Linkovi

BiH

REVIZORI PARLAMENTU: Javne nabavke i zapošljavanja najrizičniji za korupciju


Nedostaci i propusti u procesu javnih nabavki mogu da imaju koruptivne elemente. Proces zapošljavanja u javnoj upravi je još jedan od procesa koji podrazumijeva visok rizik od mogućih koruptivnih radnji (nezaposlenost je ogroman društveni problem, što samo po sebi generiše veliki rizik od koruptivnih radnji), stoji u godišnjem izvještaju Ureda za reviziju državnih institucija.

Poseban problem predstavlja netransparentno zapošljavanje (zapošljavanje na osnovu raznih vrsta ugovora, zapošljavanja na određeno vrijeme, privremeni i povremeni poslovi i sl.).

Navedena dva procesa su visokorizični s aspekta mogućih koruptivnih radnji te i subjekti revizije u narednom periodu trebaju da im posvete dodatnu pažnju, u cilju sprečavanja takvih radnji.

Ured za reviziju svojim radom doprinosi preventivnom djelovanju u borbi protiv korupcije u skladu sa ISSAI 5700 – Smjernice za reviziju prevencije korupcije.

Kada su u pitanju prijevare u javnoj upravi, one se prvenstveno manifestuju u upitnosti kvaliteta i tačnosti određenih evidencija koje služe kao podloga za obračun raznih kategorija izdataka/troškova i utvrđivanje namjenske potrošnje.

Kao moguće primjere indikacija prevara u javnom sektoru navodimo nedovoljno pouzdane evidencije u raznim kategorijama troškova gdje je tanka nit između javne i privatne upotrebe, na primjer evidencije o upotrebi i korištenju službenih automobila, obračuni troškova službenih putovanja, telefona, troškovi reprezentacije itd., što za posljedicu može da ima korištenje javnih resursa za ostvarivanje osobne pogodnosti i koristi.

Postojeći sistem internih kontrola još uvijek nije zadovoljavajući te postoji velik rizik od nenamjenskog korištenja budžetskih sredstava, čime se dovodi u pitanje i ispunjenje ciljeva transparentnog i zakonitog trošenja javnog novca, navodi se u izvještaju državnih revizora.

Izvještaj je pred Predstavničkim domom parlamenta BiH 21.12.2017.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG