Linkovi

USAID: Američka pomoć inozemstvu s naglaskom na demokraciju i dobru upravu


Direktor americke agencije za medunarodni razvoj USAID Andrew Natsios izjavio je da ce prioriteti pri dodjeli pomoci drugim zemljama u drugoj administraciji predsjednika Busha uglavnom biti usredotoceni na demokraciju i dobru upravu, te na jacanje slabih država. Izvješcuje Serena Parker.

Direktor USAID-a Andrew Natsios izjavio je da je smjernice za dodjelu pomoci inozemstvu postavio predsjednik Bush u svojem drugom inauguracijskom govoru u sijecnju. Te smjernice – kazao je – slijedi i državna tajnica Condoleezza Rice. "Gospoda Rice je u svojim govorima i privatnim komentarima jasno dala do znanja da ce u drugom mandatu predsjednika Busha kljucnu važnost imati demokracija i dobra uprava," kazao je.

Natsios je dodao da ce americka pomoc za demokraciju i dobru upravu biti usmjerena na jacanje javnih institucija i vladinih agencija koje pružaju usluge javnosti i uspostavljaju i cuvaju vladavinu zakona. Kazao je da ce se posebno težište stavljati na krhke zemlje.

Direktor USAID-a iznio je nove trendove u gostovanju u Vijecu za medunarodne odnose u Washingtonu. Natsios je kazao da je ukupna svota za pomoc inozemstvu porasla s 10 milijardi dolara na pocetku administracije predsjednika Busha na 19 milijardi dolara u 2004, odnosno, za 90 posto u zadnje cetiri godine. Proracun USAID-a udvostrucio se sa sedam milijardi dolara 2000. na nešto ispod 14 milijardi dolara 2004. Natsios je dodao da namjerava provesti promjene u birokraciji svoje agencije kako bi je ucinio efikasnijom i sposobnijom da pomogne zemljama i narodima u krizama.

Jedna od najvecih promjena obuhvaca program USAID-a za hranu. Ranije je americka vlada svu pomoc u hrani kupovala od americkih poljoprivrednika i zatim je transportirala u podrucja u kojima je hrana bila potrebna. Medutim, nedavno je predsjednik Bush prihvatio prijedlog da se 25 posto izdvajanja za pomoc u hrani prebaci na poseban racun za kupovinu hrane lokalno – tamo gdje je potrebna. To ce omoguciti USAID-u i njegovim partnerima medu nevladinim organizacijama da kupuju hranu u zemlji ili regiji u kojoj za njom postoji potreba.

Natsios je kazao da ova promjena ima više prednosti. "Možemo kupiti više hrane, pružiti podršku lokalnim tržištima i ciniti to brže nego ranije, pogotovo s naglaskom na propale, nestabilne i zemlje koje se oporavljaju," rekao je.

USAID ce ubuduce takoder izdvajati više za dovodenje stranih studenata na studije na americkim koledžima i sveucilištima. Natsios kaže da je dovodenje stranih studenata u americke obrazovne institucije jedan od najuspješnijih programa njegove agencije. "Boravak u Sjedinjenim Državama od godinu do dvije godine dana znatno utjece na poglede i stavove studenata s kojima se zatim vracaju u svoje zemlje. Kada putujem u zemlje u razvoju, u gotovo svakoj zemlji pitam: "Koliko imate u vladi ljudi koji imaju diplome s americkih sveucilišta, koje su stekli uz pomoc stipendija USAID-a i State Departmenta. Obicno takvih bude 30 do 40 posto u pojedinoj vladi. To vam vec govori mnogo," kazao je.

Natsios je dodao da, iako se primatelji tih stipendija možda ne slažu s americkom vanjskom politikom, vrijeme koji su proveli u Sjedinjenim Državama ipak znatno utjece na njihove stavove o Amerikancima i americkom stilu života.

XS
SM
MD
LG