Linkovi

'Bio je svetac već za života' - američki teolozi i svećenici o beatifikaciji Pape Ivana Pavla Drugog


'Bio je svetac već za života' - američki teolozi i svećenici o beatifikaciji Pape Ivana Pavla Drugog
'Bio je svetac već za života' - američki teolozi i svećenici o beatifikaciji Pape Ivana Pavla Drugog

Chester Gillis: "To će ojačati ugled crkve, pogotovo zato što je taj ugled potresen na drugim područjima. Pedofilske je skandale naime pratio jako negativni publicitet."

U Rimu je sve spremno za beatifikaciju Pape Ivana Pavla Drugog. Proglašenje pape Woytile blaženim važan je korak u postupku njegova proglašenja svecem. Papa Ivan Pavao Drugi bio je na čelu katoličke crkve 26 godina. U zaslugu mu se uzima i udio u krahu komunizma, privlačenje desetaka milijuna mladih katolika Crkvi te širenje njezina utjecaja u nerazvijenim zemljama. James Socolovsky razgovarao je o djelu Ivana Pavla Drugog s nekoliko američkih katoličkih svećenika i teologa.

Raspoloženje katolika diljem svijeta iskazuje osjećaj sažet u latinskoj frazi santo subito, koja se mogla čuti već na sprovodu pape Ivana Pavla Drugog: proglasiti ga svecem po brzom postupku.

Papa Benedikt XVI poduzeo je korake u tom smjeru i Papa Ivan Pavao Drugi bit će beatificiran danas - točno šest godina i 29 dana od dana kada je preminuo. Beatifikacija je posljednji korak do proglašenja svetim – za što je u drugim slučajevima ponekad potrebno i nekoliko desetljeća a nekada i stoljeća.

Uglavnom – Papa Woytila postaje svecem brže i od Majke Tereze. Monsignor Walter Rossi iz Washingtona kaže da je papa Woytila bio svetac i za života: "Moglo se to vidjeti kroz njegovo ponašanje i držanje. On je bio čovjek duboke vjere, očit svetac, i sada Crkva i službeno kaže – zaista on je bio takav."

Walter Rossi je rektor Nacionalne bazilike bezgrešnog začeća u Washingtonu, najveće katoličke crkve u Sjedinjenim Državama. I u njoj je molio Papa Ivan Pavao Drugi, kada je jednu od njezinih kapelica posvetio Gospi od Czestohowe, zaštitnici njegove rodne Poljske. U 26 godina svog papinstva, Ivan Pavao Drugi posjetio je čak 104 zemlje svijeta.

Chester Gillis, profesor teologije na washingtonskom sveučilištu Georgetown, kaže da je beatifikacija Ivana Pavla Drugog dobra za crkvu: "To će ojačati ugled crkve, pogotovo zato što je taj ugled potresen na drugim područjima. Pedofilske je skandale naime pratio jako negativni publicitet."

Papu Ivana Pavla Drugog neki kritiziraju da je na tom planu mogao mnogo više učiniti te da je možda i on bio umiješan u zataškavanje tih neugodnih afera. U katoličkim krugovima ima i onih koji smatraju da je Papa Woytila bio odveć blagonaklon kada su u pitanju ritualni običaji raznih naroda nerazvijenog svijeta, koje je – po njegovu dopuštenju – katolička crkva na terenu prihvatila.

No, sve te kritike blijede kada se vidi entuzijazam s kojim katolici diljem svijeta, pogotovo mladi, prate beatifikaciju Pape Ivana Pavla Drugog. O tome govori katolička bloggerica Sarah Vabulas: "Često se čuje da su nam sveci previše drevni, da mladi ljudi s njima nemaju ništa zajedničko. Na primjer, nisu živjeli u moderno vrijeme, njihovi su problemi bili drugačiji. Ali, tu je papa Ivan Pavao Drugi, čovjek koji je živio u naše vrijeme. Činjenica da će on biti proglašen svecem vrlo je važna."

Zato, danas se neće slaviti samo u Vatikanu, već i u svim katoličkim zajednicama širom svijeta, pa i ovdje u Washingtonu, u Nacionalnoj bazilici bezgrešnog začeća.

XS
SM
MD
LG