Linkovi

Zajednicka borba protiv kriminala, korupcije 28/4/03 - 2003-04-28


U Sarajevu je danas počela Trans-jadranska konferencija Interreg IIIA na kojoj je zvanično pokrenut tzv. "Prekogranični jadranski program" koji obuhvata Italiju i četiri zemlje koje izlaze na Jadran - BiH, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru i Albaniju. "Prekogranični jadranski program" predstavlja treću fazu projekta regionalne saradnje "Interreg", koji je početkom devedesetih godina osmislila Evropska unija (EU). Trajanje programa Interreg predviđeno je do 2006. godine. O značaju konferencije ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić kaľe da je ona u prvom redu vaľna za jačanje regionalne suradnje,ističući da ove zemlje ,posebno u zadnje dvije godine nemaju viąe nekih većih i značajnijih problema. Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, jačanje institucija, reforma pravnog sistema, smanjenje nezaposlenosti,intenziviranje trgovinske razmjene, oblasti su u kojima ova incijativa treba donijeti rezultate. Ministar vanjskih poslova Italije Franko Fratini kazao je da inicijativa EU Interreg IIIA treba biti u funkciji pridruľivanja zemalja Balkana EU, a njeni prioriteti su borba protiv organiziranog kriminala, razvoj malih i srednjih preduzeća, te saradnje u oblasti elektroenergetskog sektora. Za projekte suradnje zemalja istočnog Jadrana, kroz ovu inicijativu osigurano je 101 milion eura. EU je osigurala 70 posto potrebnih sredstava, dok su preostalih 30 posto osigurale talijanske jadranske regije i vlada Italije, koja rukovodi projektom. Konkursi za projekte bit će objavljeni u junu, a očekuje se da bi provedba prvih projekata u okviru Prekograničnog jadranskog programa mogla početi u jesen ove godine. ©efovi diplomacija Italije, Albanije, Crne Gore, BiH i Hrvatske, potpisali su i zajedničku deklaraciju koja, po miąljenju ministra vanjskih poslova Hrvatske Tonina Picule, kompletira regionalnu suradnju zemalja istočnog Jadrana. U trodnevnoj posjeti BiH koja je počela danas, boravi i turska parlamentarna delegacija predvođena Predsjednikom Skupątine R Turske Bulentom Arinčom. Gosti iz Turske danas su se sreli sa predstavnicima Parlamentranog ľivota u BiH,a za sutra su predviđeni susreti sa članovima bh Predsjedniątva.

XS
SM
MD
LG