Linkovi

REVIZORI: Troškovi na hranu i piće bez jasnog obrazloženja


Zgrada Vijeća ministara BiH
Zgrada Vijeća ministara BiH

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (BiH) godinama upozorava na način potrošnje novca namijenjenog za reprezentaciju i sugeriše da takvi troškovi jasno „trebaju imati povod i svrhu”.

Državni funkcioneri nemaju običaj jasno obrazložiti potrošeni novac koji se isplaćuje za reprezentaciju, odnosno za hranu i piće u sklopu službenih poslova.

Takva praksa je uspostavljena u institucijama poput Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH.

Reprezentacija podrazumijeva pravo na korištenje novca za ugostiteljske usluge koji se svake godine odobrava radi obavljanja službenih redovnih i međunarodnih poslova.

Kao i prethodnih godina, revizori su u nedavno objavljenim izvještajima analizirali potrošnju novca po osnovu reprezentacije u državnim institucijama za 2016. godinu.

Gotovo 129.000 konvertbilnih maraka na ime reprezentacije je potrošeno u Parlamentarnoj skupštini BiH u prošloj godini.

Pravo na mjesečnu reprezentaciju imaju članovi Kolegija Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine i njihovi zamjenici, predsjedavajući komisija, sekretari i vojni povjerenik. Mjesečni iznos koji im je odobren kreće se od 200 do 500 KM.

Uvidom u račune, državni revizori primjećuju da su pojedini novac od reprezentacije trošili na hranu i piće bez „bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška, obavljenoj aktivnosti, događaju ili susretu koji je organiziran”.

„Što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije, odnosno stvarnu namjenu odobrenih sredstava”, zaključuju revizori.

Sličnu praksu su revizori primjetili i u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH. U 2016. godini, generalni sekretarijat od dozvoljenih 90.000 KM za reprezentaciju potrošio je gotovo 87.000 KM.

Predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću odobreno je korištenje reprezentacije na mjesečnom nivou u iznosu od 6.000 KM.

Tokom prošlogodišnjih službenih putovanja u inostranstvo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, na računima nisu upisivana adekvatna obrazloženja potrošnje novca koja bi se mogla dovesti u vezu sa njegovim službenim aktivnostima, navodi se u izvještaju.

„Na računima se upisuje radni ručak, radna večera ili radni sastanak s članovima delegacije”, obrazlažu revizori.

Revizori su iznijeli primjedbe i na račun troškova reprezentacije u Ministarstvu vanjskih poslova BiH u prošloj godini:

„Uglavnom se svodi na svakodnevno konzumiranje pića i napitaka zaposlenih u granicama utvrđenih limita bez odgovarajućih obrazloženja u funkciji kojih službenih sastanaka su nastali dati troškovi.”

Tanka je nit između privatne i javne upotrebe u troškovima reprezentacije, putnim troškovima, korištenju telefona, službenih automobila i slično, jedan je od generalnih zaključaka Ureda za reviziju u institucijama BiH.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG