Linkovi

Počelo suđenje Miloradu Dodiku, saslušanje prvog svjedoka 6. marta


Dodik pred Sudom BiH 17. januara
Dodik pred Sudom BiH 17. januara

Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi, počelo je suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Prije nego je pročitana optužnica, sutkinja Sena Uzunović je pojasnila da je došlo do izmjene sudije, odnosno da je Mirsad Strika, koji je ranije postupao u ovom predmetu, zatražio presignaciju predmeta na drugog sudiju jer u maju ide u penziju.

Uzunović je pojasnila da je presignacija izvršena na nju u petak, 2. februara, i da se upoznala s predmetom. Pojasnila je da je presignacija izvršena nakon što je utvrđeno da je u tom trenutku imala najmanji broj predmeta sa “K“ oznakom. Također je dodala i da Sud još uvijek nije donio odluku po prijedlogu Odbrane Miloša Lukića da se spoji predmet s Dodikovim.

Dodik je istakao da je trebao biti obaviješten o promjeni sudije prije nego je pristupio na ročište, sa čim se složio i njegov advokat Goran Bubić i dodao da Odbrana to nije trebala saznati sa društvenih mreža pred ročište.

Bubić je prija čitanja optužnice naveo i da su Odbrana i Dodik očekivali nakon razdvajanja predmeta da će dobiti činjenični opis optužnice u kojem se spominje samo Dodik, te zatražio da se Tužilaštvo BiH izjasni da li će čitati izmijenjeni tekst ili potvrđenu optužnicu.

Sutkinja Uzunović je odgovorila da bi Tužilaštvo dostavilo Sudu optužnicu da je došlo do nekih izmjena, koju bi potom Sud dostavio Odbrani. Također je napomenula i da je na Tužilaštvu da nešto mijenja, te da mu Sud ne može narediti. Nakon toga Bubić je zatražio da se sutkinja Uzunović izuzme “jer očigledno iskazuje pristrasnost“.

Uzunović je zatražila da se obrazlože razlozi za njeno izuzeće kako bi se tonski snimak, koji predstavlja zapisnik, mogao dostaviti na odlučivanje o zahtjevu.

Advokat Bubić je objasnio da je Odbrana dobila potvrđenu optužnicu protiv dvojice optuženih, te da u preambuli postoji jedan zajednički dio. Zbog toga su i, kako je rekao, tražili da se Tužilaštvo izjasni da li je bilo izmjena.

“Vi ste odbili da se Tužilaštvo izjasni planira li čitati potvrđenu optužnicu ili adaptiranu rješenjem o razdavajnju postupka. Na prvi pogled može izgledati kao da izvoljevamo. Došli smo danas da se pročita optužnica, ali moramo znati šta se čita“, kazao je Bubić i dodao da se uvijek desi nešto “incidentno“ prije početka ročišta i da Odbrana mora reagovati.

Također je naveo i da razdvajanje postupka mora imati implikacije na ono što će se “danas čitati“.

Nakon što je Uzunović upitala ima li Odbrana reći nešto direktno za njeno izuzeće, Dodik je, između ostalog, kazao da je sutkinja “pristrasna i politički motivisana”.

Uzunović je pojasnila da, prema zakonu, zahtjev za njeno izuzeće ne predstavlja automatski razlog i za njeno nepostupanje, te naložila Tužilaštvu da pročita optužnicu. Prije samog čitanja je naložila da se spusti paravan u sudnici “obzirom da optuženi očigledno daje upute kako će se publika ponašati“.

Tužilaštvo je kazalo da se današnje čitanje optužnice odnosi na Dodika i pročitali su dio koji mu se stavlja na teret.

Prema optužnici, Dodik i Lukić, bivši vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske, od 1. do 9. jula 2023. godine u Banjaluci su, svjesni i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, koji zakon je Narodna skupština RS-a usvojila na sjednici 26. juna 2023. i Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS koji je NSRS usvojila 21. juna 2023. sa kojima su prethodno bili upoznati i portivno tome poduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Dodik je optužen da je kao službena osoba u instituciji Republike Srpske, odnosno predsjednik ovog entiteta, donio Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o objevljivanju zakona i drugih propisa RS-a od 7. jula 2023., na način da je isti svojeručno potpisao, a usvojila ga NSRS i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visookog predstavnika od 1. jula koja je stupila tog dana na snagu, a kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona. Navodi se i da je donio i Ukaz o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula, a koji je usvojen 27. juna i na taj način neprimjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika kojom se obustavlja zakonodavni postupak tog Zakona iako je bio svjestan da su ove odluke obavezujuće.

“A sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za BiH ne primjene i ne provedu, obzirom da je za primjenu i provedbu ovih odluka bilo potrebno uzdržavanje od daljeg zakonodavnog postupanja, nakon čega je prvoosumnjičeni navedene Ukaze proslijedio u Javnu ustanovu ‘Službeni glasnik Republike Srpske’ radi njihove objave i potom stupanja na snagu navedenih Zakona, a koje posljedice je i htio“, stoji u optužnici Tužilaštva.

Tužilaštvo nije iznosilo posebno uvodne riječi, a jedna od tužiteljica Nives Kanevčev je kazala kako svoje tvrdnje Tužilaštvo zasniva na dokazima koji su predloženi u optužnici.

Nakon što je upitan da li je razumio za šta se tereti, Dodik je to negirao i dodao da se radi o potpunom izvrtanju činjenica.

„Mi smo uvjereni da je Tužilaštvo pod stranim pritiskom“, kazao je on, te dodao, između ostalog, da jedino mjesto gdje se mogu donijeti izmjene i dopune zakona je Parlamentarna skupština BiH.

Advokat Bubić je u uvodnim riječima kazao da u ovom predmetu njije bilo istrage i da je teret dokazivanja prebačen na Odbranu. On je, između ostalog, skrenuo pažnju na vremenski okvir.

„Ne pokrivamo vremenski period tim nečim što tvrdimo da je zakon, a to je daleko od zakona“, kazao je on.

Bubić je naveo i da Odbrana planira „raskrinkati iluziju koju predstavlja Tužilaštvo“, te da se može zaključiti „da se neko sjetio da navodno krivično djelo ekstra za jednog pojedinca“.

„Naš koncept odbrane svest će se na dokazivanje suvereniteta BiH. Ovom optužnicom to se negira jer se priznaje nešto što u temelju ruši tu suverenost i suprotno je okvirnom sporazumu“, kazao je on i dodao, između ostalog, kako je čitav postupak usmjeren protiv ustavnih organa RS-a.

Saslušanje prvih svjedoka Tužilaštva planirano je za 6. mart.

XS
SM
MD
LG