Linkovi

Ni jedan visokopozicionirani funkcioner nije pronađen na uzorku analiziranih koruptivnih predmeta


Ilustrativna fotografija

Visokopozicionirani funkcioneri nisu pronađeni u analiziranom uzorku procesuiranih koruptivnih predmeta pred sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH).

Analiza procesuiranja koruptivnih krivičnih djela urađena u sklopu projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) daje detaljnu sliku rada pravosudnih institucija u BiH na tim predmetima.

Analiza je obuhvatila presude za korupciju u periodu od 2013. do 2015. godine, a nastajala je u naredne dvije godine sa ciljem da identifikuje prepreke i izazove u uspješnom procesuiranju korupcije.

Obrađeno je 416 predmeta. Jedan dio rada posvećen je presudama u odnosu na funkcije počinilaca koruptivnih krivičnih djela.

Zaključak, koji se izvukao nakon pregleda presuda, je taj da su više osuđeni nižepozicionirani od srednjepozicioniranih.

Statistički gledano, nižepozicionirani počinioci su osuđeni u 54 posto slučajeva, a srednjepozicinirani za 13 posto manje.

U uzorku nije bio niti jedan predmet protiv visokopozicioniranog funkcionera, odnosno da je izabran ili imenovan na sa najvišim stepenom odgovornosti zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na državnom i entitetskom nivou.

U analizi je dat i pregled visine sankcija. Uočeno je da se kazna zatvora izrične u manje od jedne trećine predmeta, kao i da je riječ o blagim kaznama.

Izrečene kazne za korupciju odnose se na počinioce, koji kako se navodi, ne uživaju zaštitu političkih ili drugih uticajnih struktura u društvu.

Od 496 osuđenih osoba uslovne kazne su izrečene za 292 počinioca (59 posto), a zatvorske kazne za 164 počinioce (33 posto).

Dominiraju zatvorske kazne u rasponu od šest mjeseci do godinu. Samo je jedna osoba osuđena na zatvorsku kaznu iznad četiri godine.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG