Linkovi

Nobelova nagrada za ekonomiju 2021.


Nobelova nagrada za ekonomiju 2021. (Foto: nobelprize.org)

Nagrada Sveriges Riksbank za ekonomske nauke 2021. u spomen na Alfreda Nobela dodijeljena je polovinom Davidu Cardu, za „empirijske doprinose ekonomiji rada“, a drugu polovinu će podijeliti Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za „metodološke kontribucije kauzalnih odnosa“.

Dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju 2021. godine pružili su nam nove spoznaje o tržištu rada i pokazali kakve zaključke o uzroku i posljedici možemo izvući iz prirodnih eksperimenata. Njihov se pristup proširio na druga područja i revolucionirao empirijska istraživanja.

Ovogodišnji laureati ekonomskih nauka pokazali su da se može odgovoriti na mnoga velika pitanja društva čak i ako ne koristimo randomizirane studije, koje nekada nije moguće realizirati. Naime, kako bismo uspostavili vezu između uzroka i posljedice potrebno je provesti ovakve randomizirane studije koje se smatraju vrlo visokim nivoom dokaza, posebno u medicini, pri ispitivanju lijekova. Ova metoda, međutim, nije prikladna za istraživanje mnogih društvenih pitanja - na primjer, ne možemo imati randomizirani eksperiment koji određuje ko će pohađati školu, a ko ne.

Rješenje je koristiti prirodne eksperimente - situacije nastale u stvarnom životu koje nalikuju randomiziranim studijama. Prirodni eksperimenti se razlikuju od kliničkih ispitivanja na jedan važan način - u kliničkom ispitivanju, istraživač ima potpunu kontrolu nad time kome se nudi liječenje i na kraju ga primi (grupa za intervenciju), a kome se ne nudi tretman pa ga stoga ne prima (kontrolna grupa). U prirodnom eksperimentu, istraživač također ima pristup podacima iz liječenih i kontrolnih skupina, ali za razliku od kliničkog ispitivanja, pojedinci su možda sami odabrali žele li sudjelovati u ponuđenoj intervenciji. Ali, to otežava tumačenje rezultata prirodnog eksperimenta. U inovativnoj studiji iz 1994. Joshua Angrist i Guido Imbens pokazali su kakve se zaključke o uzročnosti mogu izvući iz prirodnih eksperimenta u kojima se ljudi ne mogu prisiliti da sudjeluju u programu koji se proučava niti im se to zabranjuje. Okvir koji su stvorili radikalno je promijenio način na koji istraživači pristupaju empirijskim pitanjima koristeći podatke iz prirodnih eksperimenata ili randomiziranih terenskih pokusa.

Koristeći prirodne eksperimente, David Card analizirao je učinke minimalnih plata, useljavanja i obrazovanja na tržište rada. Njegove studije s početka 1990-ih dovele su u pitanje konvencionaln mišljenje i dovele do novih analiza i dodatnih uvida. Rezultati su, među ostalim, pokazali da povećanje minimalne plate ne mora nužno dovesti do manje radnih mjesta. Sada znamo da prihodi ljudi koji su rođeni u nekoj zemlji mogu imati koristi od nove imigracije, dok ljudi koji su ranije emigrirali riskiraju da budu negativno pogođeni.

David Card je rođen 1956. u Kanadi, a doktorirao je na Princetonu, a predaje na Berkeleyu. Joshua Angrist je izraelsko-američki ekonomista, rođen 1960. u SAD, također doktorirao na Princetonu, predaje je na MIT, dok je Guido Imbens nizozemsko-američki ekonomista, rođen 1963. godine, a trenutno predaje na Stanfordu.

Komentari

XS
SM
MD
LG