Linkovi

Scheffer: NATO i EU moraju bliskije surađivati


"NATO savez je platio visoku cijenu zapostavljajući uoči iračkog rata svoju ulogu foruma za političke konzultacije" - smatra njegov glavni tajnik Jaap de Hoop Scheffer.

"NATO i EU moraju tješnje surađivati, naši američki prijatelji razumiju da je sve to da bi Unija postala snažnijim partnerom a ne protutežom, stoga Europljani ne bi trebali duplicirati ono što već sada nudi NATO-savez" - kazao je na predavanju na temu budućnosti Atlanstkog saveza njegov glavni tajnik Jaap de Hoop Scheffer.

U Schefferovu izlaganju vrijedi istaknuti nekoliko zanimljivih ocjena. Primarna je da NATO nije samo mjesto akcije. "NATO moramo prihvatiti i kao forum za raspravljanje, za politike konzultacije" - rekao je čelnik Sjeverno-atlantskog saveza.

Za "iračke kontroverze" NATO je bio vidljivo neupotrijebljen kao savjetodavni forum, "za što smo platili visoku cijenu" - rekao je Scheffer i nastavio: "Ukoliko želimo očuvati i ojačati NATO moramo se angažirati i u multilateralnoj raspravi".

Iračka epizoda je podijelila Atlantski savez baš u vrijeme kada se počelo s posthladnoratovskim globalnim sigurnosnim pregrupiranjem. NATO-vi saveznici stoga, kada je iračko iskustvo s naučenim lekcijama iza njih, moraju krenuti dalje od, opisao ju je Scheffer, "ad hoc suradnje", u okvirima UN-a ili EU.

Glavni tajnik komentira zbivanja na način da je bilo vidljivo da 2003. godine, uoči rata u Iraku, Sjedinjenim državama nije uspjelo izboriti se za podršku svih saveznika čime je stvorena situacija da se Saveznici Njemačka i Francuska angažiraju i žestokim raspravama na Vijeću siguirnosti UN-a. Sa ovom spoznajom, upozorio je Scheffer, NATO je "forum na kome se susreću Sjeverna Amerika i Europa kako bi osmislili zajednički pristup svim sigurnosnim izazovima", što znači, prema glavnom tajniku, da Savez u budućnosti mora razvijati ovu svoju zapostavljenu ulogu mjesta za razmjenu mišljenja a što će kao krajni cilj imati jačanje političke povezanosti, osnaženje operativne efikasnosti i, naravno, povećavanje kredibiliteta Saveza u očima javnosti.

NATO-va je pozornica djelovanja veća od dosadašnje "uže, geografske", kazao je glavni tajnik u danu u kojem je NATO-vo stalno Vijeće odobrilo povećanje praktične pomoći Afričkoj uniji za rješavanje krize u Darfuru, Sudan.

Kao zaključak najbolje ide Schefferova preporuka, "da bi se nosili sa kriznim regijama u svijetu, trebamo bolju koordinaciju".

XS
SM
MD
LG