Linkovi

Predodžbe o 'prirodi' Boga zajedničke svim religijama


Nedavna anketa koju je provelo Sveučilište Baylor iz Texasa pokazuje da 95 posto Amerikanaca vjeruje u Boga. No kada su upitani kako zamišljaju Boga, onda je ustanovljeno da mišljenja široko variraju. Greg Flakus otišao je do Sveučilišta Baylor u mjesto Waco u Texasu i razgovarao s autorima istraživanja.

Sociolog Kevin Dougherty, autor studije 'Pobožnost u Americi', kaže da postoje četiri 'dominantna imidža Boga' Ispitanici su upitani smatraju li da je Bog 'ljutit i kritičan' ili pak 'dobrohotan i spreman na praštanje'. Također su upitani da li misle da Bog pozorno prati baš sve što ljudi rade ili je pak udaljen od naše svakodnevice.

Anketa je pokazala da 31 posto američkih vjernika smatra da je Bog 'autoritaran i kritičan prema ljudima'. 23 posto ispitanika smatra pak da je Bog 'dobrohotan i tolerantan kada su u pitanju ljudske mane'. 16 posto ispitanika smatra da Bog tek s daljine promatra što se zbiva, te da će oni koji griješe biti kažnjeni tek na 'drugom svijetu'. 24 posto ispitanika pak smatra da je Bog svijet stvorio no da je nakon toga prepustio ljudima da sami organiziraju svoj život najbolje kako umiju.

Kevin Dougherty kaže da je najzanimljivija činjenica da ovakve predodžbe o Bogu nemaju sami kršćani već i pripadnici drugih vjera: "Amerika je većinom kršćanska zemlja, no ona to nije u cjelosti. Međutim, četiri glavne predodžbe o Bogu dijele, osim kršćana, i Židovi, kao i budisti i muslimani."

Kada se u obzir uzmu obrazovanje, zarada te regija u kojoj ispitanici žive, očite su neke podjele. Bolje obrazovani i imućniji ispitanici ne misle da je 'Bog autoritaran i kritičan', već ga više vide kao dobrohotno, tolerantno biće: "Ljudi koji su boljeg materijalnog stanja nisu skloni Boga percepirati kao nekog tko je srdit na ljudski rod, kao nekog tko samo kažnjava."

Kevin Dougherty kaže da su vjernici u Americi najpobožniji na Jugu te na Srednjem Zapadu – što se može izmjeriti brojem odlazaka u crkvu ili učestalošću molitve. Što se tiče političke orijentacije vjernika, ovaj sociolog kaže da je najlakše prognozirati političku orijentaciju protestanata-evangelika, koji najčešće glasaju u skladu s konzervativnim načelima njihovih crkava – protiv pobačaja i istospolnog braka.

Političku orijentaciju katolika ili protestanata koji ne pripadaju evangeličkim zajednicama teže je prognozirati – kaže ovaj sociolog sa baptističkog Sveučilišta Baylor.

XS
SM
MD
LG