Linkovi

Novi potencijalni lijekovi za pacijente s COVID-19


Medical assistant Miriam Fuentes gives a patient instructions via sign at a drive-through COVID-19 coronavirus testing station for University of Washington Medicine patients Tuesday, March 17, 2020, in Seattle.
Medical assistant Miriam Fuentes gives a patient instructions via sign at a drive-through COVID-19 coronavirus testing station for University of Washington Medicine patients Tuesday, March 17, 2020, in Seattle.

U listu lijekova koji su se također počeli ispitivati kao potencijalni lijekovi za pacijente s COVID-19 uključene su još neke supstance. Njihova djelotvornost, sigurnost za upotrebu u terapiji COVID-19 i naročito kritičnih slučajeva ove infekcije se tek treba ispitati.

Nakon vijesti da kortikosteroid deksametazon, koji se odavno koristi u medicinskoj praksi, povećava preživljavanje pacijenata s krtičnim oblicima COVID-19 tako što ublažava buran odgovor imunog sistema, potrebno je napomenuti kako ovaj lijek nije antivirotik i ne ubija virus SARS-CoV-2. Jedan od antivirusnih lijekova koji se još ispituje je favipiravir, antivirotik poznat i kao Avigan. Ovaj lijek je odobren u Kini i Rusiji za upotrebu na klinikama kod terapije COVID-19.

Poslije odluke WHO da prestane sa ispitivanje hidroksihlorokina i kombinacije lopinavir/ritonavir u okviru studije Solidarnost, pojačala se potreba za pronalaženjem drugih supstanci koje bi mogle pomoći u terapiji COVID-19.

Nova imena u ovoj „trci za lijek“ su Acalabrutinib, koji pokazuje rana obećanja efikasnosti te Auxora.

Acalabrutinib, koji se prodaje kao Calquence, proizvođača AstraZeneca, registrovan je kao lijek kod ne-Hodgkinovog limfoma te hronične limfocitne leukemije. Inhibira enzim zvani Bruton tirozin kinazu (BTK), a mala studija na 19 pacijenata s COVID-19 je pokazala kako poboljšava ishod liječenja u slučaju ove infekcije. Ovaj lijek za rak ima dosta nuspojava, od kojih je najčešća glavobolja, ali je kod ove grupe pacijenata smanjio respiratorni stres i upalnu reakciju. Međutim, još je rano reći da sve ovo nudi nadu, jer se zaista radi o vrlo maloj grupi na kojoj je ispitivan lijek. Inhibiranje BTK proteina reducira upalnu reakciju kod pacijenata s COVID-19, a burna upalna reakcija uslovljena citokinskom olujom je jedan od najčešćih razloga pojave ozbiljnih teških slučajeva COVID-19.

Naime, stanice imunog odgovora, T i B limfociti stvaraju citokine, molekule koje su zadužene za stvaranje upalne reakcije. Inhibiranje BTK proteina ujedino smanjuje i novo citokina u organizmu, pa tako i upalnu reakciju. To znači da ovaj lijek djeluje na sličnom principu kao kortikosteroid deksametazon, s tom razlikom da nauka mnogo bolje poznaje deksametazon od Acalabrutiniba, kao I njegove nuspojave.

Još jedan lijek koji se spominje u kontekstu terapije COVID-19, Auxora, u randomiziranoj kontrolisanoj studiji je pokazao kako djeluje na skraćivanje perioda oporavka te reducira korištenje aparata za mehaničko ventiliranje pacijenata i to za 50%. Međutim i studija učinaka ove supstance bila je provedena na maloj grupi od 26 bolesnika te će trebati čekati čvršće dokaze o djelotvornosti ovog lijeka. Auxora je mala molekula koja djeluje na CRAC kanale protoka kalcijumovih jona. Prekomjerna aktivacija ovih kanala također može prouzrokovati akutnu i tešku upalnu reakciju. Dakle i ovaj lijek bi djelovao na utišavanje upalne reakciji pri COVID-19.

Većina lijekova koja se trenutno testiraju uglavnom su fokusirani na tretman pacijenata koji zbog burne upalne reakcije mogu biti jako ugroženi, dok lijeka koji bi razarao sam virus u funkciji antivirotika te pomagao ne samo kod teških, nego i kod blažih slučajeva još uvijek nema.

  • 16x9 Image

    Jelena Kalinić

    Biolog, dopisnik Glasa Amerike za nauku, i dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Vodi blog Quantum of Science od 2015.

XS
SM
MD
LG