Linkovi

Danas puno govora o BiH u Briselu - 2004-05-17


Europska unija danas potvrdila spremnost za preuzimanje vojne misije u BiH - poruka je to sa zajedničkog sastanka europskih ministara odbrane i generalnog sekretara NATO, Jaap de Hoop Scheffera. Ministri dali visoku ocjenu toku europskih priprema, kao i preduvjetima koje Sarajevo ispunjava.

Ako je do sada i bilo nedoumica oko preuzimanja vojne misije u BiH, one su današnjim sastankom ministara odbrane Unije, kojem je prisustvovao i generalni sekretar NATO, u potpunosti otklonjene- prvom čovjeku vojnog saveza je jasno izražena želja Unije da prije kraja ove godine preuzme SFOR-ovu misiju. Sa obje strane je primjećeno da pripreme za misiju teku dobro, te da se odvijaju uz punu suradnju sa zvaničnim Sarajevom.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost, Javier Solana je, tom prilikom, informirajući o toku priprema, naglasio da će, kada na stolu budu konkretni planovi vojnog angazzovanja, biti neobično važno da članice Unije daju "dovoljne i odgovarajuće" jednice za ovu misiju. One bi trebale, svojom snagom i autoritetom, "bez pukotina" naslijediti SFOR. Za Solanu, riječ je o testu europskog autoriteta na "bosanskom tlu".

Ilustrujući punu uključenost bh vlasti u pripremu smjene vojnih misija, Solanina glasnogovornica, Cristine Gallać, podsjeća na nedavnu posjetu ministra odbrane BiH, Nikole Radovanovića Briselu, skori susret premijera Adnana Terzića sa članovima Stalnog NATO vijeća i Političko-sigurnosnog komiteta Unije, kao i na zajedničku posjetu Sarajevu Javiera Solane i Jaap de Hoop Scheffera, planiranu neposredno nakon istambulskog NATO samita.

"Činjenica da je postavljen ministar odbrane, da je on pokazao veoma veliko razumjevanje i želju da ispuni uvjete koje je postavila medjunarodna zajednica u procesu odbrambenih reformi, predstavlja ključni korak naprijed. Solana je veoma zadovoljan nedavnim susretom sa ministrom, i mislim da će biti učinjeno sve neophodno spremiti da misija otpočne do kraja godine", rekla je Cristine Gallać nakon susreta ministara odbrane EU.

Bosna i Hercegovina je učinila značajne korake ka Europi, ali put nije ni izdaleka okončan - poručili su ranije danas u istom gradu mininstri vanjskih poslova EU, sa redovnog okupljanja.

Ključno je da zemlja ispuni 16 tačaka uvjeta postavljenih od strane Unije, da bi bila u mogućnosti nastaviti sa procesom približavanja Uniji, obećanom na samitu u Solunu, sredinom prošle godine. Iako je zemlja dobila poziktivnu ocjenu u Studiji izvodljivosti, još dug put je pred njom, poruka je sa današnjg sastanka Vijeća ministara EU.

Tako se i za bh vladu kaže da još nije u potpunosti preuzela "kormilo", te da su reforme javne administracije tek u svojon početnoj fazi. Važno je, prema europskim ministrima vanjskih poslova, sada uložiti dodatne napore da se progres nastavi, a dostignuto "utvrdi" kako ne bi bilo "koraka unazad". Nije prošlo nezapaženo da je dosta reformski koraka učinjeno tek pod memdjunarodnim pritiskom, što, prema Vijeću, još više podvlači neophodnost snažnijeg preuzimanja odgovornosti od strane bh vlasti.

Snažno se insistira na punom ispunjavanju medjunarodnih obaveza, posebno na suradnji sa Haškim sudom, što podrazumjeva predaju tribunalu preostalih bjegunaca od medjunarodne pravde.

I pored dosadašnjih koraka u pravcu ekonomskog razvoja, pred zemljom još uvijek stoje ključne ekonomske reforme- za to, pored ostalog, treba uspostaviri takve zakone i klimu koji će poticati ulaganja i osnivanja novih, vitalnih kompanija.

Još jednom se podsjeća zvanično Sarajevo da proces približavanja Europi zavisi, prije svega, od njega - raspoloženja tamošnjih vlasti da uspješno provedu reforme, neophodne za sve očekivane integracijske procese. Sa svoje strane, Unija će nastaviti sa podrškom zemlji u njenim reformskim naporima, obećanje je 25 europskih ministara vanjskih poslova.

XS
SM
MD
LG