Linkovi

Evropski parlament raspravljao o položaju manjina u Vojvodini


Položaj manjina u Vojvodini je bio tema današnje rasprave članova Evropskog parlamenta - njegova Komisija za spoljne poslove i Delegacija za Jugoistočnu Evropu su za okrugli sto pozvali sve za koje su mislili da imaju šta reći o ovome, za jedne predimenzioniranom, a za druge nepravedno zanemarenom pitanju.

O Vojvodini i pitanju ugrožavanja nacionalnih manjina danas nije trebalo da bude riječi, uvjerenje je jednih od učesnika današnje rasprave u Briselu. Argumenti za to s u činjenici da incidenti nisu imali bilo kakve zabrinjavajuće dimenzije.

Nasuprot njima, predstavnici Madjara i Hrvata iz Vojvodine, uz organizacije za zaštitu ljudskih prava, misle da ugrožavanje manjina postoji, a da zvanični Beograd na njih ne odgovara na odgovorajući način.

Ministar za manjiska pitanja SCG, Rasim Ljajich:

"Mi nismo došli da se sa bilo kim ovdje sukobljavamo. Mi smo došli da suočimo argumente i smatramo da su svi argumenti apsolutno na našoj strani. Ovome prilazimo krajnje iskreno, otvoreno i realistično- reći ćemo da incidenata jeste bilo, ali da je njihov broj u 2005. godini za pet puta manji nego u 2004. godini. Rećićemo da ne vidimo nikakvog razloga da se sada pokreće ta priča".

Predsjednik Nacionalnog savjeta Madjara, Laszlo Josza:

"Nažalost, imamo dobre razloge da budemo ovdje. Naime, medjuetnička netolerancija je prisutna u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u Vojvodini, koja je uvijek bila primjer u regionu za medjuetničku toleranciju. Dogadjaji u protekle tri godine su dokazali da Srbija i svi mi treba da se borimo protiv fenomena nacionalističkog radikalizma, praćenog nacionalnom isključivošću i medjuetničkom netolerancijom".

Predsjednica Helsinškog komiteta, Sonja Biserko, trži vraćanje pune autonomije Vojvodini, te sudjenje ultra-nacionalistima. Primjer za to ona nalazi u činjenici da je jedna od optužnica protiv Vojislava Šešelja posvećena zločinima počinjenim nad Hrvatima Vojvodine.

Sonja Biserko, Helsinški komietet:

"Fokusiranje na etničkom principu, koje je Srbija počela 1991. godine u Hrvatskoj, Bosni, naravno i na Kosovu, preti da zapravo bude logika koja može da se pimeni i u samoj Vojvodini s obzirom da tamo postoji teritorijalno kompaktna manjina, a to su Madjari. Mi imamo takvu manjinu i na jugu Srbije- Albance, a u Sandžaku Bošnjake. Znači, ta logika preti Srbiji da se vrati kao bumerang, što mislim da bi trebalo otkloniti kao mogućnost, jer to trajno narušava taj multietnički sadržaj same Srbije".

Predstavnici Evropske komisije su ukazali na obavezu poštivanja prava manjina, kao na jedan od ključnih preduslova svih intregracijskih procesa sa Unijom.

Reinhard Pribe, direktor Direktorata Evropske komisije za Zapadni Balkan upozorava da će Komisije, ukoliko se dokaže da Srbija krši manjinska prava, odmah preporučiti Savjetu da prekine pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Reinhard Pribe:

"Iskreno govoreći, nakon što sam saslušao šta je rečeno, shvatam probleme u Vojvodini, ali imamo znatno ozbiljnije probleme na Balkanu. Mislim da treba da se bavimo problemima u Vojvodini, ali ne smijemo to predimenzionirati u odnosu na probleme koje još uvijek imamo na Balkanu. Treba, u svakom slučaju, raditi na tome, i toplo se nadam, da ćemo uskoro Vojvodinu pominjati prije kao primjer multietničkog suživota, a ne kao nešto što je sada primjer etničkih problema na Balkanu".

XS
SM
MD
LG