Linkovi

Spoljnopolitički komitet EP pozvao na otvaranje dosijea jugoslovenskih tajnih službi 


ARHIVA - Evropski parlament
ARHIVA - Evropski parlament

Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta (EP) usvojio je Izvještaj o borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu, u kome se navodi da države regiona što prije treba da otvore dosijee jugoslovenskih tajnih službi kako bi se iskorijenile političke i administrativne veze sa organizovanim kriminalom.

Komitet u Izvještaju, objavljenom u utorak, napominje da su veze između organizovanog kriminala, politike i biznisa postojale prije raspada Jugoslavije i da su se nastavile od 1990-tih.

“Komitet…ponavlja poziv, s ovim u vezi, da se otvore arhivi bivše Jugoslavije, i posebno, da bude omogućen pristup dosijeima bivše Jugoslovenske tajne službe UDBA i tajne službe Jugoslovenske narodne armije – KOS, i da se spisi vrate odgovarajućim vladama, ako to one zatraže”, piše u dokumentu.

Prema navodima Izvještaja, Komitet naglašava važnost saradnje i razmjene obavještajnih podataka s međunarodnim partnerima kao što su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i međunarodnim organizacijama kao što su Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OESS) i UNODC.

Komitet je pozvao vlade zemalja Zapadnog Balkana da prvenstveno rade na razbijanju kriminalnih organizacija umjesto da se fokusiraju na individualne slučajeve.

U dokumentu se naglašava da organovani kriminal i korupcija prije svega štete građanima zemalja zapadnog Balkana, jer potkopavaju njihovo pravo na sigurnost i socijalnu koheziju kao kao i njihovo povjerenje u demokratski sistem, stvarajući prepreke demokratskim reformama i otežavajući proces pristupanja.

Navodi se i da uskraćivanje evropske perspektive zemljama zapadnog Balkana pogoršava, a ne poboljšava situaciju u pogledu organizovanog kriminala, i naglašava da se samo podsticanjem procesa integracije u EU situacija može poboljšati.

Izvještaj, pored ostalog, napominje da su vladavina prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala oblasti u kojima zemlje Zapadnog Balkana trebaju da pokažu veći napredak na svom putu prema EU.

Navodeći da su nedostatak mogućnosti zapošljavanja, korupcija, zarobljavanje države, nejednakost i spor proces pristupanja EU neki od razloga ranjivosti zemalja regiona na organizovani kriminal, Komitet je pozvao vlasti zemalja regiona i njihove međunarodne partnere da intenziviraju svoje napore u rješavanju tih izazova.

Spoljnopolitički komitet EP žali zbog nedostatka nezavisnosti pravosuđa u zemljama Zapadnog Balkana i podstiče usvajanje strateškog pristupa u rješavanju izazova sa organizovanim kriminalom.

Prema navodima dokumenta, Komitet je pozvao zemlje zapadnog Balkana da ciljaju kriminalne organizacije, a ne pojedinačni slučajevi, I dodao da podstiče nadležna tijela da pojačaju zaštitu doušnika i zviždača, kako bi povećali kapacitet za razbijanje organizovanih kriminalnih grupa.

U Komitetu ističu da je Zapadni Balkan važan tranzitni region za šverc droge, ali i da se povećao broj operacija protiv šverca narkotika.

"Podvlači da je spečavanje finansiranja kriminalnih grupa ključno da se zaustave kriminalne aktivnosti i spriječi njihov upliv u legalnu ekonomiju. Podržava napore država Zapadnog Balkana da riješe pitanje pranja novca, uključujući i usvajanje revidiranog zakonodavstva", navodi u dokumentu EP i ukazuje na trafiking ljudskih bića, pozivajući na jačanje regionalnih inicijativa zbog snaženja razmjene informacija i policijske saradnje.

XS
SM
MD
LG