Linkovi

Predstavljena Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH


Nadležna ministarstva dužna su osigurati sredstva za realizaciju ciljeva Strategije
Nadležna ministarstva dužna su osigurati sredstva za realizaciju ciljeva Strategije

U Sarajevu je predstavljena Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) za period 2016 – 2021. godine.

Riječ je o dokumentu kojeg je Vlada FBiH usvojila prošle godine i koji na novi način uređuje pravni status i položaj osoba sa invaliditetom.

Kako kaže federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, cilj strategije je da svako ministarstvo koje učestvuje u procesu, odvoji određena budžetska sredstva i da svako u svojim ingerencijama provodi aktivnosti kako bi se status ovih osoba na adekvatan način uredio i podigao na viši nivo.

“Mi moramo stvoriti kvalitetnije pretpostavke kao i prostorni pristup. Radi se i o mentalnim barijerama, ali i fizičkim i tehničkim barijerama koje moramo svi zajedno ukloniti kako bismo status ove kategorije lica uskladili sa međunarodnim standardima”, napominje Drljača.

Vesko Drljača: Moramo otkloniti mentalne, fizičke i tehničke barijere
Vesko Drljača: Moramo otkloniti mentalne, fizičke i tehničke barijere

Kako ministar kaže, najteže je bilo definirati pitanje financiranja sprovedbe ovakvog projekta jer je budžet FBiH limitiran i unaprijed ima predviđene troškove.

“Zbog toga se često desi da sobe sa invaliditetom dobiju manje sredstava kao što se desilo u ovoj godini”, dodaje Drljača.

Procjenjuje se da u BiH ima oko 10 posto stanovništva sa fizičkim, mentalnim, razvojnim ili emotivnim oblicima invalidnosti, a 30 posto ukupnog stanovništva je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama fenomena invalidnosti.

Svi napori za uklanjanje arhitektonskih prepreka su stihijski i kampanjski te se prvenstveno realiziraju na inicijativu organizacija osoba sa invaliditetom i uz podršku donatora, navedeno je u dokumentu.

“Osobe sa invaliditetom imaju iste probleme kao i mi koji nemamo invaliditet i potrebno je da oni svoje probleme rješavaju na mjestima gdje ih rješavamo i mi”, kaže Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

On napominje da je BiH 2010. godine ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, kao i da je usvojena politika iz oblasti invalidnosti koja jasno definira ovu problematiku.

Dobrica Jonjić
Dobrica Jonjić

“Bez obzira što će se u državi i entitetima vlade mijenjati kroz godine koje dolaze, politika u oblasti invalidnosti ostaje jedan trajan dokument koji se bazira na Konvenciji i koji predstavlja naš trajni putokaz u rješavanju problema osoba sa invaliditetom u svim segmentima društva”, dodaje Jonjić.

Kako bi se ispunio generalni cilj Strategije, u narednih pet godina potrebno je unaprijediti prava i položaj osoba sa invaliditetom u smislu da im se omogući uključivanje i učestvovanje u svim oblicima društva na ravnopravnoj osnovi sa ostalima te najveći mogući nivo nezavisnosti i slobode izbora.

Sredstva potrebna za realizaciju strateških ciljeva osigurati će nadležna ministarstva, dok će se dio sredstava osigurati kroz donatorske i razvojne projekte, navedeno je u dokumentu.

U narednih mjesec dana, Strategija će biti predstavljena u drugim kantonima, a završna prezentacija održat će se u Parlamentu FBiH, nakon čega će se raditi na njenom usvajanju.

  • 16x9 Image

    GLAS AMERIKE

    Glas Amerike pruža vijesti i informacije na više od 40 jezika procijenjenoj sedmičnoj publici od preko 326 miliona ljudi. Priče sa autorskim linijama GLAS AMERIKE djelo su više novinara VOA i mogu sadržati informacije iz izveštaja agencija vijesti.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG