Linkovi

RS: Za (pot)Predsjednika 37 kandidata. FBIH: Za Parlament skoro 1300 kandidata


Na Općim izborima 2018. biraju se 83 poslanika Narodne Skupštine Republike Srpske i 98 poslanika Parlamenta FBiH.

Predsjednik Republike Srpske postaje kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a potpredsjednici kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsjednika RS.

21 od 37 prijavljenih kandidata su nezavisni.

Kandidati i kandidatkinje za Predsjednika i Potpredsjednika entiteta Republika Srpska su:

Sadik Ahmetović (Nezavisni blok), Jusuf Arifagić, (Nezavisna Bosanskohercegovačka lista), Jozo Barišić (Hrvatska stranka Bosne i Hercegovine), Ivan Brelak (Naša stranka), Željka Cvijanović (SNSD), Admir Čavka (SBB), Neđad Delić (Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine), Vukota Govedarica (Savez za pobjedu), Darko Gušić (Unija socijaldemokrata Bosne i Hercegovine), Josip Jerković (Koalicija HDZ BiH, HSS BiH, HKDU BiH i HSP BiH-HNS), Živko Kondić (Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine), Radomir Lukić (Prva srpska demokratska stranka), Darko Matijašević (Srpska napredna stranka), Dejan Pejić (Liberalna stranka Bosne i Hercegovine), Ramiz Salkić (Zajedno za BiH) Nikolin Tomšić, (Savez za stari Grad),

Nezavisni kandidati:

Duško Košpić, Slavko Sekulić, Igor Gašević, Aleksanda Đorić, Igor Matić, Ćamil Duraković, Darko Miletić, Muhamed Viteškić, Vojin Pavlović, Burim Decaj, Slavko Dragićević, Jovan Stevanović, Slobodan Pavlović, Dragica Josipović, Igor Jovanović, Željka Mićić , Dragomir Pandurević, Petar Radić, Obrad Lalić, Anđelko Menjić i Gordana Kršić.

Narodna Skupština RS

Na Opštim/Općim izborima 2018. godine biraće se 83 poslanika za Narodnu skupštinu RS (NSRS) iz devet izbornih jedinica. Riječ je o 63 direktna poslanička manadata koji se dodjeljuju srazmjerno broju osvojenih glasova na otvorenim listama u svakoj od devet izbornih jedinica, i preostalih 20 kompenzacionih mandata koji se dodjeljuju srazmjerno ukupnom broju glasova koji politički subjekti osvoje u cijeloj RS.

Raspodjela poslaničkih mandata vrši se po Sent Lagijevom metodu sa izbornim pragom od 3 %. U NSRS moraju biti zastupljena najmanje četiri poslanika iz reda svakog od tri konstitutivna naroda (Srba, Bošnjaka i Hrvata).

U izbornoj jedinici 1 bira se 7 poslanika, a sastoji se od grada Prijedora i opština: Krupa na Uni, Novi Grad, Kozarska Dubica, Oštra Luka i Kostajnica. U izbornoj jedinici 2 bira se, takođe, 7 poslanika, a sastoji se od opština: Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor. U izbornoj jedinici 3 bira se 12 poslanika, a sastoji se od grada Banja Luke i opština: Petrovac, Čelinac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad, Jezero, Kneževo, Kotor Varoš, Šipovo i Kupres. U izbornoj jedinici 4 biraju se 4 poslanika, a sastoji se od opština Derventa, Brod, Vukosavlje i Modriča. U izbornoj jedinici 5 bira se 6 poslanika, a sastoji se od grada Doboja i opština: Petrovo i Teslić. U izbornoj jedinici 6 bira se 9 poslanika, a sastoji se od grada Bijeljine i opština: Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Lopare, Ugljevik, te birača iz Brčko Distrikta koji su registrovani za glasanje u Republici Srpskoj. U izbornoj jedinici 7 bira se 7 poslanika, a sastoji se od opština: Osmaci, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Milići. U izbornoj jedinici 8 biraju se 4 poslanika, a sastoji se od opština: Sokolac, Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Pale i Rogatica. U izbornoj jedinici 9 bira se 7 poslanika, a sastoji se od grada Trebinja i opština: Višegrad, Istočni Mostar, Nevesinje, Kalinovik, Gacko, Foča, Novo Goražde, Čajniče, Rudo, Berkovići, Ljubinje i Bileća.

Ukupan broj glasača u ovih 9 izbornih jedinica je 1.260.597.

Parlament Federacije BiH

Političke stranke i koalicije su odredile 1.292 kandidata za poslanički mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovaj mandat nisu se prijavili nezavisnki kandidati.

Predstavnički dom broji 98 poslanika. Građani biraju 73 poslanika u 12 izbornih jedinica. Preostalih 25 poslanika u Zastupnički dom dolazi na osnovu kompenzacijskih mandata.

Kompenzacijske liste, koje Centralnoj izbornoj komisiji dostavljaju stranke i koalicije, ne štampaju se na glasačkom listiću, što znači da 25 poslanika glasači ne biraju.

Kompenzacijski mandati služe da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine čini 58 delegata, 17 Bošnjaka, Srba i Hrvata i sedam iz reda ostalih. Biraju se u kantonalnim skupštinama.

XS
SM
MD
LG