Linkovi

Hartman: Nakon pada moćnika, kriminalci popunjavaju vakum 25/4/03 - 2003-04-25


Prije godinu dana ne bih rekao da bi BiH bila spremna da se uhvati u koątac sa organiziranim kriminalom kao ąto je spremna sada- za Glas Amerike kaľe Michael Hartmann, koji je posljednjih ąest godina proveo na Balkanu, tri u BiH i tri na Kosovu.Gospodin Hartmann je radio kao djelatnik UN-ovog centra za spriječavanje međunaordnog kriminala na području Brčkog, Doboja, te je u Sarajevu surađivao sa pravnim ekspertima BiH i Vijeća Evrope.Gospodin Hartmann odgovara na pitanje koliku bi opasnost po BiH predstavljali prelasci kriminalaca koji su bili pritvoreni nakon atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića?

Hartmann: Ne mislim - samim time ąto se osumnjičeni u Srbiji puątaju na slobodu - da će svi oni doći u BiH. Pročitao sam saopćenja iz Ureda visokog predstavnika u kojima se kaľe da oni nisu tako jako zabrinuti, ali da ľele poduzeti mjere predostroľnosti. U potpunosti bi se sloľio sa filozofijom Paddy-ja Ashdowna koja glasi: Ne mislimo da će nam to uzrokovati probleme, alo je bolje preduzeti mjere. Upravo to treba i poduzeti, pojačati drľavne granice. Lično poznajem direktora Drľavne granične sluľbe Nijaza Spahića sa kojim sam surađivao dok sam bio u BiH. On je samouvjeren policajac, vrlo hrabar i siguran sam da će biti u mogućnosti ojačati granice. Međutim i pored toga će postojati mogućnost da neki ljudi pređu granicu. Sada izgleda da je BiH spremna uhvatiti se s mogućnosti da neka osumnjičena lica iz Srbije, koji su članovi organiziranog kriminala, uđu u BiH. Paddy Ashdown je već instruirao policijske snage i elemente pravnog sistema da se koriste Memoramdumom o razumijevanju , sporazumom sa srbijanskom stranom, a vjerujem da će se kasnije taj sporazum proąiriti na Kosovo i ostala područja regiona kako bi se znalo ąta uraditi kada se ti ljudi nađu. Dijele se i obavjeątajne informacije sa tog područja; tako je Mup Srbije je dojavio MUP-u Rs da se u hotelu Bosna nalaze dva lica iz Zemunskog klana.Vaľna stvar koja je uradjena su i promjene u pravnom sistemu BiH. Imate Drľavni sud sa posebnom komorom za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, proąlog mjeseca je naimenovan međunarodni sudac i tuľitelj koji će uskoro surađivati sa sucima i tuľiteljima iz BiH.

VOA: Sprega organiziranog kriminala i mreľe podrąke ratnim zločincima je druga zabrinutost međunarodnih zvaničnika i zvaničnika BiH koju komentira gospodin Hartmann.

Hartmann: U BiH i na Kosovu, a vidjet ćete da će isto tako biti u u Iraku , gdje takodjer imate jakog diktatora koji je izgubio moć, stvara se vakum i često popunjavanja tog vakuma, borba za moći, uključuje i elemente organiziranog kriminala. Mi smo to vidjeli u Srbiji kada je Miloąević otiąao sa vlasti - na naľalost, članovi Zemunskog klana, Crvenih beretki, paramilitarne snage - svi su se oni infiltrirali u druątvo pokuąavajući da popune taj vakum koji je nastao silaskom Miloąevića sa vlasti. ©to se tiče Karadľića mislim da je prioritet međunarodne zajednice 1996,ili 97.godine trebao biti njegovo i Mladićevo hapąenje. Dodatni razlog iz kojeg to bilo jako vaľno , jest to ąto su oni sklapali ugovore sa moćnim strukturama organiziranog kriminala i radikalima , i koristili ih kao baze odrľavanja moći. Zato se slaľem sa onim ąto se pokazuje kao novi pravac međunarodne zajednice , a to je da ozbiljno pokuąaju da pronađu ove ljude vrąeći pritiske na grupe organiziranih kriminalaca i koristeći se vojnom silom u BiH, ąto su snage SFOR-a, zaključuje gospodin Hartmann.

XS
SM
MD
LG