Linkovi

IZVJEŠTAJ OSCE-a: Najzastupljenije optužnice za sitnu korupciju, česte oslobođajuće presude u predmetima visoke korupcije


Predstavljanje izvještaja OSCE-a o praćenju predmeta korupcije pred sudovima u BiH
Predstavljanje izvještaja OSCE-a o praćenju predmeta korupcije pred sudovima u BiH

Prvi izvještaj OSCE-a o tome kako pravosuđe u BiH procesuira korupciju ukazuje za nedostatke u radu tužilaca i sudija, ali i neke sistemske pravosudne probleme. Izvještaj je podržao Biro za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provođenje zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a.

Iz analize proizilazi da tužilaštva najviše procesuiraju sitnu korupciju, a da su oslobađajuće presude česte u predmetima visoke korupcije.

U dijelu koji se odnosi na rad tužilaca primjećeni nedostaci u izradi optužnica za korupciju. Primjećeno je da se optužnice podižu, a da prethodno nisu prikupljeni svi potrebni dokazi.

U predmetima u kojima su procesuirani visoki zvaničnici uočeno je da optužnice „nisu na jasan način sadržavale počinjenje krivičnog djela”.

Na drugoj strani, sudije nisu veliku pažnju posvetile kod potvrđivanja optužnice, a što je uslov za početak suđenja. Tim OSCE-a primjećuje i da nema adekvatne kaznene politike, pa su u velikom broju praćenih koruptivnih predmeta primjećene blage kazne.

Ključni nalazi u izvještaju su zasnovani na 67 predmeta koji su pravosnažno okonačni pred domaćim pravosuđem u period od 2010. do septembra 2017. godine.

Ta brojka uključuje 14 predmeta visoke korupcije, 22 srednje korupcije i 31 predmet sitne korupcije.

Kada je riječ o presudama visoke korupcije, analiza je pokazala da je od 14 predmeta čak osam okončano oslobađajućom presudom.

Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack je govoru imala kritični ton prema procesuiranju korupcije. Podsjetivši da je korupcija rak bh. društva, ona je rekla da to nije nikakva nova vijest, ali da je to potrebno naglašavati.

„Jaka vladavina zakona je temelj svakog slobodnog i demokratskog društva”, rekla je ambasadorica SAD-a u BiH.​

Cormack je uvjerenja da pravosudni sistem BiH još uvijek nije djelotvoran i da su pojedini zvaničnici iznad zakona. Uputila je kritiku i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, instituciji koja ima vodeću ulogu u pravosuđu, rekavši da su ponekada dozvolili da se političari petljaju u njihov rad.

Šef Misije OSCE-a Bruce Berton navodi da je tim OSCE-a primjetio da je do oslobođajućih presuda u koruptivnim predmetima došlo i zbog toga što su sudije slabo tumačile zakonske propise.

I Berton je rekao da Visoko sudsko i tužilačko vijeće propuštalo da ljude iz pravosuđa zaštiti od političkih uticaja.

Za Lars Gunnara Wigemarka je frustrirajuća činjenica što u borbi protiv korupcije nema napretka. Podsjetivši na novu Strategiju EU za Zapadni Balkan, Wigemark je ponovio da je vladavina prava prvi prioritet BiH na evropskom putu.

„Korupcija je zločin kao i bilo koji drugi zločin”, dodao je on.

Prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je saslušao upućene kritike i složio se oko procesuiranja visokorangirnaih zvaničnika.

„Nismo adekvatno odgovorili u procesuiranju visokorangiranih funkcionera”, rekao je Tegeltija.

Sa 470.000 dolara su SAD podržale praćenje predmeta korupcije koje radi OSCE.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG