Linkovi

Tri američka ambasadora u Sarajevu - 2003-05-09


Američki ambasadori u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj gori i Hrvatskoj sastali su se danas sa članovima Predsjedniątva BiH u Sarajevu gdje su razovarali o regionalnom procesu povratka, organiziranom kriminalu i hapąenju ratnih zločinaca.

Govori američki ambasador u BiH,Cliford Bond «Odlučni smo da ih uhapsimo. Odlučni smo da poduzmemo akcije koje će omesti njihovu mreľu. Učinili smo to nedavno. Učinićemo to opet.»

Američki ambasador, u Hrvatskoj, Lawrence G. Rossin, posebno je istakao pozitivan stav Dragana Čavića o sigurnom okruľenju i potrebi povrtaka Hrvata.

«To je ključni dio procesa povratka jer svi zauzimaju nečiju tuđu imovinu.»

Istaknuta je potreba veće regionalne suradnje u procesu povratka jer se sredstva svakim danom smanjuju a proces povratka će se ubrzo predati lokalnim vlastima.

«U budućnosti ćemo se manje fokusirati na izgradnju a viąe na kredite i ekonomski poticaj za mala preduzeća, posebno u poljoprivredi kako bi povratak postao odrľiv» stav je ambasadora Bonda.

S obzirom da ljudi u regiji očekuju odlučnu akciju političkih vlasti u borbi protiv organiziranog kriminala, Predsjedniątvu je postavljeno pitanje nefunkcioniranja drľavne obavjeątajne sluľbe 8 mjeseci nakon usvajanja zakonske regulative.

Ambasadori su istakli potrebu postojanja agencije koja će koordinirati entitetske MUP-ove, drľavu i susjedne zemlje u borbi protiv organiziranog kriminala.

«©to se tiče organiziranog kriminala mislim da je bilo pomoći od nekih vlada u regiji ali je prerano da se kaľe da su se desile veoma značajne promjene u sveukupnoj situaciji», miąljenje je ambasadora Williama D. Montgomerya.

Ambasador Montgomery je ocijenio da je Srbija nakon atentata na Zorana Ðinđića postigla spektakularne rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala ali je pred vlastima sada izazov da se nastavi sa borbom protiv privrednog kriminala.

”Skandal sa izvozom oruľja Iraku, u Beogradu je zavrąio gotovo isto kao i u Banjaluci. Nekoliko smjena, novih zakona i joą uvijek bez krivičnih prijava.“

Diplomatske rasprave o neizručenju američkih drľavljana međunarodnom tibunalu s vladama u Beogradu i Zagrebu ambasadori nisu ľeljeli komentirati.

XS
SM
MD
LG