Linkovi

Masovno tajno zapošljavanje u državna preduzeća


Izvor: Ured za reviziju institucija FBiH

Autoceste FBiH niti jednog radnika nisu zaposlile putem javnog konkursa u periodu od 2014-2016. Ali bez oglasa jesu 195 radnika.

Autoceste FBiH imaju dva načina zapošljavanja: pretraga baze podataka prijava za zapošljavanje pristiglih na web stranicu preduzeća ili putem javnog konkursa.

I druga javna preduzeća zaobilaze raspisivanje oglasa za posao, pokazuje istraživanje koje sproveo Ured za reviziju Federacije BiH.

U BH Telecom je bez konkursa zaposleno 212 radnika u periodu 2014.-2016.
U BH Telecom je bez konkursa zaposleno 212 radnika u periodu 2014.-2016.

Na isti način odvijala su se zapošljavanja u Elektroprivredi BiH, BH Telecomu, BH Pošti, Hrvatskim telekomunikacijama i drugim državnim kompanijama.

Podaci do kojih su došli revizori pokazuju da su u devet javnih preduzeća iz uzorka zaposlena 2.282 nova radnika u periodu 2014.-2016.

Bez konkursa su primljena 1.674 radnika ili 73 posto. Interni akti preduzeća ne podrazumijevaju zapošljavanje isključivo putem javnog konkursa.

Načini zapošljavanja u devet javnih preduzeća

Izvor: Ured za reviziju institucija FBiH
Izvor: Ured za reviziju institucija FBiH

Nakon prikupljenih podataka, revizori su potvrdili da proces zapošljavanja u javna preduzeća nije transparentan.

„Najčešće korišteni i internim aktima propisani načini zapošljavanja, bili su zapošljavanje kandidata na osnovu zaprimljenih individualnih prijava za posao, odnosno neposrednim izborom ‘poznatog kandidata’”, navodi se u izvještaju Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH.

Ni zapošljavanje na osnovu oglasa nije do kraja transparentno, primjećuju revizori.

„Konkursna procedura nije bila zadovoljavajuća u pogledu kriterija, ocjenjivanja, rangiranja najuspješnijih kandidata, izbora kandidata i dokumentovanja konkursne procedure”, navod je iz izvještaja.

Zbog svega, zapošljavanje u javnim preduzećima ostaje zatvoreno za širu javnost, dok nezaposleni gube povjerenje u javni sektor, zaključuju revizori.

Ovaj način zapošljavanja je izuzetno pogodan za korupciju i nepotizam.

Organizacija Transparency International BiH godinama bilježi prijave za korupciju pri zapošljavanju u javni sektor.

„Građani nemaju priliku da dobiju zaposlenje na osnovu stručnosti i drugih kriterija koji bi trebali da se uzmu u obzir prilikom zapošljavanja”, kazao je ranije Srđan Blagovčanin iz Transprency BiH.

Video: Javna preduzeća u BiH su postala organizacione jedinice političke partija

XS
SM
MD
LG