Linkovi

Amerikanci iračkog porijekla gledaju rat u Iraku s ljutnjom za jedne i nadom za druge. 17/4/03 - 2003-04-17


Amerikanci iračkog porijekla gledaju rat u Iraku s velikim emocijama, s ljutnjom za jedne i nadom za druge. Carolyn Weaver je razgovarala s članovima dvije porodice koje se protive reľimu Sadama Huseina, iako su njihovi stavovi ipak dosta različiti. Doktor Jamel Fadul je Irak napustio prije 12 godina i svoju suprugu Mahu, stručnjaka za kompjuter, je sreo u Kanadi. Oni sada ľive u College Parku, savezna drľava Maryland, u blizini Washignton DC-a, gdje pomno prate televizijske izvjeątaje iz Iraka. Usprkos strahovanjima za svoju familiju i prijatelje u Iraku, oni vjeruju da alternative za rat nije bilo. ©ta je mogao biti drugi način? Molili smo se za neki drugi način, a ne rat, kaľe Maha Fadul. To će okončati 35-godiąnji rat u kojem irački narod ľivi. 35-godiąnji rat koji je počeo kada je Sadam Husein doąao na vlast, kada je reľim stranke Baath doąao na vlast, ąto je irački narod uvuklo u rat. Svaki dan je značio gubitak ľivota, bilo u njegovim zatvorima, ili smaknućima neduľnih iračana bez razloga. Stoga je 25 dana, ili 35 dana rata za okončanje 35 godina rata opravdano, kaľe Jamel Fadul. Na drugoj strani Washingtona ľivi familija koja je zamolila da je zovemo Simaans, kako bi zaątitili svoj identitet. Sami je napustio Irak prije 35 godina i bio je aktivista na zapadu protiv Sadamovog reľima. Njegova supruga Linah je Palestinka. Njihova kćerka Badia je rođena u Americi. Zaid, Samijev rođak, je otiąao iz Iraka 1984. Oni su svi prezirali Sadama Huseina, ali su se također protivili američkoj politici prema Iraku. Kad će se irački narod prestati koristiti kao ping-pong lopticu zbog globalnih političkih pitanja? Bilo je momenata kada smo podrľavali Sadama i ne volimo o tome pričati, kada je koristio gas protiv Kurda, kada je radio te stvari--mi smo mu dali oruľje, kaľe Zaid. Da, mi smo ga podrľavali kao američka vlada, radili s njim, sastajali se s njim, razgovarali. Ja sam osobno oątro stajala protiv Sadamove prakse. Imam prijatelje koji su zbog toga izgubili ľivot ali sve to, po mom miąljenju, ne opravdava ubijanje dodatnog broja Iračana kako bi ih spasili. Znate, većina Iračana će vam reći da ne vole ono ąto je Sadam uradio njihovoj zemlji, ali to ne znaći da treba dovesti strane invazione snage. Doktor Fadul kaľe da stajaliąta, kao ąto je ovo porodice Simans, ignoriraju sadaąnje realnosti ľivota u Iraku. Mislim da su oni napustili Irak prije dugo vremena i da nisu u dodiru s onim ąto se tamo deąava. I sada ovaj rat pokazuje da je irački narod paraliziran, da ne mogu učiniti niąta, kaľe doktor Fadul koji je pobjegao iz Iraka kada je bio meta zbog liječenja Iračana koji su povrijeđeni u neuspjelom ustanku protiv Sadama Huseina 1991. Vidio sam da su u bolnici ubili 70 povrijeđenih civila. Doveli su ih sve zajedno i ubili jer su smatrali da su revolucionari. Mene su pratili samo zbog toga jer sam liječio civile, ja nisam ispalio nijedan hitac, kaľe doktor Fadul. Sami Simans kaľe je i njegov ľivot bio ugroľen zbog aktivizma protiv Sadamovog reľima. Ali je skeptičan oko opozicionih grupa koje se sada vraćaju u Irak. Činjenica je da osim Kurda, i donekle ©iita, nema dokaza da itko od njih ima ikakvo sjediąte unutar Iraka. Stoga, jednostavno, ja imam velikog gorilu za prijatelja, to znači - ja oslobađam svoj narod. To na ľalost nije tako. Zadatak oslobađanja je veoma mukotrpan zadatak- izgradnja povjerenja, davanje ąansi, nade. Nitko od njih nije u to uključen, kaľe Sami. Porodica Fadul s mnogo viąe nade govori o neposrednoj iračkoj budućnosti jer, kako kaľu, Irak ima veliki broj veoma obrazovanih građana koji se mogu sjetiti svoje zemlje prije Sadama. Oni će preuzeti zemlju, krenuti naprijed i izgraditi zemlju u veoma kratkom periodu, kaľe Linah. Obje familije su ujedinjene u jednom stavu: oni ponovno ľele vidjeti svoju domovinu, i namjeravaju je posjetiti i pomoći joj ąto je prije moguće. Zaista osjećam da većina Iračana koji su ovdje, koji ľive u inostranstvu, izvan Iraka, trebaju to učiniti, jer je to jedina nada i jedina veza za Iračane koji tamo ľive. Mislim da je to obaveza za svakoga ovdje, za sve Iračane koji ľive u insotranstvu, da se vrate i daju doprinos. Jer to je isti razlog zbog kojeg se zemlja naąla u ovoj situaciji i njoj će se ponovno vratiti ukoliko je zapuste, kaľe Zaid. I ja tako osjećam, jer mislim da je ovo vrijeme kada im moram pruľiti podrąku, pomoći povijeđenima, uputiti im neku vrstu humanitarne pomoći, i u isto vrijeme suprotstaviti se ispiranju mozga kojeg je Sadam Husein činio nad iračkim narodom, od kojih su neki veoma mladi--ispričati im drugačiju verziju stvarnog svijeta, kaľe Sami. Da, ľelim da se pridruľimo bilo čemu, samo kako bi pokuąali ponovno izgraditi zemlju, kaľe na kraju Linah.

XS
SM
MD
LG