Linkovi

Top priča BiH

Još jedna prilika: Tužilaštvo BiH mora rješavati najsloženije predmete ratnih zločina

Sudnica Suda BiH / Foto: BIRN BiH

Predstavnici pravosuđa, pravni stručnjaci i udruženja žrtava pozdravljaju usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina navodeći za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da je na Državnom tužilaštvu odgovornost u procesuiranju najsloženijih predmeta, što do sada nije rađeno efikasno.

Nakon više od dvije godine, Vijeće ministara je danas na vanrednoj sjednici usvojilo Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Usvajanje Stretegije pozdravio je Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

“Mislim da je zaista bilo krajnje vrijeme za njeno usvajanje, evo dvije godine nakon njenog usaglašavanja u Nadzornom tijelu. To je izuzetno važan korak za ubrzanje procesuiranja ratnih zločina i zadovoljenja interesa pravde”, kazao je Tegeltija za BIRN BiH.

Sarajevski advokat Ifet Feraget je za BIRN BiH rekao da je usvajanjem Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina iz 2018. godine “pružena još jedna prilika”, ali da je skeptičan kada je u pitanju provođenje ove Strategije, imajući u vidu da je ovaj koncept smišljen kako bi se na pravilan način koristili resursi – kako oni ljudski, tako i tehnički i materijalni.

Mišljenja je da Tužilaštvo BiH, s obzirom na količinu, broj i složenost ovih predmeta, ima pred sobom ogroman posao, pod pretpostavkom da se svi angažuju, da se produži radno vrijeme, da se uvedu mentorstva, da regionalni timovi na terenu rade svoj posao.

“Jako puno sredstava je uloženo, a na kraju smo dobili jako puno afera. Dobili smo situaciju da se izbjegava utvrđivanje odgovornosti pravosudnih djelatnika. Mislim da tome treba stati u kraj”, naveo je advokat Feraget.

Advokatica Vasvija Vidović govori da je Revidirana strategija donesena zbog toga što nisu ispunjeni ciljevi ranije usvojene Strategije, znači najsloženiji predmeti – što podrazumijeva predmete i optužnice za osobe na najvišem nivou odgovornosti, komandne odgovornosti, i druge vrste složenih poredmeta koji nisu završeni u roku.

“To je velika zamjerka na rad državnog pravosuđa, mislim na Državno tužilaštvo i Sud, koju je konstatovala i sudija Korner i OSCE, i uostalom svi smo mi svjedoci toga da su se radili manje značajni predmeti. Nova strategija je postavila rok do 2023. godine, što znači da odgovornost najviše rangiranih za najteže događaje bi trebala biti okončana na Državnom sudu do tog vremena”, pojašnjava Vidović, dodajući da nova Strategija također razjašnjava koji su to kriteriji da bi se predmet smatrao složenim i da bi mu se dao prioritet.

Ona smatra da je Tužilaštvo BiH to moglo i da radi bez Revidirane strategije, zato što se osnivanjem Državnog suda i Tužilaštva podrazumijevalo da će se pristupiti procesuiranju najsloženijih predmeta.

“Ono što je očekivati jeste da se Tužilaštvo pozabavi daleko ozbiljnije i odgovornije najsloženijim predmetima, i to je sluština Revidirane strategije”, poručuje Vidović.

Minka Kreho, sutkinja Državnog suda, kaže za BIRN BiH da joj je drago da je najzad usvojena strategija koja će omogućiti brže prosljeđivanje predmeta na entitetski nivo, efikasniji rad, te poboljšati pitanje regionalne saradnje budući da ima puno predmeta gdje su optuženi nakon potvrđivanja optužnice u bjekstvu u Srbiji ili Hrvatskoj. Ona dodaje da je značajno da se osigura potpora Haškog tužilaštva u radu na ovim predmetima.

Prema Revidiranoj strategiji, pitanje regionalne saradnje regulisat će se načelima međunarodnog prava.

“Drago mi je i da će ostati novac, da će BiH dobiti novčana sredstva i da će se radom ovih ljudi koji su na IPA-i moći ubrzati rad na rješavanju predmeta ratnih zločina, i da će, kako kod nas tako i u Tužilaštvu, ostati saradnici koji se plaćaju putem tih fondova”, kaže Kreho.

Predstavnici udruženja žrtava Murat Tahirović i Bakira Hasečić navode kako je najvažniji dio Revidirane strategije onaj koji se tiče predmeta ustupljenih iz Haškog tribunala sa oznakom “A”, odnosno onih koji imaju dovoljno dokaza za pokretanje postupka.

“Ono na čemu smo mi također insistirali – vidim da je prihvaćeno –jeste pitanje regionalne saradnje i Nadzorno tijelo, koje će imati zadatak da prati regionalnu saradnju. (…) U suštini možemo reći da smo dobrim dijelom zadovoljni što se usvojila Strategija. Prihvaćeni su tu prijedlozi na kojima smo mi insistirali i nadam se da će sada, kada je Strategija usvojena, nadležni organi koji su zaduženi za njenu sprovedbu rješavati pitanja ratnih zločina”, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja svjedoka i žrtava genocida.

Neki predmeti su godinama stajali u ladicama, dok žrtve i svjedoci zločina umiru, kaže predsjednica Udruženja “Žena – žrtva rata” Bakira Hasečić te dodaje kako je porazno i to što se osobe osumnjičene za ratne zločine nalaze na funkcijama u vlasti, smatrajući da su neki od predmeta namjerno skrivani.

Predstavnik porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić smatra da se ništa posebno neće desiti usvajanjem Stretegije, budući da je ključno, kako kaže, da počnu raditi Državni sud i Tužilaštvo u implementaciji iste.

Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, ogranak Vareš, kaže da se nada da će usvojena Strategija promijeniti stvari nabolje za žrtve, dodajući da je dosadašnjim radom na procesuiranju ratnih zločina bio nezadovoljan.

Prema aneksu Strategije, Tužilaštvo BiH će u narednih 90 dana morati sačiniti i dostaviti statistiku o broju procesuiranih predmeta, žalbi, te broj lica koja su pod istragom i protiv kojih je obustavljena istraga ili nije pokrenut postupak, kao i o predmetima koji od 2004. godine nisu uzeti u rad.

U izmijenjenoj Strategiji je navedeno da u Tužilaštvu BiH postoji više od 550 neriješenih predmeta ratnih zločina u kojima je imenovano 4.500 poznatih počinilaca, i isto toliko predmeta u kojima nije poznat počinilac. Na sudovima entiteta i Brčko distrikta je oko 200 predmeta u kojima je poznat počinilac ratnih zločina. Jedan od ciljeva usvojene Strategije jeste i osiguranje efikasnog raspoređivanja predmeta na niže sudove, čija dinamika do sada nije bila adekvatna.

Prva Strategija za rad na predmetima ratnih zločina je usvojena u decembru 2008. godine. Najsloženiji predmeti, prema Strategiji, trebali su biti završeni u roku od sedam godina na državnom nivou – do čega nije došlo – a preostali u roku od 15 godina. Državno tužilaštvo nije ispoštovalo svoju obavezu da se bavi isključivo najsloženijim predmetima.

U radu su, kontinuirano u proteklih 15 godina, imali i veliki broj predmeta koji su svojom složenošću trebali biti delegirani mjesno nadležnim sudovima na procesuiranje. Kako rok nije ispunjen, osnovana je Radna grupa za izradu izmjena i dopuna dokumenata, koju su činili stručnjaci iz Suda i Tužilaštva BiH i drugih institucija. Tako je 2018. sačinjena Revidirana strategija – koja je predviđala da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine – a koju je danas na vanrednoj sjednici usvojilo Vijeće ministara.

See all News Updates of the Day

BiH: Većinom nevakcinisani u bolnicama, a vakcine propadaju

BiH: Većinom nevakcinisani u bolnicama, a vakcine propadaju
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:02 0:00

Drugostepena disciplinska komisija odlučila smijeniti tužiteljicu Gordanu Tadić

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić (Izvor: BIRN BiH)

Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) potvrdila je odluku kojom se Gordana Tadić premješta s pozicije glavne državne tužiteljice na mjesto tužiteljice Državnog tužilaštva, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

Ranije je ovakvu odluku donijela Prvostepena disciplinska komisija.

“Drugostepena disciplinska komisija za tužioce VSTV-a BiH u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, odlučujući po žalbi tužene, donijela je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23. 7. 2021. godine”, saopćeno je iz VSTV-a.

Disciplinska tužba protiv Tadić podnesena je u aprilu 2021. godine. Ona je prijavljena za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, odnosno za svjesno zanemarivanje obaveze i naloga VSTV-a da se predmeti Tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

Na teret joj je stavljeno i propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća, a ova tačka se tiče propuštanja da kao rukovodilac Tužilaštva BiH, primjenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka, osigura pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja ove institucije koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog zakona.

Ona se teretila i za ponašanje u Tužilaštvu ili izvan njega, ali je Ured disciplinskog tužioca (UDT) na pripremnom ročištu odustao od ove optužbe. Ova tačka se odnosila na narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja u vezi s najmom stana, dok je za preostale tačke proveden postupak.

Ured disciplinskog tužioca je, na ročištu održanom 12. jula, zatražio da Tadić budu izrečene mjere zbog neizvršavanja obaveza i odluka VSTV-a, dok je Odbrana ocijenila da nije počinjen prekršaj.

Tadić je za glavnu tužiteljicu imenovana u januaru 2019., a funkciju vršioca dužnosti glavnog tužitelja je prije toga obavljala od septembra 2016. godine, nakon suspenzije Gorana Salihovića.

Iz VSTV-a BiH su pojasnili da se protiv odluke Drugostepene komisije VSTV-a BiH može uložiti žalba Vijeću kao cjelini u roku od osam dana od dana prijema odluke.

BiH danima bilježi najveću smrtnost od korona virusa u Evropi na milion stanovnika

Arhiv - Posebni respiratorni centar na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Sa niskim procentom vakcinisanih stanovnika, BiH posljednjih nekoliko dana bilježi najveću smrtnost na milion stanovnika u Evropi, dok je prema statistikama na drugom mjestu u svijetu.

Prema podacima web stranice worldometers.info, BiH ima 3.180 smrtnih slučajeva na milion stanovnika u Evropi. Prate je Mađarska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Bugarska.

BiH prva u Evropi po smrtnosti od korona virusa na milion stanovnika. (Izvor: worldometers.info)
BiH prva u Evropi po smrtnosti od korona virusa na milion stanovnika. (Izvor: worldometers.info)

Na svjetskom nivou BiH zauzima drugo mjesto, iza Peru-a, koji bilježi 5.938 smrtnih slučajeva na milion stanovnika.

BiH druga u svijetu po smrtnosti od korona virusa na milion stanovnika. (Izvor: worldometers.info)
BiH druga u svijetu po smrtnosti od korona virusa na milion stanovnika. (Izvor: worldometers.info)

Tokom posljednjih sedam dana u BiH je potvrđeno novih 5.178 slučaja zaraze, dok je u istom periodu zabilježeno 218 smrtna ishoda.

Samo tokom 22. septembra BiH je sa 1.255 novih slučajeva udvostručila broj zaraženih u odnosu na dan ranije kada je potvrđeno 526 novih oboljelih.

Prema podacima iz Univerzitetskog Kliničkog centra Banja Luka (UKCBL) trenutno je hospitalizovano 312 pacijenata, od čega je 37 na jedinici intezivne njege.

„Sva lica koja leže imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku, a dnevno kroz urgentni centar se pregleda oko 100 pacijenata i njih 20 do 30 zahtijeva hopsitalizaciju”, rekla je za BHT Gabrijela Malašević, doktorica na UKCBL.

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu liječi se 139 pacijenata, a u Općoj bolnici Prim. dr. Abdulah Nakaš 77. Na respiratoru je 11 pacijenata, 13 koristi neinvazivnu ventilaciju, dok ih je devet na kiseoničkoj potpori disanju iznad 15 litara u minuti.

Epidemiologinja dr. Kristina Bevanda, direktorica Doma zdravlja u Mostaru, ocijenila je kako BiH ima najveću stopu smrtnosti od Covida kao posljedicu lošeg stanja u državi i zdravstvu.

Prema njenim navodima u BiH uglavnom prevladava stari, a ne delta soj koronavirusa.

„Pacijenti kod nas imaju dosta slične kliničke slike kao što su bile u proteklim valovima, tako da s oprezom mislim da nije predominantan delta soj na našem području, ali ima ga”, rekla je dr. Bevanda, prenosi agencija Hina.

Porast broja oboljelih, međutim, za sada neće uticati na uvođenje rigoroznijih mjera u državi. Nadležni upozoravaju da je vakcinacija najbolja zaštita od težih oblika oboljenja.

„Bitno je da među vakcinisanima u bolnicama nema onih koji su teško oboljeli, tako da je to srednje teška klinička slika. Ta lica se znatno brže otpuštaju sa liječenja i njihov oporavak traje kraće nego što je to bilo u prethodnom periodu”, rekao je u obraćanjima novinarima, Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

Šef epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Sanjin Musa za N1 je, takođe, istakao da je „vakcinacija jedini alat protiv ove bolesti koji u ovom trenutku imamo”.

On je rekao da u prilog tome govori podatak da 88 posto hospitaliziranih u pacijenata u FBiH nije vakcinisano.

Mnoge evropske zemlje, koje imaju visok stepen vakcinisanog stanovništa, razmišljaju u postepenom ublažavanju mjera koje su na snazi. BiH sa najvećom smrtnosti u Evropi na milion stanovnika za sada ima tek 13 posto stanovnika koji su potpuno vakcinisani. BiH se nalazi na dnu liste po broju vakcinisanih u Evropi.

Komšić u UN-u: Strateški cilj susjeda prisvajanje dijela teritorije BiH

Željko Komšić se obraća na Generalnoj skupštini UN-a, 22. septembar 2021.

Kolektivna prava u BiH stavljaju se iznad ljudskih prava, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH u govoru na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku 22. septembra.

Komšić je rekao i kako „pojedine politike, kroz forsiranje diskriminacije i nejednakosti građana Bosne i Hercegovine žele izvršiti upad u ustavno-pravni sistem”.

Prema njegovim riječima „kroz diplomatske aktivnosti raznih aktera traži se dodatna diskriminacija na etničkoj osnovi...kako bi unutar tih etničkih zajednica stvorili atmosferu za proces samoopredjeljenja sa konačnim ciljem disolucije ili raspada BiH i pripajanje dijelova njenih teritorija susjednim zemljama.”

Dodao je da „njihove tendencije na diplomatskom planu u kojima negiraju temeljna ljudska prava pojedinaca, kako bi kroz neka imaginarna kolektivna prava ostvarili veoma jasne ciljeve, prevazilaze dobrosusjedske odnose, jer se i u tim aktivnostima i namjerama krije strateški cilj prisvajanja dijela teritorije Bosne i Hercegovine”.

Prvi čovjek Predsjedništva BiH je istakao i da „isti ti faktori negiraju presude Haškog tribunala, koji je utvrdio počinjeni genocid, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine”, dodajući da se u tom smislu dodjeljuju priznanja i glorifikuju ratni zločinci.

„Da li takvi faktori, koji negiraju takve presude, skrivajući počinioce genocida i ratnih zločina, mogu uopšte biti dijelom međunarodnog pravnog poretka? To je pitanje koje direktno zadire u temelje međunarodnog prava i same organizacije UN-a”, kazao je Komšić.

Sve to, kako je rekao, „vodi ka destabilizaciji Zapadnog Balkana”.

„To je veoma opasno i neprihvatljivo. Smatram kako je ovo pravo mjesto da istaknem očekivanje da će novi visoki predstavnik voditi računa o potrebi zaštite pravnih akata, jer mu je to jedan od važnijih zadataka. Sa ovog mjesta pozivam institucije UN-a da istraju na vrijednostima zaštite ljudskih prava”, poručio je Komšić.

Komšić je rekao i kako je Bosnu i Hercegovinu od psoljednjeg popisa stanovništva napustilo deset posto stanovništva, te da njeni građani odlaze zbog bolje perspektiva života u okruženju.

Inače, član Predsjendištva BiH Milorad Dodik je 20. septembra na konferenciji za novinare kazao kako „ne postoji konsenzus Predsjedništva BiH o odlasku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića na zasjedanje Generalne skupštine UN-a”, te ustvrdio kako je Komšić, „otišao na zasjedanje bez odluke kolektivnog šefa države (Predsjedništva)”.

RSE: BiH bi mogla ostati bez statusa Covid "bezbjedne zemlje" na EU listi

Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala, 13. august 2021.

Evropska unija (EU) će najvjerovatnije i Bosni i Hercegovini (BiH) ukinuti status Covid-19 "bezbjedne države", saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE) iz diplomatskih izvora.

Kako tvrde naši izvori, u srijedu 22. septembra će ambasadori država članica EU glasati za novi prijedlog liste sigurnih zemalja koje je izradila predsjedavajuća Slovenija, a na toj listi osim BiH, neće biti ni Moldavije.

BiH je posljednja država regije kojoj se ukida status "bezbjedne zemlje" zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Ako se izglasa prijedlog Slovenije, to znači da građani BiH neće moći putovati u države EU bez važnog razloga.

COVID-19 "bezbjedne države" su one koje u posljednjih 14 dana bilježe maksimalno 75 pozitivnih slučajeva korona virusa na 100.000 stanovnika.

Ranije u toku mjeseca EU je ukinula status "bezbjedne zemlje" svim ostalim državama regiona.

EU na svake dvije nedjelje ažurira listu koje države se mogu smatrati bezbjednim u skladu s epidemiološkom situacijom u svakoj zemlji pojedinačno.

Restrikcije za putovanja za državljane takozvanih trećih zemalja je EU uvela na proljeće 2020. godine prilikom izbijanja pandemije Covid-19 u cilju smanjenja širenja zaraze.

Učitajte još

XS
SM
MD
LG