Linkovi

Beč: Konoferencija o borbi protiv terorizma - 2004-03-12


Cilj sastanka u Beču o borbi protiv terorizma bio je ne samo da se usklade, nego i ojačaju zajedničke aktivnosti UN-a i OSCE-a. To se odnosi na zajedničko posmatranje problema terorizma, razmjenu informacija medju državama članicama i ono posebno važno, razgovarano je o načinima na koji će UN i OSCE doprinijeti stvaranju uslova u svakoj od zemalja članica da se primjene postojeće konvencije, medjunarodni zakoni protiv terorizma.

Ovom prilikom rečeno je i da sve zemlje članice UN-a i OSCE-a nemaju jednake uslove za primjenu prihvaćenih medjunarodnih mehanizama za borbu protiv terorizma. Na primjer, neke zemlje nemaju adekvatan pravosudni sistem, neke imaju slabe finansijske insitucije koje ne mogu pratiti pranje novca, sumnjive transakcije.

Predsjedavajuci antiterorističkim komitetom pri Savjetu bezbjednosti UN-a ambasador Inosensio Arias, rekao je da saradnja UN-a i OSCE-a pored ostalog omogućava siromašnim državama članicama ne samo da usvoje, nego i primjene medjunarodne konvencije protiv terorizma.

Ambbasador Arias je naveo konkretan primjer: Do teroristickog napada protiv USA, 11 septembra 2001. godine, samo su 3 zemlje ratifikovale konvenciju za sprječavanje finansiranja terorizma, a od tada broj zemalja se povećao na 104. Inače, do 11 septembra bilo je 5-6 zemalja koje su ratifikovale svih 12 konvencija o terorizmu, u ovom trenutku ima ih 43.

Naravno, postoje zemlje koje zbog pomanjkanja sredstava, nisu implementirale sve konvencije. Ono sto je poruka sa ovog skupa koji je ambasador Arias, jeste da te zemlje prvo zaslužuju pomoć i UN će se truditi da im pomogne u implementaciji postojećih zakona protiv terorizma, ali kako kaže ambasador Arijas ako i dalje ostane značajan broj zemalja koje nisu spremne da ratifikuju konvencije, onda će u roku od godine dana on ih imenovati što može da vodi i sankcijama u savjetu bezbjednosti.

XS
SM
MD
LG