Linkovi

„Bitno je da se javna sredstva koriste za javno, a ne za privatno dobro”


Izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH mora biti riješen problem kriminala i korupcije u tom segmentu, jer je to jedan od većih problema u Bosni i Hercegovini, rečeno je danas na Konferenciji “Reforma sistema javnih nabavki u BiH” koju su organizirali Transparency International u BiH, Antikorupcijska mreža ACCOUNT i Agencija za javne nabavke BiH.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack istakla je važnost poboljšanja vladavine zakona i sistema javnih nabavki u BiH, jer je taj sistem ponekad izvor korupcije i konflikta interesa.

Naglasila je da je prošle godine prisustvovala sastanku sa bh. načelnicima i gradonačelnicima sa kojima je razgovarala o problematičnim procesima javnih nabavki i procesu žalbi, koji vrlo često može odložiti, odgoditi ili spriječiti javne nabavke.

Arhiv - američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack
Arhiv - američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack

„Bitno je da se javna sredstva koriste za javno, a ne za privatno dobro i zato je važno za sve građane, civilno društvo i napredak da se riješi problem javnih nabavki u BiH”, zaključila je ambasadorica Cormack.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da je Evropska unija prepoznala činjenicu da su kriminal i korupcija u segmentu javnih nabavki jedan od većih problema u BiH te iskazao potrebu za transparentnim i pouzdanim sistemom javnih nabavki.

Arhiv - Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark
Arhiv - Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark

Podsjetio je da je od 2014. godine u BiH na snazi Zakon o javnim nabavkama te da su u toku aktivnosti na njegovim izmjenama i dopunama kako bi se riješila fundamentalna pitanja iz perspektive EU, a to su da svako društvo i zajednica koja ima status kandidata za članstvu u EU mora uspostaviti ta pitanja u svojim strukturama.

Posebno je pozdravio angažman civilnog društva u aktivnostima na daljnjem unaprjeđenju propisa u oblasti javnih nabavki te naglasio da u okviru Agencije za javne nabavke postoji Radna grupa fokusirana na izmjene i dopune Zakona, a otvorena je za bilo kakve komentare i sugestije iz civilnog društva.

„Ukoliko su to samo ‘kozmetičke’ izmjene Zakona, to nije dobro i neće se ispuniti cilj da se Zakon uskladi sa temeljnim i osnovnim principima”, zaključio je Wigemark.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin svjestan je činjenice da se mnogo javnog novca, više od tri milijarde, transferira iz javnog u privatni sektor te da postoji mnogo netransparentnog djelovanja.

„Izmjenama Zakona o javnim nabavkama napravili smo iskorak ka smanjenju takvog djelovanja, kako se u budućnosti ne bi dešavalo” istakao je.

Planirano je, pojasnio je Salčin, da se uvede inspektorat u javnim nabavkama, smanji sukob interesa, ali i prati vlasnička struktura.

Arhiv - Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH
Arhiv - Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH

Također je naglasio da u rješavanju problema javnih nabavki moraju učestvovati i druge institucije, kao što je Tužilaštvo BiH, Ured za razmatranje žalbi i Sud BiH te da Agencija, kao pojedinac, ne može sama djelovati u tom segmentu.

Direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT Eldin Karić ipak smatra da je sistem javnih nabavki osmišljen da se novac iz javnih fondova prebacuje na privatne račune.

„Radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH pokušalo je da nekim izmjenama Zakon o javnim nabavkama uskladi sa direktivama EU, ali na osnovu onoga što smo vidjeli nismo zadovoljni, jer izmjene nisu išle u antikoruptivnom smjeru, već da Zakon bude efikasniji i pogodniji za ugovorene organe”, pojasnio je.

Antikoruptivni element, istakao je Karić, nije ispoštovan jer je Radna grupa smatrala da nije vrijeme za te izmjene.

„Narednih nekoliko godina nećemo puno napredovati po pitanju regulacije javnih nabavki”, zaključio je.

Predstavnica Transparency Internationala u BiH Aleksandra Martinović je kao pozitivnu činjenicu u tom procesu navela što je civilno društvo, uz velike napore, uspjelo da prisustvuje sastancima Radne grupe te da su iznijeli niz prijedloga pismenim putem.

„Ono što je ostalo kao problem jeste sistema pravne zaštite koji je u potpunosti oslonjen na ponuđače i jedino oni mogu ulagati žalbe na svakodnevnu korupciju u javnim nabavkama”, istakla je.

U zemljama regiona, dodala je, takva prava imaju institucije srodne Agenciji za javne nabavke, revizorske institucije, pravobranilaštva, a u Srbiji čak i Institut građanskog nadzornika koji prati postupke velike vrijednosti i njihovu realizaciju.

Na Konferenciji su danas predstavljeni prijedlozi izmjena Zakona o javnim nabavkama koje je sačinila Radna grupa za izmjene Zakona, kao i prijedlozi organizacija civilnog društva, usmjereni na povećanje transparentnosti i prevenciju korupcije u javnim nabavkama.

Pored toga, Konferencija je pružila priliku za razmjenu iskustava između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva u pogledu praćenja javnih nabavki i trenutne prakse u toj oblasti u Bosni i Hercegovini.

XS
SM
MD
LG