Linkovi

Video kamere pomažu u borbi za ljudska prava


Jedna međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava odabrala je interesantan način borbe s ovim problemom. Oni aktivistima ovog pokreta daju male video kamere. Snimke prikupljene na ovaj način i emitirane široj javnosti, dovele su do cijelog niza promjena i reformi na području zaštite ljudskih prava.

Sjedište organizacija 'Svjedoci' je u New Yorku. Organizaciju je osnovao pop pjevač Peter Gabriel, a cilj joj je, na globalnom planu, pomoći pokret zaštite ljudskih prava. Gilian Caldwell je izvršni direktor organizacije Svjedoci. 'Poklanjamo video kamere organizacijama za zaštitu ljudskih prava širom svijeta i pomažemo im da iskoriste taj video materijal u svojim kampanjama.' rekla nam gospođa Caldwell. 'Ovakav je pristup snimanju priloga malo drugačiji od onog kojeg koriste profesionalni novinari. Oni mahom pristupaju problemu globalno. Cilj im je predočiti situaciju gledanu s perspektive 'treće osobe'. Borci za ljudska prava su u samom središtu problema. Oni nisu prolaznici. Mislim da borcima za ljudska prava mogućnost da se oglase vlastitim glasom i da izraze vlastita shvaćanja daje ogromnu snagu i moć' - kaže gospođa Caldwell.

A primjera o efikasnosti ovog pristupa ima mnogo. U 2004. godini organizacija 'Svjedoci' udružila se s aktivistima iz Demokratske Republike Kongo u kampanji protiv regrutiranja djece u vojsku. Šezdeset posto vojnika u naoružanim grupama koje se bore u Kongu su djeca, prisiljena na taj način da pate i da nanose patnju drugima. A u Burmi, aktivisti su dokumentirali vladinu politiku prisile na rad sličnu tradicionalnom robovanju, prikazujući video snimke u kojima su stanovnici ruralnih područja prisiljeni da ostave svoja polja, koja su im osnovni način preživljavanja i da, bez novčane naknade, rade na izgradnji cesta.

Teško je ponekad gledati ove slike prepune ljudskog jada. A upravo ih to čini toliko snažnim. Primjerice, potaknut prilogom lokalne televizije o umno bolesnima, predsjednik Paragvaja je odlučio posjetiti neke mentalne institucije u toj zemlji. Ubrzo nakon tog posjeta, vlada je potpisala dogovor garantirajući prava mentalnim bolesnicima na prihvatljive uvjete njege.

Mark Feldstein je dekan fakulteta novinarstva na Sveučilištu George Washington u Washington. On nam kaže da su ovi video prilozi neobično važan način prenošenja informacije, ali nas i podsjeća da su oni snimljeni u svrhu zagovaranja određenih gledišta i da nisu novinarski prilozi u pravom smislu te riječi. 'Novinarstvo zahtjeva da se tema prikaže s nekoliko različitih strana. Grupama koje se bore za ljudska prava to nije svrha. One žele istaknuti samo svoju točku gledišta i na taj način definitivno gube nešto od prikazivanja stvarne situacije. No, bez obzira na to, njihova se poruka na ovaj način puno jasnije prikazuje javnosti i to je dobra činjenica' - objašnjava gospodin Feldstein.

Osim informiranja javnosti, video materijali grupe 'Svjedoci' koristili su se kao dokazni materijal u ratnim tribunalima, a i u svjedočenjima pred komisijama Ujedinjenih naroda. No Žilijan Kaldvel nam kaže da čak i kada ti materijali direktno ne dovedu do promjena, pomažu da se stvari ne pogoršaju. 'Mislim da je učinak ovih priloga teško u potpunosti prikazati ili objasniti. Jer teško je precizno opisati osjećaj zajednica koje korištenjem ovih video priloga, odjednom dobivaju i način komuniciranja i publiku koja ih sluša. Njihov se glas odjednom čuje. To je neobično snažno oružje za borbu protiv nepravde.' kaže Gilian Caldwell.

Od osnivanja 1992. godini, grupa 'Svjedoci' surađivala je s partnerima iz šest zemalja, uključujući Indiju, Bangladeš, republike bivše Jugoslavije, Afganistan i Sjedinjene Države. U Iraku, predstavnika ove grupe trenutačno nema jer uvjeti za siguran rad njenih članova nisu ispunjeni. No to ne znači da im ova ratom izmučena zemlja neće biti mjesto djelovanja u vrlo bliskoj budućnosti.

XS
SM
MD
LG