Linkovi

Los Angeles: Američko drľavljanstvo svim useljenicima koji sluľe u vojnoj sluľbi. 17/4/03 - 2003-04-17


Gradsko vijeće Los Angelesa poziva predsjendika Busha da dodijeli američko drľavljanstvo svim useljenicima koji sluľe u vojnoj sluľbi. Vijeće je jučer jednoglasno donijelo tu odluku. Losanđeleski kardinal Roger Mahoney je, na sprovodu marinca Jose Gutierreza, koji je među prvima poginuo u ratu u Iraku, predloľio da svim vojnicima useljenicima bude dato američko drľavljanstvo. Vojnik Gutierrez, useljenik sa Gvatemale, poginuo je 21. marta, te mu je posmrtno dodijeljeno drľavljanstvo zajedno sa joą jednim marincem koji je poginuo prilikom iste borbe. Najmanje 30 hiljada stranaca sluľi u američkoj vojsci. Međutim, da bi se pridruľili američkim oruľanim snagama, oni moraju imati legalni status u Sjedinjenim Drľavama.

XS
SM
MD
LG