Linkovi

IZVJEŠTAJ OMBUDSMENA: Novinarstvo u BiH u stalnom padu


Prava novinara nisu adekvatno osigurana
Prava novinara nisu adekvatno osigurana

Novinarstvo u Bosni i Hercegovini (BiH) danas je na mnogo lošijem nivou nego ranijih godina, konstatovala je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ombudsmenka Jasminka Džumhur kaže da povećanje broja medija u zemlji nije pratilo poboljšanje njihovog položaja, navodeći da je medijsko tržište fragmentirano i prezasićeno.

„Sve ovo se održava na sam položaj novinara. Kada govorimo o njihovim pravima, moramo reći da pitanje ostvarivanja ekonomsko-socijalnih prava novinara, ali, prije svega, prava na sigurnost u Bosni i Hercegovini nije osigurano na adekvatan način”, kaže Džumhur.

Jasminka Džumhur predstavila izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH
Jasminka Džumhur predstavila izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH

Ekonomsko-socijalna prava

Institucija ombudsmena navodi da iz statističkih pokazatelja proizilazi da je stanje u medijima u BiH u konstantnom padu, što pokazuje Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Kažu da je zabrinjavajuća činjenica da je pad prisutan od 2006. godine.

Specijalni izvještaj o položajima i slučajevima prijetnji novinarima u BiH Institucija ombudsmena je sačinila na osnovu preporuke Vijeća ministara BiH u okviru Akcionog plana za pridruživanje Evropskoj uniji. U slučaju BiH, zatraženo je da nezavisna institucija uradi izvještaj o napadima na novinare.

Ombudsmeni su najviše zabrinuti povredama prava iz radnih odnosa i napadima na novinare.

„Većina novinara nema zaključene ugovore, ne izvršavaju se obaveze iz ugovora o radu, nemaju pravo na sindikalno organizovanje posebno kada govorimo o mladim medijskim kućama, o privatnim medijskim kućama, zatim pitanje prekovremenog rada, odnosno nedefinisanog radnom vremena. Mnogi novinari rade po osnovu ugovora o djelu, volonterski”, kaže Džumhur.

Sve to, pojašnjava ona, održava se na kvalitet medijskog izvještavanja, dok nekvalitetno izvještavanje dovodi do plasiranja dezinformacija, tužbi za klevetu i slično.

Napadi na novinare

Udruženje BH novinari registrovalo je 266 napada na novinare od 2012. godine do danas. U ovoj godini evidentirano je 13 napada.

„Nažalost, prisutno je nasilje, uznemiravanje i zastrašivanje novinara. Napadi na novinare predstavljaju napade na demokratiju”, navodi Džumhur.

Institucija ombudsmena je zatražila od tužilaštava podatke o napadima na novinare, a odgovori su različiti. Pojašnjavaju da jedna grupa tužilaštava ne vodi takvu evidenciju, a da druga grupa nema evidentiranih predmeta, dok su treći raspolagali podacima.

„Pitanje napada na novinare nije toliko efikasno procesuirano i kada je kao takvo prijavljeno nadležnim tužilaštvima”, kaže Džumhur.

Institucija ombudsmena je dostavila preporuke nadležnim institucijama BiH.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG