Linkovi

O BiH u američkom Kongresu - 2004-07-13


U američkom Kongresu se jučer kasno poslije podne razgovaralo o BiH i Daytonskom mirovnom sporazumu. Članovima Komiteta za naoružanje Zastupničkog doma Kongresa govorili su general Virgil Packett, zapovjednik SFOR-a u BiH i general James Darden, zamjenik direktora za planiranje i politiku Američke komande za Evropu. O stanju u BiH i iskustvima intervencije medjunarodne zajednice, posebno Sjedinjenih Država, američkim kongresmenima govorili su još ambasador BiH u Washingtonu, Igor Davidović i ambasador BiH u UN-u, Mirza Kušljugić.

Institucije Bosne i Hercegovine, na svim nivoima, uz snažnu podršku medjunarodne zajednice uspjele su da ispune sve odredbe Daytonskog Sporazuma, uključujući i njegove anekse. Čak i onaj njegov najteži dio - odredbu pod brojem 7, koja se odnosi na izbjegla i interno raseljena lica. Prema izveštaju UNHCR velika većina bosanskih izbjeglica dobila je u posjed svoju predratnu imovinu, čak i na područjima gdje to ni najveći optimisti nisu očekivali. Ovakvom optimističnom ocjenom, svoje je izlaganje pred zastupnicima američkog Kongresa započeo je ambasador BIH u Americi, Igor Davidović, da bi kasnije naveo i neka pitanja koja, kako je rekao: mogu umanjiti pozitivnu sliku o BiH: loše stanje ekonomije, visoka nezaposlenost i opšte siromaštvo. Ipak, zaključio je ambasador Davidović, Daytonska Bosna i Hercegovina može poslužiti kao dobar i veoma primjenjiv primjer za situacije poput Iraka ili Afghanistana, prije svega kao princip da se sva pitanja moraju rješavati uzimajući u obzir interese svih etničkih grupa i sa rješenjima podjednako prihvatljivim za sve. Uz to, nužna je i spremnost medjunarodne zajednice da se na tome angažuje duže vrijeme - u protivnom, kako je zaključio, neće biti trajnog uspjeha.

Ambasador BiH u Ujedinjenim narodima Mirza Kušljugić je rekao kako je u BiH postignuto dosta uspjeha, ali da posao još nije završen. Simbolični kraj rata u BiH, prema njegovim riječima predstavlja ponovna izgradnja Starog mosta u Mostaru, otvaranje Spomen obilježja i mezarja Potočari u Srebrenici i hvatanje Radovana Karadžića. On se nada, rekao je da srebrenička tragedija neće dočekati 10-tu godišnjicu sa Radovanom Karadžićem na slobodi, a kada je riječ o povlačenju američkih snaga iz BiH, da više Evrope u BiH ne znači manje Amerike. Neki ljudi u BiH još uvijek se plaše da je BiH još uvijek laboratorij za pokuse, kao što je bila i 1992, rekao je ambasador BiH u UN-u, američkim kongresmenima.

Prije 9 godina, Bosna i Hercegovina je bila ”mission impossible“, asocijacijom na popularni akcioni film, započeo je svoje izlaganje zapovjednik SFOR-a, general Virgil Packett. Za zemlju tek izašlu iz gradjanskog rata u kojima su ubijene i osakaćene hiljade ljudi - malo ko bi pomislio da je u njoj moguć trajan i održiv mir. Sada, zajedničkim naporima bosanskih vlasti, medjunarodne zjednice, NATO-ovih snaga IFOR i SFOR, Bosna i Hercegovina je gotovo pred članstvom u Partnerstvu za mir i konačnoj integraciji u evro-atlanske saveze. Medjutim, naglasio je, ova uspješna priča još nije završena. Čak i uz sav ostvareni napredak, Bosna i Hercegovina još uvije nije na nepovratnom putu za samodrživi mir. Sve je još uvijek krhko - zbog kriminala i korupcije, zbog neuhvaćenih lica optuženih za ratne zločine i zbog opasnosti od terorizma. Sve su to problemi koji još uvijek postoje.

Medju njima je, možda, najvažniji taj što se medju 17 neuhvaćenih, od ukupno 126 optuženih, nalaze i trojica ključnih optuženika: Karadžić, Mladić i Gotovina. Ali, oni će biti uhvaćeni i privedeni pravdi i to će biti dobro za BiH, obećao je general Packett.

Govoreći o američkom vojnom prisustvu, general Packett je naglasio da se u 9 godina mnogo toga promijenilo. No, bez obzira, sve etničke grupe izražavaju svoju želju da se američko vojno prisustvo u BiH nastavi. Oni žele da im Sjedinjene Države pomognu u kovanju sopstvene budućnosti.

Važno je da Sjedinjene Države nastave svoj angažman u BiH, nakon uspješnog okončanja NATO misije, rekao je zamjenik direktora za planove i politiku američke komande u Evropi, general James Darden. Potrebno je podržati budući Centar NATO-a na Butmiru u Sarajevu, i mada još nij donesena konačna odluka, istražuje se mogućnost zadržavanja manjeg prisustva američkih vojnika u bazi Orao kod Tuzle.

General Darden je govoreći o prijetnji od terorizma rekao da je BiH još uvijek potencijalno sigurna zona za tranzit, trening, prodaju oružja i financijsku podršku terorističkih aktivnosti zbog njenih poroznih granica. Uticaj terorista postoji prije svega tamo gdje je jako uporište muslimanskih ekstremista, gdje je anti-zapadano raspoloženje pojačano reakcijama na trenutni Globalni rat protiv terorizma i uvodjenjem mnogo radikalnijih islamskih vjerovanja pod okriljem inostrane pomoći. Ta trenutačna prijetnja sastoji se uglavnom od indoktrinacije, treninga, i regrutiranja mladih boraca za borbe u drugim dijelovima svijeta u kojima se muslimani bore, rekao je general Darden. Medjutim, naglasio je američki general, nedavne indikacije ukazuju da su inostrani sponzori sve više frustrirani u svojim neuspjelim nastojanjima da regrutiraju dovoljan broj boraca iz BiH, i da se izlažu sve većem riziku.

Većina izvještaja o navodnim terorističkim treninzima danas je u vezi sa kontinuiranom precepcijom da rat može izbiti u svakom trenutku, posebno kada medjunarodna zajednica smanjuje broj svojih vojnika, i da stanovništvo treba da bude spremno da se odbrani po etničkim linijama. Mada su entitetske vojne strukture raspuštene ili integrirane i dalje je izražena potreba samo-entitetske odbrane. Aktivnost tih ekstremista i terorista se često podržava ili pomaže od inostranih sponzora sa etničkim i religijskim separatističkim idejama, kaže general Darden.

Američki pristup tom problemu je da sa medjunarodnim organizacijama treba raditi kako bi se spriječilo da BiH postane sigurno utočište za terorste, te presjecanje njihove mreže za podršku kroz integraciju američke politike, obavještajnu djelatnost i napore na sprovodjenju zakona. SFOR, Američko-evropska Kordinacijska grupa združenih agencija, ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu, Posebne zajedničke američko-bosanske medjuagencijske snage, sa Federalnom Financijskom policijom i Federalnom obavještajnom i sigurnosnom agencijom uspješno rade na identificiranju nevladinih organzacija sa direktnim vazama sa teroristima. Do sada su pozitivno utvrdjene veze osam islamskih nevladinih organizacija sa al-Qaidom. Zvaničnici Federacije BiH u suradnji sa State departmentom i UN-om su zatvorili njihove urede i zamrzli sve njihove finansije, naglasio je general Darden, ističući da je potreban dalji oprez i jačanje američkih obavještajnim kapaciteta u tom području kroz aktivnu podršku budućem NATO centru u Sarajevu.

Na kraju je general Darden ukazao na potrebu razvoja ekonomije i u tom smislu jačanje ekonomskih veza BiH i savezne države Maryland.

XS
SM
MD
LG