Linkovi

Šta će ministri inostranih poslova EU poručiti Balkanu?


Arhiv - Lideri zemalja Zapadnog Balkana za vrijeme samita u Sofiji, 2018.
Arhiv - Lideri zemalja Zapadnog Balkana za vrijeme samita u Sofiji, 2018.

Ministri inostranih poslova zemalja članica EU raspravljaće 18. juna o prilikama na Balkanu i trebalo bi da usvoje paket zaključaka koji su posvećeni procesu proširenja.

Izvjesno je da će goruća tema, koja se tiče mogućeg otvaranja pristupnih pregovora između Brisela i Tirane odnosno Skoplja, biti predmet rasprave u jesenjem zasjedanju, pa se konačna odluka očekuje tek u oktobru.

Radio Slobodna Evropa (RSE) ima uvid u Nacrt zaključaka, koji će biti predmet rasprave na ministarskom sastanku. Nakon njihovog usvajanja na nivou ministara, ovi zaključci bi trebali da se potvrde i na sastanku šefova država i vlada EU, koji će biti održan 20. i 21. juna.

Šefovi diplomatija zemalja EU bi trebali putem ovog dokumenta ponoviti posvećenost EU procesu proširenja. Očekuje se da će ministri podvući važnost da se "pravednom i rigoroznom uslovljavanju i principu sopstvenih zasluga te u kombinaciji sa kapacitetima EU, u svim svojim dimenzijama, integrišu nove članice".

Savjet ministara će zatražiti od partnera na Zapadnom Balkanu da se više fokusiraju temeljne reforme, koje su neophodne za napredak u pregovorima o članstvu.

Poseban zahtjev svim zemljama, koje su u procesu proširenja, tiče se vladavine prava, kao osnovne vrijednosti na kojoj se temelji EU. Ministri inostranih poslova će putem zaključaka konstatovati da je veoma malo zemalja napredovalo u ovom smeru.

"Vjerodostojan i održiv napredak ostaje jedan od glavnih izazova koje treba prioritetno riješiti, posebno u osiguravanju nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog i efikasnog pravosuđa te u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i pranja novca", poručiće šefovi evropskih diplomatija.

Između ostalog, oni će istaći važnost regionalne saradnje kao ključnog elementa u procesu proširenja, ali će i upozoriti zemlje kandidatkinje o neophodnosti usklađivanja spoljne politike sa politikom EU.

Dijalog između Srbije i Kosova

Posebnu poruku, šefovi evropskih diplomatija će uputiti Srbiji i Kosovu o dijalogi i putem zaključaka će zatražiti ponovno pokretanje procesa u što kraćem roku. Ocijenivši da trenutni status quo nije održiv, šefovi diplomatija zemalja članica EU će naglasiti da je postizanje sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa ključno kako bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na evropskom putu.

Takođe, u zaključcima će se istaći da je neophodno sprovesti sve sporazume koji su postignuti u okviru dijaloga. Dok se očekuje da se pozdravi dalja konsolidacija sporazuma o pravosuđu i puna implementacija sporazuma o telekomunikacijama, Savjet ministara će izraziti žaljenje što nije postignut napredak u sprovođenju ranijih sporazuma o dijalogu, uključujući Nacrt statuta Zajednice srpskih opština na Kosovu; potpuna implementacija Sporazuma o integrisanom upravljanju granica (IBM), kao i odlučna implementacija Energetskog sporazuma.

"Savjet takođe izražava žaljenje što most Mitrovica još nije otvoren za cijeli saobraćaj, uprkos završetku radova na renoviranju", stoji u Nacrtu zaključka, koji će biti usvojeni narednog utorka.

U okviru paketa zaključaka, obuhvataju se i zaključci za svaku zemlju regiona pojedinačno.

Bosna i Hercegovina

EU neće ovaj put niti raspravljati o mišljenju Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidatkinja, s obzirom da je nedostajala preporuka da zemlja zaslužuje takav status.

Umjesto toga, Savjet ministara EU će ohrabriti Bosnu i Hercegovinu da bez daljeg odlaganja nastavi sa formiranjem vlade, kako bi se sprovele potrebne reforme.

"Partijska politika i nedostatak spremnosti za kompromis ne bi trebalo da blokiraju legitimne težnje građana Bosne i Hercegovine da napreduju ka Evropskoj uniji", poručiće ministri EU.

Crna Gora

Savjet ministara će poručiti Crnoj Gori da je sada ključno da čitav sistem vladavine prava donese opipljivije ojačane i održive rezultate. Napredak u poglavljima koji se tiču vladavine prava je, prema mišljenju ministara, ključan i odrediće tempo pregovora o pristupanju.

"Stoga, Crna Gora sada treba da proaktivno pojača i ojača reformske napore - posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima", poručiće ministri inostranih poslova EU.

Savjet ministara EU će zatražiti od Crne Gore da pokaže jasnu političku volju i uloži dodatne napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine ljudima, uključujući efikasne istrage, krivična gonjenja i konačne presude, kao i da poboljša zaplenu i konfiskaciju kriminalne imovine. Takođe je potreban snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou.

Savjet EU će putem zaključaka pozvati zvaničnu Podgoricu da garantuje sigurnu klimu, pogodnu za slobodu izražavanja i nezavisnost medija, uključujući pojačane napore da se istraže i reše slučajevi napada na novinare.

Prema Nacrtu zaključaka, ministri će pozitivno ocijeniti ekonomske reforme koje su izazvale "snažan ekonomski rast", ulogu Crne Gore u regionalnoj saradnji, kao i potpuno usklađivanje spoljne politike zemlje za politikom EU.

Kosovo

Savjet ministara EU će od kosovske Vlade zatražiti hitno ukidanje takse na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakve odluke, kako stoji u Nacrtu zaključaka, "podrivaju regionalnu saradnju, uključujući i regionalnu ekonomsku zonu".

Usvojenim zaključcima će ministri inostranih poslova zatražiti od kosovskih vlasti odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Savjet je zabrinut zbog političkog uplitanja i zapošljavanja bez zasluga te žali zbog imenovanja osoba osuđenih za ratne zločine na službene pozicije, što je u suprotnosti sa evropskim vrijednostima", stoji u Nacrtu zaključaka.

Posebnu zabrinutost će ministri inostranih poslova izraziti zbog situacije na sjeveru Kosova, koja predstavlja "poseban izazov u oblastima organizovanog kriminala, korupcije i slobode izražavanja".

Od prištinskih vlasti će se zatražiti nastavak posvećenosti saradnji sa Specijalnim sudom i pokazivanje istinskih napora da se garantuje vladavina prava, osnovne slobode, pravda i pomirenje.

"Postojeći pravni okvir omogućava pravilnu istragu i krivično gonjenje svih navodnih ratnih zločina", poručiće Prištini šefovi evropskih diplomatija.

Srbija

Savjet ministara EU će ponovo upozoriti Srbiju da će njen napredak u pristupnom procesu zavisiti isključivo od napretka u polju vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom.

Od zemlje će EU ministri zatražiti da se posebno fokusira i značajno ubrza reformske napore i pokaže konkretne i opipljive rezultate u fundamentalnim oblastima, sa posebnim fokusom na vladavinu prava.

Kako stoji u Nacrtu zaključaka, Srbija treba da obezbjedi nezavisno sudstvo te ostvari opipljive i održive rezultate kroz efikasne istrage, krivična gonjenja i konačne presude, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca.

Šefovi diplomatija zemalja članica EU će ocijeniti da "nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost". Stoga će Savjet EU pozvati zvanični Beograd da garantuje sigurnu klimu za neometano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao hitnu stvar, uključujući i napore za istraživanje slučajeva napada na novinare.

Od Srbije će se zatražiti sprječavanje veličanja ratnih zločinaca. Takođe će od tamošnjih vlasti zatražiti potpuno poštovanje i implementaciju svih sudskih odluka iz Haga.

Savjet EU će ponoviti neophodnost da se Srbija uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU; od zemlje će se tražiti da ne odstupi od zajedničke politike viza te da nastavi sa naporima u jačanju regionalne saradnje.

  • 16x9 Image

    RADIO SLOBODNA EVROPA RFE/RL

    Misija Radija Slobodna Evropa/Radio Liberty je da širenjem informacija i ideja promoviše demokratske vrijednosti i institucije: RFE/RL pruža objektivne vijesti i analize o domaćim i regionalnim pitanjima važnim za demokratske i tržišne reforme.

XS
SM
MD
LG