Linkovi

PDV - racionalizacija poreškog sistema, 12/2/03 - 2003-02-12


Sukladno svojim ovlaštenjima i pozivajući se na Ustav BiH,Visoki Predstavnik Paddy Ashdown donio je odluku o uspostavi Komisije za indirektnu poresku politiku,koja je odgovorna za izradu zakona BiH o spajanju odvojenih carniskih uprava u BiH u jedinstvenu carinsku upravu BiH i uspostavu jedinstvenog poreza na dodatnu vrijednost u cijeloj državi. Zadak ove Komisije,takodjer je uspostava Uprave za indirektno oporezivanje.Ova uprava djelovaće na nivou države,uključiće jedinstvenu carinsku upravu i biti odgovorna za prikupljanje i upravljanje indirektnim porezima,uključujući carine i porez na dodatnu vrijednost. U obrazloženju ovakve odluke stoji da će Komisija u potpunosti poštivati Ustav BiH. Zadaci Komisije biće i u oblasti iznalaženja formule za dodjelu prihoda entitetima i Distriktu Brčko,određivanje iznosa prihoda koji su potrebni za finansiranje institucija BiH,uspostavu mehanizma za određivanje poreskih stopa i struktura,te osigurati postupak kojim se obezbjeđuje neometan prijelaz sa postojećih poreskih i carinskih režima. Komisija se sastoji od sedam članova,no,za sada je poznat samo jedan.Riječ je o privremenom Predsjedavajućem Donaldu Hejsu,zamjeniku VP.Ostalih šsest članova biće imenovano brzo,a imenovaće ih premijeri entiteta i Predsjedavajući VM,i to svaki od njih,po dva predstavnika. Komisija sa radom mora početi najkasnije 3.marta,a svoj rad okončati 31.jula 2003. Ashdown je pojasnio kako odluku o formiranju Komisije nije donio zbog nemogucnosti bh. vlasti da postignu dogovor, vec sto te vlasti u odreðenom roku nisu mogle ispostovati cijelu proceduru. On je potcrtao kako trenutni sistemi u oblasti carina i poreza moraju biti promijenjeni, napomenuvsi kako zbog carinskih i poreznih prevara BiH godisnje gubi 1,4 milijarde KM. Americki ambasador u BiH Cliford Bond koji je prisustvovao današnjoj press konferenciji, pojasnio je kako uvoðenje PDV- a na drzavnom nivou ne znaci dodatno porezno opterecenje za graðane BiH, vec predstavlja racionalizaciju poreznog sistema cime ce graðani BiH ustvari biti rastereceni dijela tog tereta.

XS
SM
MD
LG