Linkovi

Afera "Potkivanje": Šta je sve sporno na spornom sastanku?


Milan Tegeltija predsjednik VSTV-a
Milan Tegeltija predsjednik VSTV-a

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća našao se u centru pažnje javnosti nakon što je portal Žurnal u svom tekstu ustvrdio da Tegeltija trguje krivičnim prijavama. Tegeltija je demantirao tvrdnje o korupciji a slučaj istražuje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Događaji koji su uslijedili otkrili su više spornih detalja koji zaslužuju pažnju i prosudbu nadležnih pravosudnih institucija a tiču se očuvanja integriteta i povjerenja javnosti u pravosuđe.

1. Učestvovanje na spornom sastanku

Predsjednik VSTV-a definicijom svog mandata nije direktno nadležan za žalbe na rad pravosudnih institucija. Ta nadležnost zakonom je povjerena Uredu disciplinskog tužioca koji nije bio prisutan na sastanku.

2. Sastajanje sa strankama u kafani

Na vanrednoj sjednici VSTV-a izazvanoj aferom "Potkivanje" predsjednik Tegeltija obznanio je da se do sada "300 puta" sa različitim strankama sastajao u kafanama i drugim mjestima, van svog radnog okruženja.

Takvu praksu neetičnom i neprihvatljivom ocijenio je bivši Predsjednik VSTV-a Branko Perić u razgovoru za Glas Amerike.

Promoviranje takve prakse "opasnim" je ocijenio, u izjavi za portal Klix, i Faris Vehabović, jedini BH sudija u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.

3. Razgovor o aktivnom sudskom predmetu

Sudija, prema profesionalnim pravilima, ne smije sa strankama razgovarati o "živim" predmetima. Na taj način stvara se sumnja u nepristrasnost njegovog rada.

4. Razgovor o aktivnom predmetu u prisustvu inspektora SIPA-e Marka Pandže

Još je nejasno zašto se Tegeltija našao u društvu sa inspektorom državne Agencije za istragu i zaštite. U demokratskoj sudskoj praksi, sa policijskim inspektorom kontaktira tužilac prilikom rada na istrazi. Vaninstitucionalni kontakti sudije sa policijskim inspektorima bude sumnju u njegovu nepristrasnost i integritet.

5. Razgovor u prisustvu nepoznate osobe koju je Tegeltija na snimku oslovio sa "kume".

Identitet ove osobe prisutne na sastanku Tegeltija je objasnio gostujući na televiziji RTRS. Činjenica da je u društvu te osobe Tegeltija razgovarao o aktivnom predmetu još jedna je od spornih u ovom slučaju.

6. Oslovljavanje (u to vrijeme) Glavne tužiteljice Kantona Sarajevo imenom.

Na snimku se čuje kako Tegeltija govori da će "vidjeti sa Dalidom". Priručnik za primjenu Kodeksa prema kojem su dužni da se ponašaju svi nosioci pravosudnih funkcija nalaže profesionalan i odmjeren način oslovljavanja i tretiranja kolega i kolegica iz pravosuđa. Posebno što se radi u situaciji u kojoj je Tegeltija prvi čovjek institucije koja je formalno nadređena instituciji koju je tada vodila pomenuta tužiteljica.

7. Tegeltijina tvrdnja da "ima normalan život" i kontakte na svim mjestima na kojima i drugi ljudi imaju kontakte.

U priručniku o primjeni Kodeksa sudijske etike navodi se da "Sudija, kao predmet stalnog nadzora javnosti, slobodno i voljno prihvata ograničenja koja mu nameće funkcija koju obavlja." Navodi se i da ograničenja traju 24 sata i ne odnose se samo na radno vrijeme već traju u svakom trenutku njegovog profesionalnog i privatnog života.

8. (Ne)postojanje službene zabilješke sa spornog sastanka u Banja Luci

Javnost još nije dobila informacije da li su i kada i u kojem obliku nadležne institucije obaviještene o tom sastanku, da li o tome postoji službena zabilješka.

9. Tvrdnje inspektora SIPA-e da novac uzima za Predsjednika VSTV-a

Očekuje se da kod koga je završio novac od mita utvrdi Tužilaštvo BiH koje je otvorilo istragu.

Ponašanje sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini regulirano je etičkim kodeksima nad čijim provođenjem bdije Ured disciplinskog tužioca, nezavisna institucija koja radi u sklopu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

U odgovoru iz VSTV-a na pitanje Glasa Amerike da li će Ured disciplinskog tužioca reagirati u spornom slučaju stoji:

"Ured disciplinskog tužioca Vas želi informisati da je članom 6b. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) propisano da je ad hoc komisija nadležna da utvrđuje činjenice u vezi s eventualnom povredom dužnosti člana Vijeća, ukoliko Vijeće smatra da ima potrebe za formiranjem takve komisije."

Na sjednici VSTV-a izazvanoj aferom bilo je prisutno 13 članova koji su jednoglasno dali podršku Predsjedniku Vijeća i "njegovoj časti". Sudeći prema odgovoru niko od prisutnih nije smatrao da ima potrebe za formiranjem komisije koja bi utvrdila zakonitost i čestitost Tegeltijinog postupanja u ovom slučaju.

U Zakonu u VSTV-u navodi se da "Mandat predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može prestati podnošenjem ostavke ili odlukom Vijeća."

XS
SM
MD
LG