Linkovi

Rafinerija u Bosanskom Brodu posluje s gubicima


Revizijom poslovanja rafinerije nafte u Bosanskom Brodu je utvrđeno da su ukupni gubici ove kompanije u periodu od 2000.-te do 2005.godine 278 miliona konvertibilnih maraka dok je zvanično prikazan gubitak od 251 milion.Saopštio je ovo danas u Banjaluci, glavni revizor javnog sektora u Republici Srpskoj,Boško Čeko, naglašavajući da kapaciteti rafinerije nisu korišteni u skladu sa planom,da je prerada sirove nafte u konstantnom padu a da se gubici po raznim osnovama povećavaju.

«Ukupne obaveze rafinerije prema budžetu Republike Srpske na dan 31.12.2004.godine iznose 101 milion 871 hiljadu i 539 KM.Kratkoročne obaveze prikazane su u bilansu stanja na dan 31.12.2004.godine u iznosu od preko 121 milion.U okviru ovih obaveza na obaveze prema dobavljaču se odnosi 88 miliona u kojem kamate učestvuju preko 25 miliona.»

Boško Čeko je takodjer upozorio da je rafinerija sklopila niz ugovora koji nisu ispoštovani te da je posebno štetan ugovor o preradi nafte sa kompanijom Vitol ne želeći da saopšti ko je krivac za takvo stanje ali je ipak,naglasio.

«Na aktivnosti izbora strateškog partnera za nabavku sirove nafte i uslužne prerade sirove nafte značajan uticaj imala je Vlada Republike Srpske,odnosno,ministarstvo privrede,energetike i razvoja a preduzete mjere nisu doprinjele kontinuiranom radu i uspješnom poslovanju rafinerije nafte.»

Glavni revizor je danas saopštio da je utvrđeno i niz neregularnosti u iskazivanju prihoda i rashoda u banjalučkom Petrolu dok je poslovanje rafinerije ulja u Modriči ocijenjeno zadovoljavajućim.

XS
SM
MD
LG