Linkovi

Najnovije istrazivanje javnog mnijenja u BiH - povratak nacionalistima, 12/8/02. - 2002-08-12


Diljem Bosne i Hercegoivne, javnost sve više na politiku u svojoj zemlji gleda kao na najkorumpiraniji fragment društva - ovo je uvodna riječ u najnovijim nalazima Odjela za istraživanja javnog mnijenja, pri State Departmentu, dobijenim nakon istraživanja na terenu. Kako će ljudi u Bosni i Hercegovini glasati na oktobarskim izborima, prema ovom istraživanju? Nalazi istraživanja naručenog od strane State departmenta, zasnovani su intervjuima tipa licem- u - lice , sa 922 bosanska Hrvata, 882 Bosanska Muslimana i 953 Bosanska Srba. Svi su ispitanici strai preko 18 godina, a ispitivanje je izvršeno izmedju 18 Maja i 6 Juna ove godine. Nalazi istraživanja se mogu, kaže se u izvještaju, svrstati u tri glavne cjeline: - Medju Bošnjacima, umjerena Sociaj-Demokratska PArtija zadržava vrlo malo vodjstvo ispred Stranke Demokratske Akcije ; istodobno, jako se povećala podrška BOSS-u.

- Iako je podrška za Hrvatsku Demokratsku Zajednicu BiH opadala stalno posljednjih pet godina, HDZ i dalje ima najveću podršku medju glasačima - bosanskim Hrvatima

- Srpska Demokratska stranka i dalje dominira u Republici Srpskoj iako je SNSD - Partija Nezavisnih Socijal-Demokrata, dospjela na drugo mjesto po popularnosti.

Čini se da su nacionalističke stranke ponovno u poziciji zadobijanja dijela vlasti uz pomoć glasova bosanskih Hrvata i bosanskih Srba , kaže se u najnovijem istraživanju koje su za State Department na terenu provele firme Puls i Medium; u skladu s ranijim istraživanjima, vjerovatnije je da će bosanski Muslimani - Bošnjaci glasati za stranke i grupe koje nisu čisto nacionalne, u odnosu na Srbe i Hrvate. Ipak, nastavlja se u izvještaju, SDP gubi podršku medju Bošnjacima - u odnosu na izbore iz dvije hiljadite, ta je podrška prepolovljena, a podrška i za druge stranke koje su činile Alijansu zapromjene, je niska. Treba medjutim istaći da jako raste podrška za Bosansku Stranku BOSS, koja je prethodnih godina bila na marginama popularnosti. Porast popularnosti BOSS-a oslikana je i u činjenici da je njen lider Mirnes Ajanović jedan od političara kojima javnost najviše vjeruje -procenat je skočio sa 2 posto prošle godine, na 10 posto ove . HDZ BiH i dalje su najpopularniji medju Hrvatima Bosne i Hercegovine, dok istodobno raste i broj onih u hrvatskom narodu koji je neodlučan ili neće nikako glasati - 33 posto. U Republici Srpskoj trenutno jedan od tri ispitana bosanska Srba će glasati za SDS, dok Stranka Nezavisih Socijal Demokrata, ima tek jednu trećinu glasovaod u odnosu na broj glasova koji će se odlučiti na SDS. U ispitivanjimau Republici Srpskoj još jedan rekord u posljednjih 6 godina : 8 od deset ispitanih Srba izražava dobro mišljenje o optuženiku za ratne zločine Radovanu Karadžiću! Jedno mišljenje koje dijele gradjani BIH iz sve tri etničke grupe jest nepovjerenje u centralnu BH vladu i Predsjedništvo. Razlike u njihovoj ocjeni Ureda Visokog medjunarodnog predstavnika oslikavaju cjelokupni stav svake etničke grupe prema medjunarodnoj prisutnosti u BiH uopće. Jedan od faktora koji se povezuju s nepostojanjem povjerenja u vladu i PRedsjedništvo, jest jako uvjerenje da je politička korupcija veliki problem i da najveći broj političara nisu pošteni - tako smatra 91 posto Bošnjaka, 91 posto Bosanskih Hrvata i 63 posto Srba. Gotovo svi Bošnjaci i Bosanski Hrvati, 91 i 96 posto njih, smatraju da je trenutna ekononmska situacija u BiH loša; 95 posto Bosanskih Srba ekonomsku situaciju u svom entitetu smatraju prilično lošom; sve tri etničke grupe, medju njima više Bošnjaci i Hrvati, a nešto manje Srbi, smatraju da je glavni uzrok tome korupcija. Blizu posto Bosanskih Hrvata ne vjeruje niti polciji niti sudovima, dok Bošnjaci i Srbi nešto više vjeeruju policiji, ali ne i sudovima. Kao razlog nevjerovanju u sudsku sistem sve tri grupe u procentima blizu 70 posto, navode to što su sudije u BIH pod utjecajem moćnih ljudi i grupa u BIH .

XS
SM
MD
LG