Linkovi

Fata Orlović dobila spor na Evropskom sudu za ljudska prava


Od nelegalne izgradnje crkve u dvorištu porodice Orlović prošlo je više od 20 godina

Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević Polju, objavljeno je na internet stranici Suda.

Kako je navedeno u presudi, jednoglasno je odlučeno da je došlo do povrede člana koji se odnosi na zaštitu imovine.

Sud je utvrdio da je propust vlasti BiH "da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu".

"Sud je također utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a, naročito, da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna", navedeno je u presudi.

Pravoslavna crkva je na zemljištu obitelji Orlović izgrađena 1996. godine.

XS
SM
MD
LG