Linkovi

Predrasude još uvijek blokiraju znanstvene karijere tisuća žena


Uzroci slabije zastupljenosti žena i manjina u prirodnim znanostima su lošije škole, nedostatak kvalitetnih programa nastave prirodnih znanosti i matematike, negativno tipiziranje, financijske troškove i predrasude na radnom mjestu.

Žene i manjine u Sjedinjenim Državama su slabo zastupljene u profesijama u znanosti, tehnologiji, inženjerskim zanimanjima i matematici. Prema rezultatima dviju nedavno objavljenih studija, slabe škole, stereotipi, društvene predrasude i barijere na radnom mjestu nepovoljno djeluju na studente. Istraživaci se nadaju da će bolje razumijevanje ovog problema pomoći u njegovom prevladavanju.

Mae Jemison u životu je postigla puno. Inženjerka kemije, liječnica, profesorica na sveučilistu, a 1992. i prva žena astronaut afro-američkog podrijetla. Jemison je takodjer glasnogovornica korporacije Bayer. Od 1995., svake godine ta tvrtka financira istraživanje o znanstvenoj naobrazbi. Ove godine, kaže Jemison, istraživanje je obuhvatilo 1200 žena i pripadnika manjina koji rade na polju kemije: "Mislim da rezultati istraživanja ukazuju na to da su žene i pripadnici manjina koji se žele baviti znanošću sučeljeni sa zaprekama u procesu naobrazbe. Potrebno je da kao društvo počnemo shvaćati o kakvim se zaprekama radi."

Premda žene i pripadnici manjina predstavljaju dvije trećine radne snage u Americi, u znanstvenim ih disciplinama ima manje od 25 posto. Istraživanje navodi kao uzroke loše škole, nedostatak kvalitetnih programa nastave znanosti i matematike, negativno tipiziranje, financijske troškove i predrasude na radnom mjestu. Mae Jemison kaže da istraživanje ukazuje na interes za znanost djece mlađe od 11 godina: "To znači da su djeca na početku zainteresirana za svijet oko sebe, no onda naiđu na zapreke. Društvo i školski sustav, koji nisu slijepi ni na boju kože ni na spol, skrenu ih s puta prema karijeri profesionalnih znanstvenika."

Više od dvije trećine ispitanika su naveli da su žene i pripadnici manjina slabo zastupljeni u znanstvenim zanimanjima u njihovim firmama. Njih 40 posto navodi da su bili obeshrabrivani pri odabiru takve karijere, obično na fakultetu i često od strane njihovih profesora. Tog se iskustva sjeća i Jamison iz svojih studentskih dana, kada je, kaže, imala osjećaj da tamo ne pripada.

Unatoč postupnom povećanju broja žena s diplomama prirodnih znanosti, u Sjedinjenim je Državama je još uvijek značajan nesrazmjer izmedju žena i muškaraca na tim radnim mjestima, na što ukazuju rezultati drugog istraživanja, koje je nedavno objavila Američka udruga sveučilišnih žena. Ko-autorica istraživanja Andresse St. Rose kaže da još uvijek prevladava mit o tome da su djevojčice lošije od dječaka u matematici, premda se njihove ocjene u srednjim školama ne razlikuju. No St. Rose se nada da će se takvo stanje preokrenuti: "Premda su društvene predrasude i uvjerenja poput ovog vrlo jaka i teško ih je promijeniti, ipak je promjena moguća. Te se predrasude mogu pobijediti tako da se više ističu dostignuća žena u tim znanstvenim granama, da se promiču pozitivne predodžbe žena u znanosti u školama a i kod kuće."

Bivša astronautkinja Mae Jemison s tim se slaže i dodaje da će jači programi nastave znanosti u školama i na fakultetima ne samo doprinijeti većem broju žena i pripadnika manjina u tim poljima, već i dovesti do demokratskijeg društva.

XS
SM
MD
LG