Linkovi

Saudijska Arabija i vjerske slobode - 2004-01-09


Pravo na vjeru ljudima može biti uskraćeno na različite načine. Jedan od tih načina je vladino favoriziranje dominantne vjere i sprečavanje upražnjavanja drugih vjera. U zemlje u kojima se to dešava, kaže američki ambasador za pitanja religijskih sloboda u svijetu John Hanford, spadaju i Saudijska Arabija, Sudan i Iran.

U Saudijskoj Arabiji, prema posljednjem izvještaju State Departmenta o religijskim slobodama u svijetu, ”islam je zvanična religija i zakonom se zahtijeva da svi državljani budu muslimani. Vlada Saudijske Arabije zabranjuje javno ispoljavanje i upražnjavanje drugačijih vjerskih ubjeđenja i priznaje pravo ne-muslimana na privatno iskazivanje vjere. Međutim, to se pravo u praksi ne poštuje uvijek, niti je definirano zakonom.“

Nadalje, Saudijska Arabija je zabranila svaki oblik javne molitve kršćanima, Jevrejima, hindusima, budistima i drugim vjernicima-nemuslimanima, kaže ambasador Hanford i ističe: ”Postoji i diskriminacija protiv šiita, ismaili-muslimana i drugih muslimana koji ne upražnjavaju oblik islama koji je zvanično prihvatila vlada Saudijske Arabije.

U skladu sa američkim zakonom, vlada Sjedinjenih Država je označila nekoliko zemalja ”kao posebno zabrinjavajuće“ u smislu uskraćivanja prava na vjersku slobodu. Na prošlogodišnjoj listi takvih zemalja nalazile su se Kina, Burma, Iran, Sjeverna Koreja, Sudan i Irak pod režimom Saddama Husseina. Ambasador Hanford kaže da američki zvaničnici razmišljaju i o stavljanju Saudijske Arabije na tu listu.

”Saudijska Arabija je vrlo blizu praga. Kada su u pitanju ograničenja religijskih sloboda u nekim zemljama su one ograničene zakonima. Postoje druge zemlje koje su mnogo oštrije u načinima na koje primjenjuju zakone hapseći vjernike neoficijelne vjere, vršeći torture nad njima, pa čak i ubistva. Vlada Saudijske Arabije počela je primjenjivati izvjesne mjere kojima se počinje rješavati ovaj problem. Mi ćemo pratiti taj proces pokušavajući procijeniti koliko će daleko saudijska vlada ići u tim mjerama prije nego donesemo konačnu odluku.“

Cilj, naravno nije samo stavljanje zemalja na listu, već u ohrabrivanje i podsticanju tih zemalja da poštuju te slobode. U Deklaraciji o univerzalnim pravima čovjeka ističe se da ” svaka osoba ima pravo, javno i privatno, iskazati vlastitu vjeru kroz učenje, prakticirajnje, i upražnjavanje vjerskih obreda i svetkovina.“

Svim žiteljima Saudijske Arabije, i to ne manje nego ljudima bilo gdje drugo, trebalo bi biti dozvoljeno da slobodno ispoljavaju vlastita religijska ubjeđenja i pripadnost vjeri koju su odabrali i kojoj pripadaju.

XS
SM
MD
LG