Linkovi

SAD: Nastava na univerzitetima  ne prati studentski ekološki pokret


Prema nedavno okončanom istraživanju Nacionalnog udruženja za prirodu interes studenata za očuvanje zdrave okoline i nastavni programi američkih koledža i univerziteta su u povelikom raskoraku. Studenti se svakim danom sve više i više uključuju u ekološke projekte, od zdrave poljoprivredne proizvodnje do razvoja čištih energija, dok nastavni procesi ne slijede uvijek taj interes i ne nude odgovarajuće obrazovne sadržaje.

O tome je nedavno za Glas Amerike govorila i Sophia Marvell. Ona pauzu na koledžu koristi za rad na očevoj farmi. To je farma zdrave hrane nedaleko od Washingtona. Ove godine osnovni zasadi su kukuruz i soja. Maravellovi uzgajaju i piliće i telad. Osim na očevoj farmi, Sophia je aktivan član i ekološkog pokreta na koledžu:

"To je snažan pokret mladih na mom koledžu, Colorado koledžu. I na mnogim drugim koledžima pokret za zaštitu prirode i organičku proizvodnju na farmama je takođe vrlo uočljiv."

Sophia je ubijeđenja da je ekološki pokret mladih ključ za očuvanje okoline. Putovala je u Evropu i Indiju, obilazila tamošnje farme na kojima se proizvodi zdrava hrana. Ovdje u Americi, žali što njen koledž ne nudi nastavne sadržaje i praktične mogućnosti saznavanja o proizvodnji zdrave hrane o čemu bi i ona i njene kolege studenti željeli naučiti više:

"Želimo učiti i potrebna nam je pomoć da saznamo više. Naš koledž zaista ne nudi tu vrstu programa i časova praktičnog rada. Ne želimo samo sjediti, pročitati nešto malo, nego i nešto raditi."

Nedavna završena studija Nacionalnog udruženja za prirodu pokazuje da na sve veće interesovanje studenata za očuvanje okoline zdravom univerziteti i koledži ne odgovaraju na pravi način.

Julien Keniry, voditeljica istraživanja, ističe:

"Utvrdili smo da postoji ogroman interes studenata za zelene, ekološke programe na kampusima, ali i to da nema promišljenih obrazovnih sadržaja u nastavnim programima i učionicama."

Istraživanje pod naslovom "Ekološka generacija: Studenti za održivu, enegretski čistu budućnost" provedeno je u 160 studentskih kampusa u kojima su studentski ekološki pokreti aktivni.

Julian Keniry naglašava:

"Nakon 20 godina rada sa studentima, uočavamo ekološki angažman i kreativnost bez presedana. Taj angažman možemo porediti sa studentskim pokretom za poštivanje ljudskih prava i mirovnim pokretom 60 i 70 godina prošlog stoljeća."

Jedan od upečatljivih primjera težnji studenata da doprinesu kvalitetu okoline u kojoj žive je i izložba i demonstriranje projekata čište energije što se svake godine održava u Washingtonu.

Za gospođu Keniry to je očigledan pokazatelj da su....

"Studenti u stanju preći preko mnogih prepreka, da su u stanju naći odgovore na mnoge zapreke koje iskrsnu, da mogu voditi brojnim poboljašanjima i unapređenju zaštite okoline."

Studenti širom Sjedinjenih Američkih Država organiziraju ekološke skupove, traže promjene i poboljšanja i na lokalnom i na višem nivou, promoviraju proizvodnju zdrave hrane i korištenje energije iz čistih izvora.

Po ocjeni Julian Keniry, ni političari ne bi trebalo da prenebregnu takva opredjeljenja studenata jer će se sve više studenata, prilikom glasanja, opredjeljivati i prema onome što izborni kandidati rade i kane činiti na očuvanju zdrave okoline.

XS
SM
MD
LG