Linkovi

Dan borbe protiv korupcije: BiH ide ka bezakonju i propasti institucija


Međunarodni dan borbe protiv korupcije
Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Stanje u Bosni i Hercegovini (BiH) tokom 2020. godine naročito zabrinjava imajući u vidu činjenicu da nadležne institucije nisu obuzdale korupciju i pored podrške domaćih i međunarodnih partnera angažovanih u borbi protiv korupcije, saopšteno je u srijedu (9.decembar) iz Misije Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju (OSCE) u BiH u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

OSCE

Ističe se i kako je u najnovijem izvještaju Grupe država u borbi protiv korupcije (GRECO), organizacije koja djeluje pri Savjetu Evrope, zaključeno da BiH nije ostvarila nikakav napredak u realizaciji preporuka sadržanih u prethodnim izvještajima.

To potvrđuju i aktivnosti naše Misije, kao i zaključci sadržani u našem nedavno objavljenom trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju, pod naslovom: "Sindrom nekažnjivosti", u kojem se govori o propustu sistema krivičnog pravosuđa u BiH da efikasno odgovori na predmete korupcije”, stoji u saopštenju OSCE-a .

U međuvremenu, pandemija COVIDa-19 korumpiranim pojedincima pružila je nove prilike da iskoriste neadekvatan institucionalni nadzor te nedostatak koordinacije i transparentnosti, čime su na ispit stavljeni i spremnost institucija da odgovore na pojavu korupcije, ali i mehanizmi za sprječavanje korupcije”, ističu u OSCE-u.

Transparency International BiH

Transparency International u BiH na Međunarodni dan borbe protiv korupcije upozorava da će dalje nazadovanje dovesti do potpunog bezakonja i propasti institucija, te da se pod hitno mora izvršiti pritisak na provođenju reformi u oblasti pravosuđa, sukoba interesa, javnih nabavki, izbornog sistema i finansiranja političkih stranaka.

"Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra već 17 godina, a Bosna i Hercegovina doživljava najgore rezultate u borbi protiv korupcije od tada. Uprkos upozorenjima o dramatičnom stanju korupcije od strane svih relevantnih međunarodnih institucija i činjenici da pitanja borbe protiv korupcije predstavljaju većinu od 14 prioriteta postavljenih pred BiH za status kandidata za članstvo u EU, svi relevantni izvještaji ukazuju na nazadovanje BiH u borbi protiv korupcije i vladavini prava", piše TI BiH.

"Vlasti u BiH u proteklom periodu ne samo da nisu napravile nikakve korake na unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije, već su i direktno blokirale usvajanje pojedinih zakona, poput Zakona o sukob interesa na svim nivoima i Zakona o javnim nabavkama. U sektoru pravosuđa nisu provedene reforme Zakona o VSTV, a samo pravosuđe se suočava sa nezapamćenim korupcijskim skandalima u svojim redovima, nedostatkom integriteta, političkim uticajima i potpunim odsustvom odgovornosti.

TI BiH takođe poziva predstavnike Evropske unije da osigura da ispunjavanje prioriteta podrazumijeva usvajanje adekvatnih antikorupcijskih mehanizama u skladu sa najboljim praksama i standardima, te da ne dozvoli da se pod krinkom provođenja reformi nastavi urušavanje zakonskog okvira i institucija za provođenje zakona." stoji u saopštenju TI BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Oduzimanje nelegalno stečene imovine - jedna od ključnih antikorupcijskih mjera

Na Zapadnom Balkanu svake godine se oduzme nelegalno stečena imovina vrijedna više miliona eura. Institucije trebaju uspostaviti sveobuhvatan sistem prikupljanja podataka o oduzetoj imovini kako bi osnažile borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u izvještaju AIRE centra i Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

U izvještaju koji su sačinili istaknuti pravni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova dat je detaljan pregled mehanizama za statističko evidentiranje slučajeva oduzimanja imovine za svaku jurisdikciju. Stručnjaci zaključuju da uglavnom nisu uspostavljeni sveobuhvatni i centralizovani sistemi prikupljanja podataka, a isti nisu uvijek dostupni javnosti.

„Zapadni Balkan u tom pogledu ne predstavlja izuzetak i sve više dolazi do prebacivanja nezakonito stečenog bogatstva iz jedne jurisdikcije u drugu, prvenstveno kako bi se sakrilo stvarno porijeklo imovine“, navodi se u izvještaju.

Zbog toga je potrebno da nacionalni organi razmjenjuju podatke o trajno oduzetoj imovini radi strateškog planiranja i usaglašavanja u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i teških oblika finansijskog kriminala u regionu, stoji u saopštenju AIRE centra.

Na Dan borbe protiv korupcije poruke o njenoj pogubnosti po Bosnu i Hercegovinu poslale su brojne ambasade u BiH.

XS
SM
MD
LG