Linkovi

Novi budžet EU: Neviđena investicija u globalnu ulogu


Za sljedeći dugoročni budžet Evropske unije 2021-2027, Evropska komisija predlaže da se budžet za vanjske aktivnosti poveća na 123 milijarde eura, kako bi se značajno pojednostavila njegova struktura i budžet učinio fleksibilnijim i efikasnijim i kao takav mogao odgovoriti na današnje globalne izazove.

Budžet za vanjske aktivnosti će biti glavni instrument Evropske unije kojim će se podržavati zemlje partneri u svojim političkim i ekonomskim transformacijama ka održivom razvoju, stabilnosti, učvršćivanju demokratije, socioekonomskom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva. Ovaj budžet će također omogućiti Evropskoj uniji da nastavi pružati humanitarnu pomoć širom svijeta. Što se tiče susjedstva Evropske unije, i tu će budžet biti instrument koji će pomoći susjednim zemljama da se ekonomski približe jedinstvenom tržištu Evropske unije, navodi se u tekstu koji su iz Delegacije EU u BiH dobili mediji.

Visoka predstavnica/potpredsjednica, Federica Mogherini, je izjavila: “Predlažemo budžet za vanjske aktivnosti Evropske unije od 123 milijarde eura za sljedećih sedam godina, što je povećanje od 30% i dosada neviđena investicija u našu globalnu ulogu. Više resursa za više akcije kao pouzdanog, predvidivog, kooperativnog globalnog igrača – što je upravo ono što naši građani i partneri očekuju u ovim turbulentnim vremenima. To je priznanje dodatne vrijednosti rada Evropske unije u sferi vanjske politike. Zajedno možemo ostvariti uticaj koji nijedna članica samostalno u današnjem svijetu ne može.”

Komesar za Evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, je naglasio: “Povećan i reformiran budžet nam omogućuje da nastavimo raditi sa onim zemljama koje rade na pridruživanju Evropskoj uniji, kao i na održavanju posebnih veza sa našim istočnim i južnim susjedima. To će podržati naš strateški cilj, a to je postizanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta blizu granica Evropske unije.

Komesar za međunarodnu saradnju i razvoj, Neven Mimica je dodao: “Evropska unija je ključni promoter UN-ove Agende za 2030 i njenih ciljeva za održivi razvoj. Naš prijedlog postavlja finansijski temelj pomoću kojeg će Evropska unija održati svoju ulogu vodećeg faktora razvoja, pomažući našim partnerima da iskorijene siromaštvo i odgovore na globalne izazove, a istovremeno se starajući da niko ne bude zaboravljen.”

Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama, Christos Stylianides, je izjavio: “Kako se broj i složenost humanitarnih hitnih situacija svake godine povećava, tako i Evropska unija ojačava svoju vodeću ulogu velikog pružatelja humanitarne pomoći. Uz povećan budžet, nastavit ćemo pokazivati solidarnost prema milionima ljudi kojima je ona potrebna.”

Ključni elementi prijedloga novog budžeta za vanjske aktivnosti:

 • Povećan iznos: Iznos se povećava sa 94,5 milijardi eura za period od 2014-2020 na 123 milijarde eura za period od 2021-2027, što je povećanje za 30%.
 • Pojednostavljenje: Komisija predlaže da se smanji broj instrumenata, kao i da se Evropski razvojni fond integrira u EU budžet. To bi omogućilo veću koherentnost i jasniji fokus na političke ciljeve i angažman sa partnerima, u skladu sa vrijednostima i prioritetima Evropske unije.
 • Fleksibilnost: Nova struktura budžeta će omogućiti iskorištavanje i ponovno iskorištavanje neiskorištenih fondova na višegodišnjoj osnovi. Ovo će omogućiti Evropskoj uniji da bolje odgovori na izmijenjene okolnosti u skladu sa svojim prioritetima iskorjenjivanja siromaštva, promoviranja održivog razvoja, prosperiteta, mira i stabilnosti.
 • Povećana transparentnost i demokratska kontrola: naprimjer, tako što će se Evropski razvojni fond integrirati u EU budžet.

Novi predloženi intrumenti za vanjske aktivnosti EU:

 • Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI), sa 89,2 milijarde eura: Ovaj novi, pojednostavljeni instrument sastojat će se od tri stuba: 1. Geografski stub, s naročitim fokusom na oblast susjedstvo i supsaharsku Afriku, bit će značajno povećan radi zajedničkog rješavanja globalnih izazova kao što su ljudski razvoj, što uključuje rodnu jednakost, klimatske promjene, zaštitu okoliša, migracije i sigurnost hrane; 2. Tematski stub, koji će upotpuniti geografski stub kroz podršku za ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir, budući da se ta pitanja moraju rješavati globalno, kao i drugi globalni izazovi koji neće biti obuhvaćeni geografskim stubom; 3. Stub za brzi odgovor, koji će EU omogućiti da brzo reagira na krize, kao i da pruži podršku sprječavanju sukoba, ojača otpornost država, društava, zajednica i pojedinaca, povezuje humanitarnu i razvojnu pomoć, kao i rane aktivnosti na rješavaju drugih ciljeva vanjske politike.
  • Prijedlog Komisije uključuje investicijski okvir za vanjske aktivnosti, s povećanom novčanom moći u iznosu do 60 milijardi eura. Nadograđujući se na uspješno iskustvo evropskog Plana vanjskih investicija, pomoći će u prikupljanju i balansiranju dodatnih izvora finansiranja za održivi razvoj iz privatnog sektora.
 • Novi Evropski instrument za nuklearnu sigurnost: Sa 300 miliona eura, ovaj instrument će upotpuniti aktivnosti unutar novog pojednostavljenog instrumenta na osnovu Ugovora Euratom;
 • Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III): Iznos od 14,5 milijardi eura će ponuditi veću podršku državama kandidatkinjama za pridruživanje EU i potencijalnim kandidatkinjama na putu prema ispunjavanju kriterija za pristupanje EU putem dubokih i sveobuhvatnih reformi ;
 • Instrument za humanitarnu pomoć: Iznos od 11 milijardi eura će omogućiti pomoć Evropske unije na osnovu potreba kako bi se spasili i sačuvali životi, spriječile i olakšale ljudske patnje i očuvao integritet i dostojanstvo stanovništva pogođenog prirodnim nepogodama i krizama koje je izazvao čovjek;
 • Zajednički budžet za vanjske poslove i sigurnost, sa 3 milijarde eura. Ova sredstva će se upotrijebiti u odgovoru na vanjske sukobe i krize, za izgradnju kapaciteta partnerskih država i zaštitu EU i njezinih građana.
 • Saradnja s prekomorskim zemljama i teritorijama, gdje spade i Grenland, s 500 miliona eura. Ova sredstva će podržati i ojačati privredne, političke i kulturne veze između EU i 13 prekomorskih zemalja i teritorija povezanih s državama članicama EU.
 • Preostali iznos od oko 4,5 milijardi eura sastoji se od budžetske rezerve (3,2 milijarde eura) i drugih budžetskih stavki, kao što su grantovi za makrofinansijsku pomoć, mjere procjene i revizije ili rad koji se odnosi na međunarodne organizacije i decentralizirane agencije.
 • Pored toga, i izvan budžeta EU, visoka predstavnica, uz potporu Komisije, predlaže uspostavu Evropskog instrumenta mirovne pomoći od 10,5 milijardi eura. Ovaj instrument će finansirati operativne aktivnosti u okviru zajedničke vanjske politike i sigurnosti s vojnim ili odbrambenim implikacijama, pa se stoga ne može finansirati iz budžeta EU. Ojačat će sposobnost EU da očuva mir, spriječi sukobe i ojača međunarodnu sigurnost, u skladu sa Ugovorom o osnivanju Evropske Unije i svrhom i principima Povelje Ujedinjenh naroda.

Sljedeći koraci

Brzi dogovor Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije o cjelokupnom dugoročnom budžetu EU i njegovim sektorskim prijedlozima, kako bi se osiguralo da sredstva EU što prije dovedu do rezultata na terenu.

Odlaganja slična onima do kojih je došlo početkom sadašnjeg budžetskog razdoblja od 2014. do 2020. godine mogla bi za rezultat imati ozbiljna ograničenja u ispunjavanju međunarodnih obaveza EU prema svojim partnerima.

Sporazum o sljedećem dugoročnom budžetu 2019 godine osigurao bi neometan prelaz između sadašnjeg dugoročnog budžeta (od 2014. do 2020. godine) i novog, kao i predvidljivost i kontinuitet finansiranja od kojeg bi svi imali koristi, navedeno je u materijalima poslatim medijima.

XS
SM
MD
LG