Linkovi

Federacija BiH: Zakon o diskriminaciji invalida


Socijalna zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine zadnjih dana vrući je krompir za entitetsku vladu. Pokušaj usvajanja novog zakona iz te oblasti prošao je bez uspjeha. Nakon cjelodnevne rasprave vanredna sjednica Parlamenta FBiH je završena bez glasanja, a „posao" prolongiran za narednu sjednicu.

Nekoliko desetina osoba oštećenog sluha danas je cijeli dan provelo ispred vrata sale u kojoj su zasjedali poslanici i zastupnici. Razlog njihovog dolaska je protest jer bi, usvajanjem predloženog zakona, izgubili 50-ak maraka jedine mjesečne pomoći koju trenutno imaju.

Jasmina Bijedić-Smajić, osoba oštećenog sluha i govora, kaže:

„Po ranijem zakonu gluha osoba koja ima oštećenje sluha 100 odsto, ima tjelesno oštećenje od 70 procenata. Po novom zakonu osobe koje imaju tjelesno oštećenje 90 i 100 posto, gluha osoba nema šta da traži. To je užasno. Osoba koja je gluha 100 odsto nema dobro razvijen govor… samim tim ne može se obrazovati kako treba, jer obrazovni sistem nije prilagođen takvim osobama, ne može pronaći dobro plaćen posao i nalazi se na margini društva. Diskiminirani smo u svakom pogledu."

Zakon o kojem su cijeli dan raspravljali poslanici Parlamenta FBiH predviđa da se iz sistema socijalne zaštite isključe svi civilni invalidi sa stepenom invalidnosti manjim od 90 procenata. U suprotnom, upozoravaju iz vlade Federacije, pomoć namijenjena invalidima dijeliće se na više korisnika pa će samim tim pojedinačno biti manja. Grupacije koje nisu negativno pogođene planiranim zakonom zalažu se za njegovo usvajanje.

Fikret Zuko iz Saveza slijepih FBiH, objašnjava:

„Mi, savezi koji okupljamo osobe sa najtežim invaliditetom, smatramo da se ovaj zakon treba usvojiti. U suprotom, doći će do smanjivanja koeficijenta i osobe sa teškom invaliditetom će dobiti zanemarivo mala sredstva kojima neće moći riješiti nijedan problem. A oni drugi, kojima nije neophodno, dobiće za kutiju cigara ili da odu u kafanu."

S druge strane, u Savezu invalida Federacije koji predstavlja oko 70.000 ljudi, protiv su predloženog zakona. Njihov predstavnik Zijad Arapčić, kaže da je Zakon diskriminatorski, da krši međunarodne povelje o ljudskim pravima jer invalide tretira na diskriminatorski način. Odgovornim smatra aktuelne vlasti i zalaže se za donošenje jedinstvenog državnog zakona:

„U ovom zakonu su svi građani FBIH. I oni po Zakonu o boračkoj zaštiti, porodice šehida, djed nena….RVI koji ne ostvari pravo njege po Zakonu u boračkoj zaštiti ima pravo po Zakonu o PIO. Onaj građanin koji ne ostvari pravo po tom zakonu ima pravo ovom. Znači, ovdje su svi građani FBiH. Sve može biti riješeno uz primjenu liste Svjetske zdravstvene organizacije…. Dva zakona i sve je riješeno."

Protiv novog zakona izjašnjava se i većina članova parlamentarnog Odbora za socijalnu politiku. Predstavnica Odbora dr. Nermina Kapetanović potvrdila je da je predloženi zakon krši evropske i međunarodne konvencije o ljudskim pravima:

„Odbor za rad i socijalnu politiku cijeni nastojanja vlade da sredi stanje u socijalnom sektoru. Ali Odbor sam ne želi da preuzme odgovornost za haotično stanje u toj oblasti. Jer, unatrag dvije ili tri godine upozoravamo na potrebu formiranja jedinstvene baze podataka. A u tom rješenju se kriju stotine miliona i mogućnost iskorjenjivanja pojave višestrukih korisnika, zbog čega se u stvari ovaj novi zakon, po objašnjenju Vlade, i upućuje u parlamentarnu proceduru."

U Sarajevo je danas iz udaljenog Unsko-sanskog kantona stigao i Nihad Alibegović. Iako eventualno usvojenim zakonom njegova prava i primanja ne bi bila narušena, on odbija da se opredijeli za opcije koje su ponuđene. On smatra da se može naći rješenje koje će zadovoljiti sve ugrožene.

„Ja sam stopostotni invalid. Slijepa osoba. Mislim da je Vlada, odnosno nadležno ministarstvo u ovom slučaju, svoju nebrigu prema ovim kategorijama uspješno prenijelo na područje međusobnog konfrontiranja osoba sa invaliditetom. Mi mislimo da možemo ponuditi pomirljiv prijedlog da sve osobe od 100 do 60 odsto invalidnosti imaju pravo na definiran oblik invalidnosti, shodno procjeni tjelesnog oštećenja. Zatim, da se bolest odvoji od invalidnosti kao i da se stari odvoje od invalidnosti."

Nakon cjelodnevne rasprave usvajanje spomenutog zakon je prolongirano za narednu sjednicu Parlamenta Federacije BiH. Ministar socijalne zaštite Perica Ječević cijeli dan je odbijao pozive novinara da govori o zakonu koji je predložio. Grupe invalida koje su ispred vrata čekale rasplet događaja razišle su se, poručujući ministraima da neće odustati od prava koja im pripadaju.

XS
SM
MD
LG