Linkovi

Bio je u pravu Abraham Linkoln


Pred svjetski dan slobode medija, iz Vijeca Evrope se upozorava da
represija prema novinarima i slobodi misli može dati kratkoročne
rezultate ali restirkcija istine i slobode nikada nikome nije donijela
trajnu korist.

Bio je u pravu Abraham Linkoln kada je rekao - ne možete varati sve ljude svo vrijeme - medjutim neki političari vjeruju da je dovoljno varati ljude taman toliko koliko im treba da budu izabrani- u to je uvjeren generalni sekretar Vijeća Evrope, Terry Davis u poruci koju upućuje povodom Svjetskog dana slobode medija.

On ukazuje da je medju čalnicama Vijeće bilo u podljednje vrijeme nekoliko nacionalnih izbora koji nisu bili u saglasnosti sa demkokratskim standardima - ključni problem je, uvjeren je Davis, nedostatak slobode medija - kako da ljudi budu informisani, kako da znaju sve činjenice prije nego što se odluče o tome kome dati svoj glas, ako nema slobode izražavanja, ako su mediji pod oštrom lupom države?

Neke vlade čak vjeruju da mogu same da procijene koje od političkih snaga mogu ili ne da vladaju, te u skladu s tim medije podstiču da jedne favorizuju, a o drugima da šute. To je nedemokratski, upozorava Davis, uvjeren da ništa ne smije zadržati istinu, na osnovu koje ljudi grade vlastite stavove.

Za Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju, OSCE, prošla godina je pokazala da je sloboda medija napadnuta sa dvije strane - jedna je fizička sigurnost novinara, a druga pravna zaštita kritičke misli. Alarmantno je da su napadi na novinare u porastu u zemljama članicama - od premlaćivanja do ubistava, pa se pobrajaju zemlje:

Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Gruzija,
Madjarska, Kirgistan, Crna Gora, Rusija, Srbija i Makedonija.

Poziva se zato na zaštitu novinara, kao i na odustajanja od prakse kažnjavanja kritika vlasti - u tom se smislu upozorava da borba protiv terorizma i ekstremizma ne smije biti opravdanje za ugrožavanje slobode medija.

XS
SM
MD
LG