Linkovi

SAD: Biti dio političkog procesa


„Moramo se punom snagom usprotiviti zakonima koji ograničavaju pravo glasa. To nije konzistentno američkim vrijednostima, nije u skladu sa demokratskim principima. Neprihvatljivo je u 21. stoljeću blokirati put do glasačke kutije.“

Nacionalna urbana liga, vodeća američka organizacija za zaštitu i promoviranje građanskih prava, poziva Amerikance afričkog porijekla da u najvećem mogućem broju izađu na predsjedničke izbore u novembru ove godine. Taj poziv dio je nastojanja Urbane lige da se umanje negativni efekti zakona više od tridesetak američkih saveznih država na građanska prava crnaca i pripadnika drugih manjinskih grupa.

„Nećemo dozvoliti da budemo po strani kada je u pitanju donošenje odluka koje se tiču obrazovanja, zapošljavanja, ekonomije...“ - istakao je predsjednik Nacionalne urbane lige Marc Morial prilikom predstavljanja godišnjeg izvještaja nazvanog "Položaj crnaca u Americi."

Prezentiranje tog izvještaja prije neki dan u Washingtonu iskoristili su i predstavnici brojnih drugih grupa za zaštitu građanskih prava da osude nove zakone o glasanju usvojene u 34 američke savezne države.

„Vjerujemo da će ti zakoni onemogućiti glasanje za oko pet miliona Amerikanaca“ - dodao je gospodin Morial.

Novousvojenim zakonima, čiji je cilj sprečavanje eventualnih manipulacija i grešaka prilikom glasanja, sužene su liste identifikacionih dokumenata i uvedene restrikcije prilikom registriranja birača. Za aktiviste Nacionalne urbane lige to je napad na pravo glasanja i obeshrabrivanje pripadnika manjinskih grupa, studenata i starijih u učešću u političkom procesu.

„Moramo se punom snagom usprotiviti zakonima koji ograničavaju pravo glasa. To nije konzistentno američkim vrijednostima, nije u skladu sa demokratskim principima. Neprihvatljivo je u 21. stoljeću blokirati put do glasačke kutije“ - takođe je istakao gospodin Morial.

Nacionalna urbana liga pokrenula je niz aktivnosti kako bi izlazak crnaca u novembru bio što veći. Pored ostalog, i online centar kojim pruža sve informacije o uslovima za glasanje. Prije četiri godine izlazak crnaca na predsjedničke izbore bio je 65 procenata, jednako kao i glasača-bijelaca.

U godišnjem izvješataju o položaju crnaca u Americi Nacionalna urbana liga kritizira i prijegloge o smanjivanju federalnih fondova za obrazovanje i traži proširivanje mogućnosti univerzitetskog obrazovanja za mlade Amerikance afričkog porijekla.

Raequan Jones, bio je, sticajem okolnosti, beskućnik i skoro da je morao odustati od školovanja. Zahvaljući dodatnim podsticajnim programima, uspio je završiti srednju školu i kvalificirati se za finasijsku pomoć za univerzitetski studij.

„Moj primjer je inspirativan i za druge. Želio sam učiti, pružena mi je prilika da ostvarim, ne samo moj san, nego da zapravo postignem i mnogo, mnogo više“ - kaže on.

Nacionalna urbana liga podržava i programe prekvalifikacija i obuke čiji je cilj smanjivanje velike nezaposlenosti u manjinskim zajednicama. I stoga će vršiti pritisak na federalnu vladu da osmisli i finansira i nove programe za slabo obrazovane i mlade bez potrebnih kvalifikacija kako bi imali realnih izgleda za zapošljavanje.

XS
SM
MD
LG