Linkovi

Dodatna pitanja EU za BiH: "Molimo popunite tabele". Rok tri mjeseca.


EU questionnaire
EU questionnaire

Više od 600 dodatnih pitanja Evropske Unije stiglo je na adresu državnih vlasti Bosne i Hercegovine, a objavila Direkcija za evropske integracije BiH.

Pitanja su dopuna tzv. Upitniku koji je BiH popunila i predala u februaru.

Na osnovu odgovora iz Upitnika te odgovora na dodatna pitanja, države članice EU će se izjasniti o prihvatanju aplikacije BiH za pristupanje Uniji.

Dodatna pitanja, na 138 strana, referiraju se na različita poglavlja pregovora u pristupanju EU.

U dijelu koji se odnosi na vladavinu prava, a čija su pitanja i najbrojnija, EU zanima i koliko sudija i advokata pripada nacionalnim manjinama te njihova gender struktura.

EU zanimaju i detaljne informacija o platama sudija Vrhovnog suda Federacije, te Predsjednika suda i glavnog tužioca.

Od BH vlasti se u dodatnim pitanjima traži i da obezbijede detaljne informacije o provedbi strategije za borbu protiv korupcije u pravosuđu.

U mnogim pitanjima od BH se traži da informacije predstave tabelarno. Tako pitanje 80. traži da se u formi tabele predstave pravni i policijski instrumenti za prevenciju diskriminacije na državnom, entitetskim te nivou Brčko Distrikta.

Prema ranije utvrđenoj praksi, očekuje se da i odgovori na dodatna pitanja budu sakupljeni kroz tzv. mehanizam koordinacije, sistem koji su BH vlasti uspostavile za odgovor na Upitnik.

Radi se o 33 tematske grupe u čijem radu učestvuju i koordiniraju predstavnici svih nivoa vlasti.

Nakon odgovora na dodatna pitanja, članice Unije donose mišljenje o aplikaciji BiH za pristupanje EU.

Prema riječima čelnog čovjeka Direkcije za evropske integracije BiH Edina DIlberovića rok koji je BiH od evopljana dobila je tri mjeseca.

XS
SM
MD
LG