Linkovi

TI BiH: Uslovne kazne za koruptivna djela


Transparency International u BiH (TI BiH) je na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije predstavio Monitoring o procesuiranju korupcije za 2017-2018., kao i Interaktivnu mapu koja će omogućiti građanima lakše praćenje rada pravosudnih organa, saopšteno je iz ove organiazcije.

Na konferenciji se diskutovalo i o stanju integriteta u pravosuđu na panelu na kojem je posebno razmatrano lustracijsko iskustvo u Albaniji, kao i mogućnost primjene sličnih instituta u BiH, navodi TI BiH u saopštenju za javnost.

Direktorica Helsinškog komiteta Albanije Erida Skendaj naglasila je kako je ovo zahtijevan zahvat koji obuhvata provjeru imovine, kompetencija i ličnih pozadina nosilaca pravosudnih funkcija.

Zamjenik glavnog disciplinskog tužioca Mirza H. Omerović predstavio je način osiguranja integriteta sudija i tužilaca putem instituta disciplinske odgovornosti upozoravajući da se do sada glavna primjedba odnosila na suviše blagu kaznenu politiku.

U ovoj godini najveći broj disciplinskih postupaka odnosio se na slučajeve neopravdanog kašnjenja u radu na sudskim i tužilačkim predmetima, ili na nemar i nepažnju u vršenju službene dužnosti.

TI BiH je ovom prilikom predstavio svoj redovni Monitoring procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH za 2017. godinu i prvih šest mjeseci 2018. godine. Podaci pokazuju da su u prvih šest mjeseci 2018. godine zabilježeni nezadovoljavajući rezultati u poređenju sa istim periodom u toku 2016. i 2017. godine.

Negativni trendovi su vidljivi u smanjenju broja prijava i broja istraga u radu, kao i broja podignutih optužnica, dok je broj donesenih sudskih odluka u korupcijskim krivičnim predmetima ostao na istom nivou.

Zabrinjavajuća je činjenica da je u prvih šest mjeseci ove godine u cijeloj BiH presuđeno u tek 79 predmeta korupcije, od čega je čak 57 uslovnih osuda što predstavlja čak 72,1 posto od ukupnog broja osuđujućih presuda. Tužilaštvo BiH je u ovom periodu donijelo tek 4 osuđujuće presude, od čega su tri sa kaznom zatvora i jedna uslovna osuda.

Također, na konferenciji je predstavljena i interaktivna mapa procesuiranja korupcije, čiji je cilj olakšavanje pristupa pravosudnoj statistici novinarima, predstavnicima organizacija civilnog društva, kao i svim građanima. Interaktivna mapa procesuranja korupcije je dostupna na linku www.mapa.ti-bih.org.

XS
SM
MD
LG