Linkovi

Veliki korak u pravom smjeru


Zajednička izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i Visokog predstavnika o reformi Ustava BiH:

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira pozdravljaju pomake koje su načinili politički lideri Bosne i Hercegovine u pravcu donošenja paketa ustavnih amandmana koji će u značajnoj mjeri unaprijediti funkcionisanje vlasti. Ambasadori su takodjer pozdravili značajnu ulogu koju su odigrale Sjedinjene Države u omogućavanju i pružanju pomoći u pregovorima.

Ovo je veliki kora u pravom smjeru - prema Evropi, prema funkcionalnijoj i efikasnijoj državi, i prema ispunjenju standarda ljudskih prava.

Prije preporuka Venecijanske komisije, urgiramo da strane na vrijeme postignu konačan sporazum o ovome paketu, kako bi mogle otpočeti pripreme za oktobarske izbore.


XS
SM
MD
LG