Linkovi

Vlada RS podržala produženje roka za dostavljanje izvještaja o događajima u Srebrenici - 2004-04-15


Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19.jula 1995.godine trebala bi sačiniti konačni izvještaj o zbivanjima u ovoj opštini tokom proteklog rata do 12.oktobra ove godine. Odučila je ovo Vlada Republike Srpske pošto je prihvatila preliminarni izvještaj ove Komisije koji nije predstavljen javnosti. Zamjenik predsjednika Komisije za Srebrenicu, Đorđe Stojaković obrazložio je zašto nije sačinjen konačni izvještaj u roku koji je utvrđen odlukom Doma za ljudska prava BiH.

»To se nije moglo učiniti zbog kratkoće vremena i očekujemo da će Vlada insistirati kod OHR-a i Doma za ljudska prava da se produži taj rok Komisiji kako bi uspješno mogli završiti posao.«

Tokom dana je održan sastanak članova ove Komisije sa predstavnicima entitetske Vlade u vezi preciznijeg definisanja problema i načina njihovog otklanjanja te utvrđivanja daljih aktivnosti koje bi dovele do završetka izvještaja o Srebrenici.

Međutim, i do sada je dosta toga učinjeno, naglašava Đorđe Stojaković.

»Do sada je, uglavnom Komisija bila orjentisana na prikupljanju dokumentacije koja je obimna. Samo od Doma za ljudska prava primili smo dvije hiljade dokumenata i drugu brojnu dokumentaciju od Vojske, organa unutrašnjih poslova, haškog tribunala i ministarstva inostranih poslova Holandije tako da je kod nas već prikupljena brojna dokumentacija a sada očekujemo da će se vrijeme proljepšati i svi članovi Komisije će biti više angažovani na terenu da se otkriju te masovne grobnice ako postoje, i tako.«

XS
SM
MD
LG