Linkovi

Majda Ibraković za VOA: BiH je crna rupa zagađenja u Evropi


Majda Ibraković koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Banja Luka
Majda Ibraković koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Banja Luka

Pored Sarajeva, Zenice i Tuzle ove godine je i u Banjaluci indeksna vrijednost kvalitete vazduha prelazila 400 poena, odnosno zabilježeno je zagađenje visokog nivoa izuzetno opasno po zdravlje ljudi. Dok se mnoge evropske zemlje sa ovim problemom bore na način da prelaze na obnovljive izvore energije i ulažu u energetsku efikasnost, u BiH ne samo da nedostaje reakcija, nego se radi i na izgradnji novih zagađivača. Tako se tri najzagađujuće termoelektrane u Evropi nalaze upravo u našoj zemlji, a finansijska računica pojedinaca i ovom slučaju važnija je od zdravlja i interesa svih građana. 

Majda Ibraković koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Banja Luka u razgovoru za Glas Amerike naglašava da su, nažalost, novac ili zahtjevi EU, vladajućim strukturama u BiH glavna motivacija za razvijanje strateških dokumenata u ovoj oblasti, a ne dobrobit građana. Prema njenim riječima, takvoj situaciji doprinose i sami građani, koji su skloni kritikama i praznim riječima, ali poput političara koje biraju nisu spremni na iskreno djelovanje.

VOA: Koliko kasnimo kada je u pitanju reakcija na ovaj problem i koje su to mjere koje bi u budućnosti mogle da ublaže situaciju?

Kasnimo toliko da smo unazad nekoliko godina crna rupa zagađenja u Evropi. Prije nekoliko godina izgovor nam je bio: „Kako je u Pekingu, kod nas je dobro", međutim, sada je u tom multimilionskom gradu gotovo za 50% smanjeno zagađenje vazduha direktnim i konkretnim mjerama. Poređenje sa onim "gorim", koje mi toliko volimo da koristimo, sada je dovelo do toga da se više nemamo s kim ni porediti, odnosno takmičiti u ovoj kategoriji, a gubimo ljudske živote upravo zbog zagađenja. Kompleksnom problemu treba pristupiti ozbiljno i sistemski, rješenja postoje, neka od njih čak ne zahtijevaju ogromna finansijska sredstva, već jednostavno jasnu političku volju. Integralnim pristupom treba obuhvatiti sektore energije, saobraćaja, adekvatnog prostornog planiranja i ozelenjavanja grada, pa zatim i promjenu samog načina života. Projekat gradske toplane u Banjaluci je trebao uticati na smanjenje zagađenja zamjenom energenta, a napomenula bih da još očekujemo informaciju o emisijama u vazduhu iz Ekotoplane za koje smo poslali upit u decembru prošle godine.

VOA: Na kojim mjerama insistira Centar za životnu sredinu Banja Luka?

U pogledu mjera i prijedloga, smatramo da je najprije potrebno okupiti i angažovati stručnjake koji će kroz studiju i analizu procijeniti udjele pojedinih izvora u ukupnom zagađenju vazduha, a zatim sistemski rješavati problem po sektorima. Svakako treba obratiti pažnju na urbanizam i prostorno planiranje, jer više neplanske gradnje, betona i visokih zgrada definitivno zadržava problem zagađenog vazduha u gradu. Treba razlikovati interventne mjere od preventivnih. Recimo interventna mjera je ograničiti kretanje motornih vozila u pojedinim zonama u periodima zagađenja, a preventivna mjera je dugoročno pojačati javni i biciklistički transport odgovarajućom infrastrukturom. To je mjera koja ne zahtijeva mnogo novčanih sredstava, a može uticati na popravljanje stanja, dok se ne pronađu načini i sredstva za mnogo kompleksniju mjeru kao što je prelazak na obnovljive izvore energije za zagrijavanje u domaćinstvima i energetsku efikasnost.

VOA: Postoji li neki plan nadležnih institucija kada je u pitanju rješavanje problema u Banjaluci?

Prema našim saznanjima, Grad Banja Luka radi na novom Akcionom planu zaštite vazduha. Uskoro treba biti prezentovan i Green City Action Plan Banjaluke koji podrazumijeva održivo planiranje u sektorima transporta, vodovoda, zelenih površina i energetske efikasnosti. U toku je i projekat koji finansira Švedska vlada, a koji treba da pojača broj mjernih stanica i kvalitet mjerenja, te dodatno educira osoblje u javnom sektoru.

VOA: Možemo li očekivati da će ovi planovi doprinijeti poboljšanju situacije?

Naša bojazan je da bi ti dokumenti mogli završiti u ladicama zajedno sa drugim akcionim planovima, jer jednostavno nemamo mehanizme implementacije takvih dokumenata, a sasvim sigurno ni jaku političku volju da se krucijalne aktivnosti zaštite životne sredine iz tih dokumenata zaista i sprovedu. U slučaju Bosne i Hercegovine, našim vlastima je često najbitnije da se kroz te strategije dobiju značajna finansijska sredstva. Smatramo da se jednom za sva vremena moraju početi sprovoditi dugoročne strategije i planovi ili sankcionisati oni koji ne rade svoj posao u službi građana.

VOA: Kako komentarišete zvanične izvještaje o kvalitetu vazduha u Banjaluci?

Izvještaji o koncentracijama polutanata i kvalitetu vazduha u Banjaluci koji se objavljuju na sajtu grada nisu mnogo relevantni za zaštitu zdravlja građana, jer se objavljuju naknadno i kasne jedan dan u slučaju mjerenja sumpordioksida, azotnih oksida i ozona, dok je u slučaju suspendovanih/lebdećih čestica prašine u pitanju kašnjenje od čak sedam dana. Dakle, kada govorimo o koncetraciji zagađenja u Banjaluci, uvijek govorimo o onom od juče ili čak protekle sedmice, a takvi retroaktivni, usuđujem se reći više retropasivni rezultati ne obavještavaju građane o alarmantnom stanju kako bi se zaštitili na vrijeme. Grad na tom osnovu ne može donijeti interventne mjere, poput upozorenja ili uzbune, tako da praktično adekvatna i pravovremena reakcija i mjere zaštite građana ne postoje. Ono što ova mjerenja definitivno ukazuju jeste da imamo problem i da što prije trebamo pristupiti njegovom rješavanju.

VOA: U prethodnom periodu često smo imali situaciju da je kvalitet vazduha u Banjaluci bio u trećoj kategoriji. Kako dolazi do takvog stepena zagađenja?

Cijela regija se u proteklom periodu guši u smogu, jer je izložena izrazito dugotrajnim i stabilnim vremenskim uslovima što je omogućilo da se zagađena vazdušna masa prizemno smjesti u kompletnoj bh. kotlini. Banja Luka, nažalost, kao i mnogi bh. gradovi leži u kotlini, pa prema tome ima savršenu konfiguraciju terena za stvaranje magle i smoga. Dodajte tome izrazito niske temperature što vodi ka većem sagorjevanju fosilnih goriva u domaćinstvima i saobraćaju i dobijate vazduh koji imamo proteklih mjeseci.

VOA: Šta možemo izdvojiti kao najveći problem u Banjaluci?

Ne možemo sa sigurnošcu pokazati prstom na jednog glavnog uzročnika, npr. korisnike uglja ili ogrjevnog drveta ili povećan broj vozila na ulicama Banja Luke, jer prosto nemamo precizne podatke o tome. Baš zbog toga zagovaramo opsežnije i detaljnije praćenje i analiziranje stanja, a ne uporno negiranje problema. Jedina sreća u cijeloj situaciji jeste što Banja Luka nije industrijski grad, jer bi se suočavala s još većim i raznovrsnijim brojem štetnih polutanata u vazduhu i to ne samo u zimskom periodu, već i tokom cijele godine, kao što je slučaj u Tuzli i Zenici.

VOA: Građanima se „crveni alarm“ pali samo tokom zimskog perioda. Koliko smo kao pojedinci odgovorni za ovakvu situaciju?

Puni smo kritika i praznih riječi, ali je vrlo malo istinskog djelovanja. Kritikujemo „foteljaše“, a zapravo smo se i sami smjestili udobno u svojim foteljama i nijemo pratimo situaciju. Jasno je da ćemo se žaliti na preveliki broj vozila u saobraćaju, ali da li ćemo razmisliti da baš mi ostavimo svoj automobil tog zagađenog dana? Svako od nas je itekako važna karika u ovom lancu u smislu proizvodnje vrijednosti koje dovode do borbe za svoja prava, za svoje zdravlje i okolinu. Jednostavno, mi smo kao narod lako „zapaljivi“, ali pritom još lakše zaboravljamo, jer sutra dolazi nova tema kojom se moramo pozabaviti u svojoj svakodnevnici. U BiH nam ovakvih tema za razgovor i pisanje nikada ne nedostaje, ali ono što nedostaje jeste konkretna akcija i reakcija.

XS
SM
MD
LG