Linkovi

Kako izgleda proces izbora novog sudije Vrhovnog suda?


Zgrada Vrhovnog suda u Washingtonu i zastave spuštene na pola koplja zbog smrti sudije Ruth Bader Ginsburg

Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell, ubrzo pošto je umrla liberalna sudija Ruth Bader Ginsburg, najavio je da će Senat glasati o kanidatu za njeno mjesto kojeg predloži predsjednik Donald Trump. 

"Senat će glasati o Trumpovom kandidatu", rekao je McConnell, ali nije precizirao kada će se to desiti.

U međuvremenu, Trump je pozvao Senat da "bez odlaganja" razmotri nominaciju, a potom najavio da će na upražnjeno mjesto nominovati ženu. ​

Kako izgleda procedura potvrđivanja novog sudije?

Prva karika u lancu je predsjednik.

Ustavom je predviđeno da "predsjednik nominuje, a Senat odobri sudiju koji će biti u Vrhovnom sudu".

Pošto Trump nominuje kandidata, njegov izbor će biti proslijeđen na razmatranje Odboru za pravosuđe u Senatu, u kojem trenutno sjedi 12 republikanaca i 10 demokrata.

Odbor tada počinje istragu u tri koraka: najprije se istraži biografija kandidata, potom se organizuje javni pretres tokom kojeg senatori ispituju kandidata, a poslije toga Odbor piše izvještaj koji proslijeđuje Senatu u plenumu - sa preporukom da se kandidat izabere, ili da se ne izabere, ili se preporuka uopšte ne daje.

Odbor za pravosuđe takođe može da odbije da sačini izvještaj o kandidatu ako se njegovom izboru protivi većina članova Odbora - i na taj način spriječi glasanje u Senatu.

Ako Odbor za pravosuđe izglasa da kandidat ide dalje, o njemu se izjašnjava svih 100 senatora na zatvorenoj sjednici, a lider senatske većine traži da senatori budu jednoglasni oko toga da se glasa o kandidatu.

Međutim, ako nisu svi saglasni oko toga, prijedlog na glasanje može da iznese i jedan senator, ali se u tom slučaju otvara debata u kojoj se glasanje može odužiti ili blokirati taktikom koja se zove "filibaster" (kada senatori vremenski neograničeno govore o nekom prijedlogu).

Za okončavanje takve debate potrebna je dvotrećinska većina u Senatu, 60 senatora, što će u trenutnoj konstelaciji snaga biti teško postići jer ima 53 republikanaca, 45 demokrata i dvoje nezavisnih senatora.

Potvrda nominacije

Za potvrdu nominacije kandidata za Vrhovni sud u Senatu potrebna je prosta većina od 51 senatora.

Ukoliko Senat potvrdi kandidata, to se dalje šalje predsjedniku na potpis i sudija je spreman za Vrhovni sud.

Ustav predviđa i da se mjesto u Vrhovnom sudu može popuniti i kada Senat nije u zasjedanju i da nominacija ostaje da važi i do početka novog zasjedanja, januara 2021.

Proces potvrđivanja nominacije traje obično 70 dana, što je više nego što je ostalo do izbora 3. novembra.

Ipak, Senat može da nastavi sa procesom sve do januara 2021. kada počinje novo zasjedanje. Ako Trump bude reizabran i njegov kandidat do tada nije potvrđen, on može ponovo da nominuje istog kandidata u novom mandatu.

XS
SM
MD
LG