Linkovi

Greške bh. sudija i tužilaca


Neupućivanje osuđenika u zatvor, te nerad na predmetima samo su neki od propusta u pravosuđu
Neupućivanje osuđenika u zatvor, te nerad na predmetima samo su neki od propusta u pravosuđu

Danas je počeo disciplinski postupak protiv Gorana Salihovića, suspendovanog glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH).

Salihović se brani od disciplinskih prekršaja koji su poprimili razmjere krivičnog gonjenja.

U jednoj od tačaka disciplinske tužbe se navodi da je Salihović onemogućio tužiocima Dubravku Čampari i Mirzi Hukeljiću da se upoznaju sa predmetom, već su samo potpisivali rješenja, a svjedoke su saslušavale osobe koje nisu tužioci.

Dolazak na ročište Gorana Salihovića i advokata Rifata Konjića
Dolazak na ročište Gorana Salihovića i advokata Rifata Konjića

Glas Amerike je pogledao sudačke i tužilačke propuste opisane odlukama disciplinskih komisija pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) u prošloj godini.

Kažnjeni su, između ostalog, zbog neupućivanja osuđenika u zatvor, neobavljanja posla u sklopu istrage, njihovi propusti su doveli do zastare krivičnog gonjenja i slično.

Kazne za takve propuste uglavnom se odnose na smanjenje plate za određeni period, javnu opomenu, kao i upućivanje sudija i tužilaca na edukacije.

Disciplinske odluke objavljene na stranici VSTV-a ne sadrže imena i prezimena kažnjenih nosilaca pravosudnih funkcija, a skriveni su i sudovi i tužilaštva u kojima oni obavljaju svoje dužnosti.

Trojica su osuđenika su imali sreće što je o njihovoj sudbini odlučivala jedna sutkinja. Nikada nisu odslužili kaznu.

„Nemarnim odnosom u vršenju službene dužnosti, doprinijela je proteku rokova propisanih za nastupanje zastarjelosti izvršenja krivične sankcije u tri krivična predmeta”, navodi se u odluci disciplinske komisije.

Radi se o kaznama u rasponu od mjesec do četiri mjeseca zatvora. Za ove propuste sutkinji je smanjenja plata u iznosu od 20 posto na period od tri mjeseca.

Jedan tužilac je doprinio svojim postupkom da osumnjičeni bude pušten iz pritvora nakon čega je pobjegao iz BiH. Prijedlog za pritvor koji je taj tužilac sačinio sadržavao je toliko propusta da sudu nije preostalo ništa drugo nego da osumnjičenog pusti iz pritvora.

Izrečena mu je kazna u vidu javne opomene.

Slično je bilo i u 2015. godini. U godišnjem izvještaju Ureda disciplinskog tužioca se navodi da su pokrenuti postupci protiv 31 nosioca pravosudne funkcije i da je podneseno šest zahtjeva za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti.

„Od ukupnog broja pokrenutih disciplinskih postupaka u 2015. godini, 32 posto postupaka je pokrenuto zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, odnosno, izvršenja krivičnih sankcija”, navodi se u izvještaju.

Četvero tuženih sudija i tužilaca više ne obavljaju funkciju. Izrečeno je jedno razrješenje od dužnosti, dok su drugi podnijeli ostavke.

Transparency International BiH (TI BiH) smatra da je stanje unutar pravosudnih institucija „poprimilo vrlo drastične i zabrinjavajuće razmjere”.

Srđan Blagovčanin kaže da tužioci imaju tolika diskreciona prava da mogu pokretati istrage, držati ih otvorenim koliko god žele, kao i da im zbog proceduralnih stvari predmet „padne pred sudom”.

Srđan Blagovčanin
Srđan Blagovčanin

„Prvi korak je otvaranje tužilaštava prema javnosti. Mi moramo da znamo koji tužioci rade na kojim slučajevima, koliko uspješno, koliko vremena troše...”, kaže Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH.

Blagovčanin smatra da je potrebno i promijeniti način imenovanja sudija i tužilaca, kao i da javnost mora znati njihove biografije i razloge koji su opredijelili VSTV za imenovanje pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija.

„Ne možete imati situaciju, kao što smo imali u prošlosti da se za glavnog tužioca imenuje osoba koja nema dana tužilačkog iskustva”, dodao je on.

Na mjesto glavnog tužioca Tužilaštva BiH Salihović je imenovan iako nije imao tužilačkog iskustva.

Govoreći o disciplinskom postupku, Salihović je ranije kazao da je siguran u ispravnost i zakonitost svojih odluka i tvrdi da je riječ o “montaži i konstrukciji”.

Sljedeće sedmice nastavlja se disciplinski postupak protiv Salihovića.

U odvojenoj krivičnoj istrazi prikupljaju se dokazi u vezi sa sumnjom da je Salihović počinio krivična djela koja su, između ostalog, i predmet disciplinskog postupka.

XS
SM
MD
LG