Linkovi

Irak: Postoji li oruľje za masovno uniątenje? 23/4/03 - 2003-04-23


Kada su Sjedinjene Drľave bacile prve bombe na Bagdad 21 marta, započinjući, kako je to Pentagon nazvao, kampanju ąoka i zastraąivanja, svijetu je rečeno da je to bilo zbog toga ąto Irak posjeduje oruľje za masovno uniątenje. Američki diplomati u bezbrojnim debatama Vijeća sigurnosti UN-a su objaąnjavali pozicije Washingtona za rat u cilju razoruľanja, a ne promjene reľima u Bagdadu. Već je proąao mjesec dana otkako su američke i britanske snage napale Irak, ali do sada nije pronađen nikakav konkretan dokaz o oruľju za masovno uniątenje. Snage su otkrile nekoliko velikih skladiąta oruľja, sumnjive kanistere i zahrđale kontejnere, koji bi mogli sadrľavati tragove hemijskih i bioloąkih agenata, ali to tek treba naučno dokazati. Pod sve većim pritiskom da pokaľe dokaze o ilegalnom oruľju za koje je tako uvjerljivo tvrdio da ga Irak posjeduje, američki ministar odbrane Donald Rumsfeld je rekao da će američkim snagama trebati neąto vremena da izvrąe svoju istragu.

Vjerovao sam čitavo vrijeme da se vjerovatno nećemo spotaći ni na ąta, i da to neće uraditi ni inspektori. Na kraju će se dogoditi da ćemo pronaći ljude i ljudi će odlučiti da ľele gledati naprijed, a ne unazad, i oni će nam prići i ponuditi prijedloge o tome gdje bi se moglo traľiti i kako bi se tome moglo pristupiti, rekao je ministar Rumsfeld.

Zanemarujući miąljenje velikog dijela svijeta, napuątajući diplomaciju u Vijeću sigurnosti i krečući same, Sjedinjene Drľave se sada nalaze pod pritiskom da pozovu inspektore UN-a nazad u Irak da pruľe nezavisnu procjenu i analizu o sumnjivim mjestima hemijskog i bioloąkog oruľja. ©ef inspektorskog tima UN-a Hans Blix je izjavio da bi njegovi timovi pruľili Sjedinjenim Drľavama kredibilitet koji im je u ovom trenutku očajno potreban.

Ono ąto smo od njih čuli je da su započeli svoju opąirnu potragu i da su joą uvijek uvjereni da će neąto pronaći. Uopće ne isključujemo da se neąto moľda moľe pronaći, ali smo u isto vrijeme od doktora al-Saadija, ključnog Sadamovog naučnog savjetnika, kada se predao, čuli da nema oruľja za masovno uniątenje i da će to vrijeme pokazati i vidjećemo da li je to istina. Moguće je da je reľim bio izdjeljen i da on nije znao ąta se deąava u drugim ograncima, ali ne vidim nikakav razlog da on moľda laľe, on u tom trenutku nije imao nikoga ko bi mu davao instrukcije, rekao je Hans Blix, koji je najnovije nesuglasice s Bijelom kućom imao zbog nedavne izjave da su dokazi koje je drľavni sekretar Colin Powell iznio Vijeću sigurnosti falsificirani. Gospodin Blix nije direktno optuľio Washignton za falsificiranje dokumenata koji se tiču pokuąaja Bagdada da proizvede sirovi uranijum, ali su njegovi komentari doveli do ozbiljnih pitanja o vjerodostojnosti američkih dokaza.

Znamo iz izvora da je raketna brigada nadomak Bagdada dijelila raketne lansere i bojeve glave koje sadrľe bioloąke agente na razne lokacije u zapadnom Iraku, rekao je pred Ujedinjenim narodima Colin Powell.

Bivąi inspektor UN-za za oruľje, Scott Ritter, kaľe da za njega nema smisla da Washignton jedan mjesec tvrdi da ima gomile detaljnih dokaza o tome gdje je i kako je Irak sakrio svoje oruľje prije rata, i da samo nekoliko sedmica nakon toga ne uspjeva da iąta od toga otkrije. On direktno optuľuje predsjednika Busha za obmanu svijeta.

Joą uvijek se vode rasprave da li bi se nezavisnim ekspertima UN-a trebao dozvoliti povratak u Irak. Washington insistira da to moľe uraditi sam, ali glavni faktor je da se ekonomske sankcije nametnute Sadamovom reľimu mogu ukinuti odobrenjem Vijeća sigurnosti i oni ľele povratak UN-a u Irak. Čak i ako se u Iraku ne pronađu nikakvi čvrsti dokazi o ilegalnom oruľju, Washington i London bi mogli ponuditi argument da je Saddam Husein imao sposobnost, i da je stoga rat opravdan. Međutim mnogi kaľu da to vjerovatno neće zadovoljiti već razljućen arapski svijet i da će zadati udarac američkom kredibilitetu ąto se tiče argumenata vezanih za zemlje kao ąto su Sjeverna Koreja i Iran, koje, prema miąljenju predjsdnika Busha, čine osovinu zla.

XS
SM
MD
LG